中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Điều lệ khu kinh tế kỹ thuật mới thành phố Nam Ninh
2006-10-08
 
Điều lệ khu kinh tế kỹ thuật mới thành phố Nam Ninh
2009-10-22
 
Hội nghị lần thứ 44 uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Nam Ninh khoá XI ngày 24 tháng 3 năm 2006 thông qua.
Hội nghị lần thứ 22 uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tâykhoá X ngày 29 tháng 9 năm 2006 thông qua.
Điều 1: Để tăng tốc phát triển khu kinh tế kỹ thuật mới của thành phố Nam Ninh (sau đây gọi tắt là khu kinh tế kỹ thuật mới), phát huy hết tác dụng khu kiểu mẫu, dẫn dắt và phản ánh của khu này đối với sự nghiệp phát triển kinh tế của thành phố, căn cứ vào quy định pháp luật, pháp quy của Nhà nước, kết hợp với thực tế của thành phố để đưa ra điều lệ này.
Điều 2: Khu kinh tế kỹ thuật mới chủ yếu là nâng cao khả năng thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển ngành chế tạo hiện đại, hoàn thiện cơ cấu xuất khẩu, nỗ lực phát triển khu sản xuất mang tính tổng hợp đa năng bao gồm ngành nghề sản xuất theo kỹ thuật cao mới và ngành dịch vụ gia tăng đi theo nó.
Điều 3: Khu kinh tế kỹ thuật mới nên xây dựng cơ chế quản lý và cơ chế vận hành phù hợp với yêu cầu kinh tế thị trường, thúc đẩy sáng tạo.
Điều 4: Được sự đồng ý của Chính quyền TP, Khu kinh tế kỹ thuật mới có thể sử dụng hình thức “nhiều cụm trong 1 khu” để xây dựng và quản lý.
Điều 5: Chính quyền TP xây dựng ban quản lý khu kinh tế kỹ thuật mới TP Nam Ninh (sau đây gọi tắt là Ban quản lý), ban quản lý phụ trách việc quản lý các sự vụ của khu kinh tế kỹ thuật mới.
Điều 6: Ban quản lý có những quyền hạn sau theo luật pháp:
1.Vạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho khu kinh tế kỹ thuật mới, quy hoạch tổng thể xây dựng các cụm và quy hoạch chuyên hoá, sau khi được chính quyền TP phê duyệt sẽ tổ chức thực thi.
2. Tổ chứcxây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng và công trình công cộng của khu kinh tế kỹ thuật mới.
3.Chịu trách nhiệm thu hút đầu tư và hợp tác kỹ thuật quốc tế của khu kinh tế kỹ thuật mới.
4. Phê duyệt các hạng mục đầu tư của khu kinh tế kỹ thuật mới trong quyền hạn quy định.
5. Quản lý các vấn đề về nhân sự, hành chính lao động của khu, bảo vệ quyền lợi cho người lao động và người sử dụng lao động.
6. Quản lý các sự việc về xã hội của khu
7. Hài hoà, giám sát đối với những đơn vị trực thuộc của các cơ quan chức năng trong khu
8. Đưa ra vàthực hiện quy định quản lý liên quan đến khu kinh tế kỹ thuật mới
9. Chính quyền TP và các cơ quan chức năng uỷ thác và uỷ quyền quản lý hành chính khác.
Điều 7: Ban quản lý lập lên các cơ quan chức năng cần thiết theo nhu cầu, có quyền ngang với quản lý hành chính.
Điều 8: Cơquan quản lý hành chính của Chính quyền địa phương và Chính quyền thành phố nên ủng hộ công việc của ban quản lý.Cơ quan chức năng của ban quản lý chịu giám sát chỉ đạo của cơ quan chủ quản hành chính cấp trên về nghiệp vụ.
Điều 9: Khu kinh tế kỹ thuật mới xây dựng cơ chế tài chính tương ứng, thiết lập cơ quan phân cấp của ngân sách Nhànước.
Điều 10: Ban quản lý nên thiết lập cơ chế xử lý thông suốt và hiệu quả cao, giải quyết kịp thời các vấn đề công dân, pháp nhân và các tổ chức khác phản ánh.
Điều 11: Ban quản lý vàngười của ban quản lý nên triển khai công việc dựa vào pháp luật theo nguyên tắc tuân thủ, liêm khiết, hiệu quả cao, công khai, công bằng, công chính để phục vụ được tốt nhất; đối với những việc thuộc phạm vi của mình công dân, pháp nhân và các tổ chức khác tự quyết định, bên ngoài không được can thiệp.
Điều 12: Sự phát triển của khu kinh tế kỹ thuật mới được quy vào quy hoạch tổng thể của thành phố Nam Ninh và quy hoạch tổng thể tận dụng đất đai và được quản lý thống nhất, khi nào thật sự cần thiết mở rộng phạm vi quản lý hoặc khu vực điều chỉnh, sẽ phê chuẩn đề nghị theo quy định liên quan của khu kinh tế kỹ thuật mới cấp Nhà nước.
Điều 13: Việc sử dụng đất của khu kinh tế kỹ thuật mới phải chấp hành theo quy hoạch tận dụng đất đai, theo trìnhtự phê chuẩn và cấp đất Nhà nước quy định đối với những hạng mục khuyến khích đầu tư, chi phí sử dụng đất được ưu đãi miễn giảm theo quy định.
Các chỉ tiêu tương ứng về tỷ lệ sử dụng đất đối với các công trình công nghiệpxây dựng mới, cải tạo,mở rộng, nhà hành chính và công trình phục vụ dân sinh phải phù hợp với yêu cầu liên quan của Nhà nước.
Điều 14: Quyền sử dụng đất của khu kinh tế kỹ thuật mới cóthể bồi thường để sử dụng vào các mục đích như nhượng lại, cho thuê, làm tài sản cổ phần hoá, cũng có thể sử dụng theo quy định của pháp luật vào mục đích nhường lại, chuyển nhượng. Nhà đầu tư có thể theo quy hoạch khu kinh tế kỹ thuật mới đầu tư phát triển cả lô đất theo quy định của pháp luật.
Điều 15: Triển khai xây dựng công trình trong khu kinh tế kỹ thuật mới, đầu tư vốn, khởi công vàhoàn công theo thời hạn quy định. Nếu không đầu tư vốn, khởi công xây dựng và hoàn công theo thời hạn quy định gây nên việc đất bị bỏ không, sẽ bị xử lý theo quy định liên quan và vi phạm hợp đồng đối với việc bỏ không đất.
Điều 16:Các ngành nghề doanh nghiệp định sản xuất khi mở nhà máy tại khu kinh tế kỹ thuật mới phải phù hợp với định hướng về chính sách ngành nghề của Nhà nước và ngành nghề của khu kinh tế kỹ rhuật mở.
Điều 17: Khuyến khích xây dựng các nhàmáy, sự nghiệp, tổ chức về thương mại, giáo dục, văn hoá, thể thao, y tế phù hợp với quy hoạch và định hướng ngành nghề của khu kinh tế kỹ thuật mới.
Điều 18: khuyến khích xây dựng các cơ cấu dịch vụ như tiền tệ, bảo hiểm, pháp luật, kế toán, tư vấn… trong khu kinh tế kỹ thuật mới.
Điều 19: Khuyến khích đầu tư xây dựng mới vàkinh doanh cung cấp nước, cấp hơi, cấp điện, nước thải, đường xá, chống ô nhiễm môi trường và các cơ sở hạ tầng khác trong khu kinh tế kỹ thuật mới,đốivới những hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng có thể áp dụng chính sách cho vay và bù lãi.
Điều 20: Khuyến khích du học sinh ở nước ngoài tốt nghiệp trở về mở doanh nghiệp sử dụng kỹ thuật cao mới trong khu kinh tế kỹ thuật mới.
Khuyến khích các nhà máy, trường Đại học, cơ quan nghiên cứu khoa học mở nhà máy sử dụng kỹ thuật cao mới hoặc sản phẩm hoá những thành quả nghiên cứu kỹ thuật cao mới trong khu kinh tế kỹ thuật mới.
Khuyến khích các nhà máy, trường Đại học, cơ quan nghiên cứu và các tổ chức xã hội khác hoặc cá nhân thành lập cơ quan dịch vụ gồm nhiều loại khác nhau.
Khuyến khích các công ty đa quốc gia thành lập trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm tài hính, trung tâm dịch vụ kỹ thuật, trung tâm đào tạo, trung tâm mua sắm, trung tâm vận chuyển hàng hoá, trung tâm kinh doanh vân chuyển và cơ sở đồng bộ khác trong khu kinh tế kỹ thuật mới.
Điều 21: Ban quản lý khuyến khích nhân tài cấp cao nhiều ngành nghề đến khu kinh tế kỹ thuật mới để khởi nghiệp, làm việc, hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho nhân tài cấp cao làm việc trong khu kinh tế kỹ thuật mới, đồng thời giúp đỡ việc chuyển hộ khẩu, con cái đi học, bình bầu chức danh …
Điều 22: Các tổ chức và cá nhân thành lập doanh nghiệp trong khu kinh tế kỹ thuật mới, có thể dùng kỹ thuật có bản quyền và không có bản quyền để đánh giá quy ra tiền tệ và dùng tài sản vô hình có thể chuyển nhượng theo quy định pháp luật làm vốn tham gia đăng ký kinh doanh, do các bên góp vốn thực hiện theo quy định trong luật doanh nghiệp.
Điều 23: Các doanh nghiệp trong khu kinh tế kỹ thuật mới mở sổ sách kế toán theo pháp luật và nộp báo cáo kế toán và báo cáo thống kê cho ban quản lý, chịu sự giám sát của cá cơ quan như thuế, công thương, tài chính, kiểm toán, thống kê theo quy định của pháp luật.
Báo cáo quyết toán năm và báo cáo kiểm toán của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải mời cơ quan đăng ký kiểm toán của Trung Quốc tiến hành kiểm tra và báocáo.
Điều 24: Các đơn vị và cá nhân trong khu kinh tế kỹ thuật mới phải tuân thủ pháp luật, pháp quy về bảo vệ môi trường, chấp hành quy định về bảo hộ lao động, an toàn sản xuất, vệ sinh công nghiệp.
Điều 25: Các đơn vị sự nghiệp trong khu kinh tế kỹ thuật mới đều phải chấp hành theo quy định của Nhà nước, khu tự trị và thành phố, thực hiện mức lương tối thiểu và chế độ bảo đảm xã hội, không ngừng cải thiện điều kiện lao động, tạo cho công nhân viên môi trường làm việc tốt nhất.
Điều 26: Việc đóng cửa doanh nghiệp trong khu kinh tế kỹ thuật mới phải được tiến hành quyết toán và làm các thủ tục huỷ giấy phép kinh doanh theo quy định. Đối với các doanh nghiệp nước ngoài, sau khi quyêt toán có thể chuyển tiền về nước theo quy định.
Điều 27: Cáctổ chức trong khu kinh tế kỹ thuật mới được hưởng những ưu đãi sau:
1.      Chính sách ưu đãi đối với việc mở cửa thành phố duyên hải do Nhà nước quy định
2.      Chính sách tự trị khu vực dân tộc theo quy định của khu tự trị, Nhà nước.
3.      Chính sách ưu đãi mở rộng phía Tây của Nhà nước
4.      Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được hưởng chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư nước ngoài theo quy định của Nhà nước, khu tựtrị và thành phố. hiệp sử dụng kỹ thuật cao mới được hưởng chính sách ưu đãi khuyến khích phát triển ngành nghề sản xuất sử dụng kỹ thuật cao mới theo quy định của Nhànước , khu tự trị và thành phố.
5.    Ban quản lý đưa ra những biện pháp hỗ trợ vàkhuyến khích.
Điều 28: Cácnhà máy công nghiệp và các nhà máy sử dụng kỹ thuật cao mới thành lập trong khu kinh tế kỹ thuật mới, ngoài những khoản phí mang tính chất hành chính sự nghiệp không được miễn giảm và các quỹ do Nhà nước, khu tự trị và Nhà nước, khu tự trị quy định rõ ràng ra, các khoản phí mang tính chất hành chính sự nghiệp khác được miễn nộp.
Điều 29: Khu kinh tế kỹ thuật mới cóthể xin phép thành lập khu gia công hàng xuất khẩu theo nhu cầu phát triển.
Điều 30: Năng lượng, giao thông, bảo vệ môi trường vàcơ sở hạ tầng công cộng khác được liệt vào quy hoạch và kế hoạch có liên quan, nên ưu tiên sắp xếp.
Điều 31: Ban quản lý tuỳ theo nhu cầu màphát triển sự nghiệp xã hội tương ứng.
Điều 32: Chính quyền thành phố có thể bỏ những khoản phí riêng hoặc bằng hình thức khác để hỗ trợ việc xây dựng và sửa chữa cơ sở hạ tầng của khu kinh tế kỹ thuật.
Điều 33: Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2006.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.