中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Thị trấn Thành Sương thực hành mô hình “cơ sở + hợp tác xã” để thúc đẩy nông dân tăng thu nhập
2017-06-15
 

Vài năm trở lại đây, thị trấn Thành Sương quận Vũ Minh đã ra sức thực hành mô hình “chi bộ + hợp tác xã (cơ sở) + hộ nông nghiệp”. Thông qua sự dẫn dắt mẫu bởi các hợp tác xã và cơ sở, sức mạnh phát triển sản nghiệp nông nghiệp của các thôn trong toàn thị trấn không ngừng được nâng cao. Theo thống kê, năm 2016 sản lượng hoa quả của thị trấn đạt 67663 tấn, giá trị sản lượng nông nghiệp đạt 866,93 triệu nhân dân tệ.

Thị trấn Thành Sương thực hành mô hình “chi bộ + hợp tác xã (cơ sở) + hộ nông nghiệp”, thông qua việc chi bộ thôn và uỷ ban tự trị thôn hướng dẫn nông dân tiến hành lưu chuyển đất đai, thu hút doanh nghiệp có quy mô đến xây dựng cơ sở nông nghiệp mẫu, dẫn dắt thành lập hợp tác xã, và thông qua sự dẫn dắt mẫu mởi các cơ sở và hợp tác xã, thu hút thêm nhiều nông dân tham gia vào công tác điều chỉnh kết cấu nống nghiệp, phát triển sản nghiệp đặc sắc.

Hiện tại, thị trấn đã xây dựng được hơn 30 cơ sở trồng trọt dưa hấu, dưa Ha-Mi, cam quýt, trong đó có 19 cơ sở có diện tích trên 100 mẫu, thậm chí có những cơ sở cam quýt trên nghìn mẫu như Doanh nghiệp trái cây Minh Minh, nông trang Gia Ốc, Công ty Hồng Ưng; hiện có 87 hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng được 2 khu vườn nông nghiệp mẫu gồm tuần huàn sinh tái bình đẳng, nông nghiệp Gia Ốc, dẫn dắt phát triển trồng trọt sản nghiệp đặc sắc với diện tích khoảng 100 nghìn mẫu.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.