中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Chuỗi doanh nghiệp hoa quả lớn nhất toàn quốc được xây dựng tại Nam Ninh
2018-07-04
 

Gần đây theo thông tin từ Phòng thương mại Khu tự trị, chuỗi doanh nghiệp hoa quả lớn nhất toàn quốc Bách Quả Viên được xây dựng tại Nam Ninh, đồng thời với việc cho người dân thành phố được hưởng các loại hoa quả chất lượng cao, còn dẫn dắt hơn nữa ngành hoa quả Quảng Tây chuyển đổi nâng cấp, thúc đẩy các sản phẩm chất lượng cao của địa phương đi ra toàn quốc.

Quảng Tây thuộc vùng á nhiệt đới, tài nguyên hoa quả phong phú, các loại hoa quả như vải, nhãn có ưu thế truyền thống, các loại hoa quả mới như chanh leo, thanh long duy trì phát triển, toàn ngành hoa quả đối mặt với việc chuyển đổi nâng cấp toàn diện. Bách Quả Viên được xây dựng tại Nam Ninh và đồng thời khai trường 8 cửa hàng, lần lượt tại các quận như quận Thanh Tú, quận Hưng Ninh, sẽ thiết lập đầu cuối bán hàng trực tuyến và ngoại tuyến cũng như hệ thống lưu thông phân phối hoàn thiện. Từ nay về sau sẽ lấy Nam Ninh làm trung tâm để phát triển lan rộng ra nhiều thành phố khác trong khu vực, trong 3 năm tới dự kiến mở 300 cửa hàng trở lên trong khu vực, đồng thời kế hoạch xây dựng hệ thống tủ lạnh không người bán, giải quyết các vấn đề khó khăn về việc bảo quản lưu trữ hoa quả, trong tương lai người dân thành phố có thể chỉ cần quét mã lấy hàng, thì có thể hưởng trải nghiệm mua hàng tiêu dùng tươi tốt và tiện lợi.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.