中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

CƠ QUAN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ
2006-11-22
 
CƠ QUAN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ
2013-11-22
 
E-mail:zhaoshanginfo@nanning.gov.cn 网址:http://www.nnipn.gov.cn/
Cục xúc tiến đầu tư thành phố Nam Ninh: chủ yếu phụ trách các công việc như kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước, hợp tác khu vực, quản lý phê duyệt đầu tư nước ngoài… của toàn thành phố
Địa chỉ: Số 28 đường Đông Các – Nam Ninh Mã bưu chính 530022
Điện thoại: Phòng xúc tiến đầu tư nước ngoài và Hong Kong, Ma Cau, Đài Loan +86-771-5849803
Phòng xúc tiến đầu tư trong nước +86-771-5849801 5849802
Phòng quản lý đầu tư nước ngoài +86-771-5849815 5849829
Phòng quản lý doanh nghiệp đầu tư nước ngoài +86-771-5849811 5849812
Phòng hợp tác khu vực +86-771-5832169 5849825
Phòng chính sách pháp quy +86-771-5849821 5849820
Phòng dự án đầu tư +86-771-5849833
Fax:   +86-771-5849830
E-mail:zhaoshanginfo@nanning.gov.cn Web:http://www.nnipn.gov.cn/
◆ Cơ quan xúc tiến đầu tư quận, huyện, khu khai thác kinh tế: (86+771+ số điện thoại)
Tên đơn vị  Mã bưu chính   Điện thoại  Fax  Địa chỉ
Cục xúc tiến kêu gọi đầu tư huyện Vũ Minh  530100 6219959  6231880  Số 245 đại lộ Hưng Vũ huyện Vũ Minh
Cục xúc tiến đầu tư huyện Hoành  530300 7221480 7223548  Đường Hoài Hải thị trấn Hoành Châu huyện Hoành
Cục xúc tiến đầu tư huyện Tân Dương  530400 8237361 8237361  Khu 1 phía đông quảng trường văn hóa Trung tâm thương mại huyện Tân Dương
Cục xúc tiến đầu tư huyện Thượng Lâm 530500 5210308 5210028  Khuôn viên chính quyền nhân dân huyện Thượng Lân
Cục xúc tiến đầu tư huyện Mã Sơn   530600 6828209 6828209  Số 445 đường Trung Học thị trấn Bạch Sơn huyện Mã Sơn
Cục xúc tiến kêu gọi đầu tư huyện Long An  532700 6530332 6530332  Tòa nhà làm việc tổng hợp Đảng và chính quyền Trung tâm hành chính huyện Long An
Cục xúc tiến kêu gọi đầu tư quận Hưng Ninh  530011 2428174 2412761  Tầng 7 số 25 đường Tế Nam – Nam Ninh
Cục xúc tiến kêu gọi đầu tư quận Giang Nam  530031 4801679 4801679  Tòa nhà đầu tư chính quyền quận Giang Nam số 19 đại lộ Choang Cẩm – Nam Ninh
Cục xúc tiến kêu gọi đầu tư quận Thanh Tú  530222 5566068 5566068  Số 1 đại lộ Tiên Hồ - Nam Ninh
Cục xúc tiến kêu gọi đầu tư quận Tây Hương Đường  530001 3932007 3932007  Số 51-1 đường Hữu Ái bắc – Nam Ninh
Cục xúc tiến kêu gọi đầu tư quận Ung Ninh  530200 4718209 4718209  Số 20 đường Hồng Tinh quận Ung Ninh (khu làm việc của chính quyền quận Ung Ninh)
Cục xúc tiến kêu gọi đầu tư quận Lương Khánh  530219 4508852 4508852  Trung tâm làm việc quận Lương Khánh Số 20 đường Đức Chính khu Đại Sa Điền – Nam Ninh
Cục xúc tiến kêu gọi đầu tư Khu khai thác sản nghiệp kỹ thuật cao mới Nam Ninh  530003 5816661 5816852 Tòa nhà Hỏa Cự số 1 đường Tân Hà – Nam Ninh
Cục xúc tiến kêu gọi đầu tư Khu khai thác kỹ thuật kinh tế Nam Ninh  530031 4518883 4517365 Số 230 đại lộ Tinh Quang – Nam Ninh 
Cục xúc tiến kêu gọi đầu tư Khu kinh tế Trung Quốc – ASEAN   530105 6301258 6301258 Ủy ban Khu kinh tế Trung Quốc – ASEAN  
Cục xúc tiến kêu gọi đầu tư Khu công nghiệp Lục Cảnh – Nam Ninh  530313 7372869 7372406 Thị trấn Lục Cảnh huyện Hoành
Cục xúc tiến kêu gọi đầu tư Khu hồ Tương Tư mới 530007 3279855 3279855  Số 81 đường Đại Học đông – Nam Ninh
Cục xúc tiến kêu gọi đầu tư Khu du lịch danh thắng núi Thanh Tú  530021 5560675 5560660 Số 19 đường Thanh Sơn – Nam Ninh
VPĐD Ủy ban quản lý Khu khai thác du lịch danh thắng núi Đại Minh tại Nam Ninh  530028 5508798 5508798  Số 1 đường Phượng Tường – Nam Ninh
Cục xúc tiến kêu gọi đầu tư Khu kinh tế Lương Khánh  530219 4019866 4018121  Số 39 đường Kiến Nghiệp quận Lương Khánh – Nam Ninh
◆ Cơ quan dịch vụ hành chính: (86+771+ số điện thoại)
Tên đơn vị  Mã bưu chính   Điện thoại  Fax  Địa chỉ
Ủy ban cải cách và phát triển thành phố Nam Ninh  530028 5539229 5539215 Tòa nhà số 1 khu văn phòng chính quyền thành phố Số 1 đường Gia Tân
Ủy ban công nghiệp và tin tức hóa thành phố Nam Ninh 530028 5530158 5530666  Tòa nhà số 1 khu văn phòng chính quyền thành phố Số 1 đường Gia Tân
Sở thương mại thành phố Nam Ninh  530028 5531588 5534827  Tòa nhà số 1 khu văn phòng chính quyền thành phố Số 1 đường Gia Tân
Cục quản lý quy hoạch thành phố Nam Ninh  530022 5700276 5701265  Số 139 đường Đông Các
Sở tài nguyên quốc thổ thành phố Nam Ninh  530022 5872801 5844323  Số 3 đường Đông Bảo
Ủy ban xây dựng thành phố Nam Ninh  530011 5646122 5624201 Số 9 ngõ 2 phía bắc đường Dân Sinh
Sở bảo vệ môi trường thành phố Nam Ninh  530022 5309012 5309013  Số 33 đại lộ Trúc Khê
Sở du lịch thành phố Nam Ninh 530028 5530413 5530492  Tòa nhà số 1 khu văn phòng chính quyền thành phố Số 1 đường Gia Tân
Sở nông nghiệp thành phố Nam Ninh  530028 5530282 5531062 5530492  Tòa nhà số 1 khu văn phòng chính quyền thành phố Số 1 đường Gia Tân
Văn phòng đối ngoại kiều hối  530022 5889201 5889209  Số 28 đường Đông Các
Văn phòng vấn đề Đài Loan  530028 5530406 5530406  Tòa nhà số 1 khu văn phòng chính quyền thành phố Số 1 đường Gia Tân
Văn phòng cửa khẩu  530028 5531019 5531019  Tòa nhà số 1 khu văn phòng chính quyền thành phố Số 1 đường Gia Tân
Văn phòng quản lý phê duyệt hành chính Nam Ninh  530003 3221268 3213089  Số 6 đường Khoa Viên số 5 phía đông đại lộ Khoa Viên
Hải quan Nam Ninh 530022 5398538 5315323  Số 65 đường Đào Nguyên
Cục quản lý hành chính công thương thành phố Nam Ninh  530028 5518883 5518723  Số 65 đường Kim Hồ
Chi cục thuế nhà nước thành phố Nam Ninh  530022 2189832 2189900  Số 19 đường Vọng Viên
Chi cục thuế địa phương thành phố Nam Ninh 530021 5525152 5525488  Số 40 đường Kim Hồ
Ban chỉ huy xây dựng khai thác khu Ngũ Tượng mới thành phố Nam Ninh  530200 4952620 4795104  Trung tâm TDTT Quảng Tây Số 669 đại lộ Ngũ Tượng.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.