中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Thành phố Nam Ninh tổ chức Hội nghị thúc đẩy công tác Cuộc đua xe đạp vòng quanh Quảng Tây (Trạm Nam Ninh)
2018-09-30
 

Mới đây, Thành phố Nam Ninh đã tổ chức Hội nghị thúc đẩy công tác cuộc đua xe đạp World Tour vòng quanh Quảng Tây (Trạm Nam Ninh), nhấn mạnh phải làm theo yêu cầu sắp xếp của Khu tự trị, làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho cuộc đua trạm Nam Ninh với tiêu chuẩn cao và chất lượng cao và yêu cầu cao, thể hiện hình tượng thành phố tốt đẹp của thủ phủ Nam Ninh là mở cửa, nhiệt tình, xinh đẹp và văn minh cho bạn bè quốc tế, chào đón kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa và 60 năm ngày thành lập Khu tự trị bằng những thành tích xuất sắc.

Cuộc đua xe đạp World Tour vòng quanh Quảng Tây năm 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 10, là cuộc chiến giành ngôi quán quân World Tour với 37 trạm trên toàn thế giới. Trong đó, thời gian đua tại Trạm Nam Ninh là từ ngày 18 đến 19 tháng 10, ngày 18 là cuộc đua vòng quanh thành phố, ngày 19 là cuộc đua từ thành phố Nam Ninh đến Lộng La huyện Mã Sơn, toàn quãng đường là 282 km, lúc đó 18 đội đua hàng đầu thế giới sẽ tham dự cuộc đua.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.