中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Tăng tốc xây dựng mạng lưới giao thông đồng bộ phía đông Công viên hội chợ lâm viên hoa cỏ thành phố Nam Ninh
2018-06-27
 

Theo tin từ Tập đoàn đầu tư giao thông Nam Ninh, dự án Công viên hội chợ lâm viên hoa cỏ thành phố Nam Ninh hiện đang ở giai đoạn quan trọng cuối cùng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ xây dựng theo yêu cầu thời gian. Theo kế hoạch, dự án sẽ thông xe vào cuối tháng 7, và sẽ hoàn thành tất cả công trình phụ thuộc vào cuối tháng 10, đảm bảo dịch vụ giao thông đồng bộ cho việc khai trương của Công viên hội chợ lâm viên hoa cỏ.

Theo thống kê, tính đến cuối tháng 6, dự án mạng lưới giao thông đồng bộ phía đông Công viên hội chợ lâm viên hoa cỏ thành phố Nam Ninh đã hoàn thành đầu tư 220 triệu NDT, chiếm 70,9% mức đầu tư kế hoạch hàng năm, trong đó gói thầu I đường Tân Mỹ và đường Đỉnh Mỹ đều đã hoàn thành đổ bê-tông kết cấu phía dưới cầu nối và dầm chính, còn gói thầu II đường Lương Tín hiện đã hoàn thành đổ bê-tông kết cấu phía dưới cầu nối và dầm chính.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.