中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Tổng giá trị xuất nhập khẩu thương mại thành phố Nam Ninh năm 2017 vượt 60 tỷ NDT
2018-01-23
 

Theo thông tin từ Cục Thương mại thành phố, dưới những hành động thiết thực và sự nỗ lực tích cực của Cục Thương mại, các huyện (quận), khu phát triển và các đơn vị như Cục hải quan, Cục kiểm nghiệm kiểm dịch, Cục thuế quốc gia, Cục xúc tiến đầu tư, Ban ngoại kiều, năm 2017 thành phố Nam Ninh đã thực hiện tích lũy tổng giá trị xuất nhập khẩu thương mại là 60,709 tỷ NDT, tăng 48,8% so với cùng kỳ năm ngoái, quy mô xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt 60 tỷ NDT, hoàn thành 135,1% nhiệm vụ mục tiêu mà chính quyền thành phố đưa ra, hoàn thành trước thời hạn 1 năm nhiệm vụ mục tiêu của kế hoạch hành động 3 năm (2016-2018) phát triển ngoại thương thành phố Nam Ninh.

Từ năm 2017 đến nay, thành phố Nam Ninh đã thực hiện một cách thiết thực các chính sách tăng trưởng thương mại ổn định, nuôi dưỡng phát triển chủ thể kinh doanh ngoại thương, nắm bắt tốt việc dịch vụ theo dõi các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trọng điểm, dẫn dắt doanh nghiệp liên kết trong và ngoài nước đa con đường khai thác thị trường quốc tế, nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh ngoại thương của doanh nghiệp, có 42 doanh nghiệp với giá trị xuất nhập khẩu cả năm đạt 100 triệu NDT trở lên, có thêm 199 doanh nghiệp xuất nhập khẩu đạt thành tích thực; thực hiện nghiêm túc chính sách “5 điều có lợi” phát triển sáng tạo ngành thương mại gia công, thu hút 12 dự án mới về thương mại gia công; dựa vào việc xây dựng vườn công nghiệp trăm tỷ Foxconn, cơ sở ngành công nghiệp thông tin điện tử của khu công nghệ cao, dẫn dắt doanh nghiệp mở rộng năng lực và tăng sản lượng. Các doanh nghiệp thương mai gia công hàng đầu như Công ty công nghiệp tinh vi Phú Quế, Công ty điện cơ Phong Đạt đã thực hiện kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng 2 con số, thúc đẩy tổng giá trị xuất nhập khẩu thương mại thành phố Nam Ninh năm 2017 thực hiện bước đột phá mang tính lịch sử.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.