中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Nam Ninh tăng tốc thúc đẩy ngành chuyển phát nhanh phát triển bền vững và lành mạnh
2018-03-04
 

Từ ngày 1/3, thành phố Nam Ninh bắt đầu thi hành “Ý kiến thực hiện về tăng tốc thúc đẩy ngành chuyển phát nhanh phát triển bền vững và lành mạnh” (sau đây gọi tắt là “Ý kiến”), ngành chuyển phát nhanh thành phố Nam Ninh đã có nhiều tin vui, như việc chế định và thi hành quy hoạch tổng thể sử dụng đất nên sắp xếp đất để xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực chuyển phát nhanh; tài chính thành phố liên tục 3 năm mỗi năm đưa 1 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ xây dựng trạm phục vụ công cộng chuyển phát nhanh và xây dựng hộp chuyển phát nhanh thông minh v.v...

Nhằm nâng cao trình độ phát triển và năng lực phục vụ của ngành chuyển phát nhanh toàn thành phố, Ý kiến này nêu ra, sẽ thúc đẩy quy hoạch và xây dựng khu lưu thông chuyển phát nhanh hiện đại hóa có các chức năng dịch vụ như tập trung trữ kho, phân loại xử lý, tập hợp và phân tán nhanh chóng, thống nhất phân phối v.v... tăng tốc thức đẩy dự án xây dựng Cơ sở chính Quảng Tây - ASEAN của doanh nghiệp chuyển phát nhanh, xây dựng trung tâm trao đổi tập hợp và phân tán hàng chuyển phát nhanh Tây Nam; và đề ra hoàn thiện hệ thống phục vụ đầu cuối chuyển phát nhanh; đảm bảo xe vận chuyển hàng hóa thành phố đi lại có trật tự.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.