中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Phục vụ đầu tư
· Lô sản phẩm trưng bày triển lãm nước ngoài đầu tiên của Hội ch... [2018-09-02]
· Công ty vận chuyển FedEx Nam Ninh [2018-07-26]
· Cục Tài chính thành phố Nam Ninh điều tra nghiên cứu Khu thí điểm... [2018-04-11]
· Các vấn đề thường gặp trong đầu tư: [2018-03-23]
· Chuyên đề nông nghiệp Campuchia thuộc Hội nghị giới thiệu đầu tư... [2017-12-23]
· Sữa bột nhập khẩu sẽ được miễn thuế quan [2017-11-29]
· Công ty cổ phần hữu hạn Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Quảng Tây [2017-03-20]
· Công ty TNHH chuyển phát nhanh SF Nam Ninh Quảng Tây [2017-03-20]
· Công ty TNHH lưu thông hàng hóa Kim Mục Quảng Tây [2017-03-20]
· Công ty TNHH lưu thông hàng hóa Honcer Quảng Tây [2017-03-20]
· Trang web và mã QR về thiết lập và lập hồ sơ thay đổi doanh nghiệ... [2016-12-07]
· 10 tháng đầu năm hợp tác đầu tư đối ngoại Nam Ninh tăng trưởng... [2016-11-11]
· Cơ cấu dịch vụ đầu tư [2016-08-31]
· Mục lục các hạng mục xét duyệt hành chính của Cục xúc tiến đầu... [2016-08-31]
· Giấy chứng nhận góp vốn (Bản mẫu để tham khảo) [2016-08-08]
· CƠ QUAN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ [2006-11-22]
· GIẤY PHÉP KINH DOANH CẢNG [2006-11-22]
· Điều lệ khu kinh tế kỹ thuật mới thành phố Nam Ninh [2006-10-08]
· Dự án đầu tư nước ngoài là gì? [2006-10-08]
· Phê duyệt những phương diện nào trong báo cáo cấp phép dự án do ... [2006-10-08]
 
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.