中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Hải quan Ung Châu thúc đẩy phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới Nam Ninh
2018-02-13
 

Theo tin có được từ Hải quan Ung Châu, kể từ khi dịch vụ nhập khẩu mua trực tiếp qua thương mại điện tử xuyên biên giới Nam Ninh chính thức được đưa lên mạng cho đến nay, Hải quan Ung Châu thông qua phương thức tối ưu hóa và chỉnh sửa dịch vụ giám sát, không ngừng thúc đẩy phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới Nam Ninh. Tháng 1 năm nay, Hải quan Ung Châu tổng cộng đã kiểm tra và cho đi được hơn 30 nghìn đơn hàng nhập khẩu mua trực tiếp qua thương mại điện tử xuyên biên giới Khu ngoài quan tổng hợp Nam Ninh.

Thành phố Nam Ninh không ngừng tăng cường hỗ trợ cho thương mại điện tử xuyên biên giới, môi trường phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới cũng không ngừng được hoàn thiện. Tháng 6 năm 2017, dịch vụ nhập khẩu mua trực tiếp qua thương mại điện tử xuyên biên giới Nam Ninh đã chính thức được lên mạng, điều đó đã làm thay đổi hạn chế mà hàng hóa nhập khẩu xuyên biên giới chỉ được nhập khẩu thông qua cửa khẩu ở Quảng Đông, Hàng Châu, Thượng Hải trước đây, giảm thấp thêm bước nữa giá thành vận chuyển cho các doanh nghiệp thương mại điện tử xuyên biên giới trong vùng quản hạt Nam Ninh, nâng cao hiệu suất thông quan.

Tính đến cuối năm 2017, Hải quan Ung Châu tổng cộng giám sát được hơn 140 nghìn đơn hàng nhập khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới, điều này cho thấy, sau khi mở đường nhập khẩu mua trực tiếp qua thương mại điện tử xuyên biên giới, dịch vụ nhập khẩu mua trực tiếp qua thương mại điện thử xuyên biên giới trong vùng quản hạt Nam Ninh đã phát triển một cách tốt đẹp.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.