中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Huyện Long An tích cực thực thi xây dựng kho lạnh đầu nguồn kiểu mẫu
2018-01-12
 

Để thúc đẩy tiêu thụ nông sản vào thành phố, giúp đỡ nhiều hộ nông dân giải quyết vấn đề về bảo quản rau quả tươi và tiêu thụ khó khăn, huyện Long An đã tích cực triển khai hành động đưa việc gia công bảo quản nông sản tươi và vận chuyển theo đường dây chuyền lạnh đến vào thôn, thực thi việc xây dựng kho lạnh đầu nguồn kiểu mẫu, nhằm nâng cao năng lực phát triển và khả năng cạnh tranh toàn thể của ngành nông nghiệp.

Người phụ trách liên quan của huyện Long An cho biết, việc triển khai xây dựng kho lạnh đầu nguồn, sẽ thúc đẩy sự phát triển của việc phân chia chọn lựa, đóng gói, bảo quản tươi, lưu trữ, gia công và vận chuyển theo dây chuyền lạnh, nới dài dây chuyền ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp, từ đó nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh và hiệu quả thị trường của sản phẩm nông nghiệp huyện Long An, thực hiện tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập cho người nông dân.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.