中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Danh sách những giấy tờ đăng ký thành lập doanh nghiệp đầu tư 100% vốn nước ngoài
2006-10-08
 
Danh sách những giấy tờ đăng ký thành lập doanh nghiệp đầu tư 100% vốn nước ngoài
2008-10-21
 
1. “Giấy xin phép đăng ký doanh nghiệp đầu tư nước ngoài” (lấy tại cơ quan đăng ký) do Tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc ký.
2. “Giấy thông báo xét duyệt tên công ty ” bản gốc
3. Các giấy tờ đã phê chuẩn do cơ quan thẩm định phê duyệt bản gốc, và bản phụ “giấy chứng nhận phê chuẩn”
4. Báo cáo khả thi bản gốc
5. Chứng minh đầu tư hợp pháp của người đầu tư (nếu là cá nhân đầu tư không cần phải nộp chứng minh)
6.Chứng minh tài khoản ngân hàng của người đầu tư
7. Danh sách chức vị của hội đồng quản trị và chứng minh thư (hộ chiếu) bản gốc và bản phôtô của các thành viên hội đồng quản trị
6. Ảnh của người đại diện pháp nhân 1 cái
9.Chứng minh quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê nhà, đất bản gốc, bản photo    10. Bản phê duyệt cho ngành nghề kinh doanh đặc biệt bản gốc và giấy phép kinh doanh ngành nghề đặc biệt bản phôtô.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.