中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Kế thừa văn hóa lễ hội đèn hoa
2018-02-23
 

Lễ hội đèn hoa Nguyên tiêu Ba La Lĩnh dần dần trở thành thương hiệu văn hóa của người dân thành phố.

Đèn hoa, là một phần không thể thiếu trong Tết Nguyên tiêu. Ở Ba La Lĩnh quận Giang Nam, Lễ hội đèn hoa Nguyên tiêu kéo dài hơn trăm năm là hoạt động lễ hội nổi tiếng xa gần ngày nay ở Nam Ninh, đã tổ chức thành công 27 lần. Lễ hội đèn hoa Nguyên tiêu Ba La Lĩnh quận Giang Nam năm nay sẽ có rất nhiều thay đổi, nhưng có một điều không đổi đó chính là người dân vẫn duy trì làm đèn hoa theo phương pháp thủ công, kế thừa văn hóa lễ hội truyền thống.

Bắt đầu từ năm 1990, Ba La Lĩnh đa hình thành phong tục truyền thống làm đèn hoa, triển lãm đèn hoa dân gian tự phát một cách khá chính quy. Lễ hội đèn hoa Nguyên tiêu đã trở thành ngày hội được người dân Ba La Lĩnh tự phát tổ chức một lần mỗi năm, khu dân cư Ba La Lĩnh cũng đã trở thành nơi kế thừa Lễ hội đèn hoa Nguyên tiêu thành phố Nam Ninh từ năm 2013. Tháng 1 năm 2017, để bảo tồn và kế thừa hơn nữa văn hóa dân gian, các cư dân nhiệt huyết và các nghệ nhân chế tác đèn hoa Ba La Lĩnh đã thành lập Hội đồng đèn hoa Nguyên tiêu.

Ở khu dân cư Ba La Lĩnh, ngoài các nghệ nhân thủ công kế thừa truyền thống gia tộc, còn có rất nhiều người học tập chế tác đèn hoa. Hiệu trưởng Trường tiểu học Ba La Lĩnh Ngô Lỵ cho biết, môn học Thủ công dân gian dân tộc do nhà trường mở đã mời các nghệ nhân đến giảng dạy, giảng dạy các em học sinh kỹ thuật chế tác đèn hoa, để kỹ thuật chế tác đèn hoa trở thành kỹ năng tập thể của thế hệ trẻ.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.