中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Chào mừng “Cuộc đua xe đạp World Tour – vòng quanh Quảng Tây” giới thiệu nét đẹp thủ phủ Nam Ninh
2018-10-10
 

Gần đây, thị trưởng Chu Hồng Ba trong khi dẫn đoàn đi kiểm tra công tác trù bị cho Cuộc đua xe đạp World Tour vòng quanh Quảng Tây năm 2018 (trạm Nam Ninh) đã nhấn mạnh rằng, trên cơ sở tổng kết học tập kinh nghiệm thành công tổ chức cuộc đua năm ngoái, dựa theo yêu cầu bố trí thống nhất của Khu tự trị, nắm bắt chặt chẽ, chi tiết và chắc chắn các hạng mục công tác phục vụ trù bị một cách thiết thực, nhằm đảm bảo cho cuộc đua gặt hái được thành công tốt đẹp, và giới thiệu một cách đầy đủ các nét đẹp ưu tú nhất của thủ phủ Nam Ninh.

Cuộc đua xe đạp World Tour vòng quanh Quảng Tây năm 2018 (trạm Nam Ninh) sẽ tổ chức đua vòng quanh trong nội thành vào ngày 18 tháng 10, và tổ chức đua đoạn Nam Ninh – Lộng Lạp Mã Sơn vào ngày 19 tháng 10. Cùng ngày, đoàn của ông Chu Hồng Ba đã đi đến quảng trường Dân Tộc, kiểm tra thực địa khu điểm xuất phát và điểm đích đến của đoạn đua cuộc đua vòng quanh Nam Ninh và dọc đường Dân Tộc, kiểm tra tình trạng đường đua của cuộc đua vòng tròn và môi trường xung quanh. Từ khu điểm xuất phát của đoạn đua Nam Ninh – Lộng Lạp Mã Sơn là quảng trường Vạn Đạt Thanh Tú, đến khu điểm đích đến là quảng trường khu thắng cảnh Lộng Lạp Mã Sơn, kiểm tra công tác trù bị cho cuộc đua cùng với tình trạng nâng cấp diện mạo phong cảnh ven đường đua.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.