中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Hội nghị quảng bá Chuyến tàu Trung - Âu được tổ chức
2018-02-06
 

Sáng ngày 3 tháng 2, thành phố Bằng Tường đã tổ chức Hội nghị quảng bá Chuyến tàu Trung - Âu tại Nam Ninh, đồng thời giới thiệu tình hình tổ chức và xây dựng chuyến tàu này với đại biểu các doanh nghiệp lưu thông hàng hóa, ngoại thương Trung - Việt.

Trong hội nghị quảng bá, người phụ trách của Phòng thương mại khu tự trị cho rằng, chuyến tàu vận tải container xuyên biên giới (Bằng Tường - Hà Nội) Chuyến tàu Trung - Âu là một trong những tuyến đường chủ chốt vận tải đường bộ hướng nam, được đưa vào sử dụng thành công vào ngày 28 tháng 11 năm ngoái, đồng thời thực hiện thông xe hai hướng, hoàn thiện hệ thống mạng lưới vận tải hướng nam, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện bổ sung, liên kết tài nguyên giữa Quảng Tây và các nước Đông Nam Á thông qua đường sắt xuyên biên giới.

Trước mắt, lưu thông hàng hóa thương mại Trung - Việt chủ yếu lấy vận tải đường bộ xuyên biên giới bằng ô tô là chính, hơn nữa năng lực vận chuyển đường bộ xuyên biên giới đã bão hòa. Với vai trò là thương hiệu nổi tiếng của liên vận quốc tế đường sắt xuyên Âu - Á, Chuyến tàu Trung - Âu ngày càng được nhiều doanh nghiệp thương mại tôn sùng.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.