中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Khu phát triển kinh tế ASEAN khai thác tiềm năng sản nghiệp nhà kính
2018-02-09
 

Theo tin từ Khu phát triển kinh tế ASEAN, kể từ khi triển khai xây dựng “làng quê đáng sinh sống” đến nay, Nông trường Vũ Mạo Khu phát triển kinh tế ASEAN đã thúc đẩy một cách toàn diện các công tác xây dựng nơi đáng sinh sống, lấy “sản nghiệp làm giàu người dân” hỗ trợ thúc đẩy cải cách kết cấu sản phẩm nông nghiệp, kết cấu sản nghiệp không ngừng được tối ưu hóa, sản phẩm mới và hình thức mới phát triển nhanh chóng, thu nhập của người lao động tiếp tục được nâng cao.

Năm 2017, Nông trường Vũ Mạo căn cứ theo kế hoạch công tác “làng quê đáng sinh sống”, lấy xóm Khánh Phúc làm xóm kiểu mẫu cho hoạt động “sản nghiệp làm giàu người dân” của nông trường, trên cơ sở có sản nghiệp trồng trong nhà kính dưa hấu mật, cà chua, thanh long vốn có, tiếp tục khai thác tiềm năng sản nghiệp nhà kính. Hiện tại, dự án trồng ớt màu đã dẫn dắt được 76 hộ gia đình theo nghề trồng ớt màu trong nhà kính, hình thành nét đặc sắc sản nghiệp mới.

Bước tiếp theo, Nông trường Vũ Mạo sẽ thu hút đầu tư 1 triệu nhân dân tệ, xây dựng hoàn thiện Trung tâm vận chuyển chuỗi lạnh hoa quả và rau cỏ tại xóm Khánh Phúc, từng bước tạo dựng hệ thống nông nghiệp hiện đại gồm sản nghiệp và lưu thông sản phẩm.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.