中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Ngành Công thương quy phạm các hành vi kinh doanh quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng
2018-02-14
 

Theo thông tin tìm hiểu từ Sở Công thương thành phố Nam Ninh, để đảm bảo hoạt động quảng cáo lành mạnh và có trật tự trong thời gian Tết âm lịch tại thành phố Nam Ninh, ngành Công thương đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan truyền thông đại chúng thành phố Nam Ninh, quy định về việc phát quảng cáo trên các loại hình truyền thông, xây dựng hơn nữa môi trường thị trường quảng cáo văn minh, lành mạnh.

Bước tiếp theo, Sở Công thương thành phố Nam Ninh sẽ tăng cường mức độ chỉnh đốn các quảng cáo giả dối, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an toàn sinh mạng và tài sản, sức khỏe của người dân trong các lĩnh vực y tế, dược phẩm, thực phẩm chức năng, đầu tư tài chính, bất động sản… thông qua việc thực hiện “Chế độ quản lý “danh sách đỏ và đen” ngành quảng cáo thành phố Nam Ninh” để nâng cấp hệ thống giám sát quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng thành phố Nam Ninh, nâng cao tính hiệu quả và tính khoa học đối với việc giám sát, quản lý quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.