中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Hội nghị đối thoại cấp cao về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp quốc doanh tại Nam Ninh đã được tổ chức tại Nam Ninh
2018-02-19
 

Gần đây, tại thành phố Nam Ninh đã diễn ra Hội nghị đối thoại cấp cao về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp quốc doanh tại Nam Ninh 2017 “Tiến vào Quốc doanh, Phát hiện đặc sắc” do Phòng tuyên truyền Thành ủy Nam Ninh chủ trì, Ủy ban vốn nhà nước thành phố Nam Ninh, Viện khoa học xã hội thành phố Nam Ninh, Tòa soạn Nhật báo Nam Ninh tổ chức, thể hiện cảnh tượng mới, phong cách mới của các doanh nghiệp quốc doanh tại Nam Ninh trong quá trình tiến vào kỷ nguyên mới, làm nổi bật hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp quốc doanh, thể hiện rõ trách nhiệm và trọng trách, tạo ra bầu không khí tốt đẹp cho việc chào mừng kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa và 60 năm thành lập Khu tự trị.

Là phần quan trọng nhất trong hoạt động tuyên truyền thu thập tin tức quy mô lớn 2017 “Tiến vào Quốc doanh, Phát hiện đặc sắc”, Hội nghị đối thoại cấp cao lần này đã thu hút các đại biểu, chuyên gia đến từ Ủy ban vốn nhà nước thành phố, Viện khoa học xã hội thành phố, các doanh nghiệp quốc doanh tại thành phố Nam Ninh, các trường đại học và các cơ quan truyền thông tin tức tham dự, với điểm bắt đầu là thực hiện trách nhiệm xã hội, kết hợp các chủ đề như quán triệt thực hiện tinh thần của Đại hội XIX của Đảng, xây dựng đảng để thúc đẩy phát triển, xây dựng nội hàm văn hóa tư tưởng để phát biểu ý kiến của mình, đóng góp các ý kiến có ích cho việc phát triển kinh tế xã hội và các doanh nghiệp quốc doanh của thành phố Nam Ninh.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.