中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Vương Tiểu Đông đi sâu điều tra nghiên cứu các xí nghiệp như Công ty nhôm Nam Nam
2018-04-11
 

Ngày 10 tháng 4, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Khu tự trị, Bí thư Thành ủy Vương Tiểu Đông đã đến Công ty nhôm Nam Nam để điều tra nghiên cứu.

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến thị sát, vào ngày 10 tháng 4, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Khu tự trị, Bí thư Thành ủy Vương Tiểu Đông đã đi sâu điều tra nghiên cứu các xí nghiệp như Công ty nhôm Nam Nam, ông nhấn mạnh phải nghiêm túc quán triệt thực hiện tinh thần trong bài phát biểu khi thị sát Quảng Tây của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, luôn kiên trì sự dẫn dắt của sáng tạo, đẩy mạnh nâng cấp chuyển đổi ngành nghề, phát triển lớn mạnh kinh tế thực thể, phấn đấu thúc đẩy phát triển nền kinh tế thủ phủ với chất lượng cao hơn.

Trong cuộc điều tra nghiên cứu, Vương Tiểu Đông đã nhấn mạnh rằng Nam Ninh hiện đang ở giai đoạn quan trọng trong việc nâng cấp chuyển đổi ngành nghề, Đảng ủy và chính quyền các cấp của thành phố phải đi sâu quán triệt thực hiện tinh thần chỉ thị quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình khi thị sát Quảng Tây, tự giác thực hiện khái niệm phát triển mới, kiên trì sáng tạo thúc đẩy phát triển, tăng tốc chuyển đổi động năng cũ và mới, thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế phát triển bền vững và lành mạnh.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.