中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Quảng Tây cấp phát hơn 20 nghìn bản Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá hưởng ưu đãi
2017-05-29
 

Gần đây, theo tin phóng viên có được từ Sở kiểm nghiệm kiểm dịch xuất nhập cảnh Quảng Tây, kể từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, sở tổng cộng đã cấp phát được 22.300 bản Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá hưởng ưu đãi quốc gia thuộc trục “Một vành đai, một con đường”, tổng kim ngạch ký kết đạt 536 triệu USD, lần lượt tăng 38,87% và 13,67% so với cùng kỳ, miễn giảm tiền thuế cho các doanh nghiệp khoảng 26,8 triệu USD.

Kể từ tháng 1 đến tháng 4, sản phẩm thủy sản và thực vật là sản phẩm chính mà Quảng Tây xuất sang các nước ASEAN, tổng kim ngạch ký kết của sản phẩm thuỷ sản đưa sang các nước ASEAN đạt 14,5089 triệu USD, tăng 43,6% so với cùng kỳ, khoản thuế được giảm thu được sẽ giúp các doanh nghiệp thuỷ sản hoá giải có hiệu quả khó khăn trong xuất khẩu; tổng kim ngạch ký kế của sản phẩm thực vật (chủ yếu là rau quả) đưa sang các nước ASEAN đạt 43,2698 triệu USD, tăng 28,13% so với cùng kỳ.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.