中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Môi trường đầu tư
· Ông Thúc Hoa hội kiến đoàn đại biểu Sihanouk Campuchia [2018-09-16]
· Diễn đàn hợp tác sản nghiệp ứng dụng vệ tinh Cảng thông tin Trung... [2018-09-12]
· Toàn chuỗi sản nghiệp nông nghiệp Quảng Tây nhận được hơn 30 tỉ... [2018-09-11]
· Xây dựng cơ sở vật chất vận chuyển hàng hóa chuỗi đông lạnh th... [2018-09-10]
· Diễn đàn cảng thông tin Trung Quốc - ASEAN lần thứ 3 sắp diễn ra [2018-09-09]
· Cải thiệt môi trường giữ nỗi nhớ quê Phục vụ nhân dân thêm phú... [2018-09-05]
· Cầu vượt hai tầng đầu tiên của Nam Ninh hoàn thành xây dựng phần... [2018-08-31]
· Xây dựng kênh giao lưu tương tác giữa các doanh nghiệp thực phẩm ... [2018-08-29]
· Nhiều thương hiệu TP Nam Ninh lọt vào danh mục thương hiệu nông ng... [2018-08-24]
· Tanzania sẽ trình diễn những sản phẩm đặc sắc tại Hội chợ triển ... [2018-08-22]
· Quận Vũ Minh thành phố Nam Ninh phát triển nghề đặc sắc hồng bì [2018-08-17]
· Quận Vũ Minh thành phố Nam Ninh sử dụng phương pháp khí canh sản x... [2018-08-15]
· Quảng Tây lần đầu công bố báo cáo phân tích dữ liệu lớn về mứ... [2018-08-10]
· Việc xây dựng dự án hỗ trợ lập nghiệp thúc đẩy công ăn việc l... [2018-08-08]
· Quảng Tây ban hành biện pháp ưu đãi cho Đài Loan để thúc đẩy g... [2018-08-07]
· Kinh tế nông nghiệp nông thôn thành phố Nam Ninh phát triển ổn đị... [2018-08-03]
· Kinh tế Nam Ninh nhìn chung vận hành ổn định trong nửa đầu năm [2018-08-01]
· Ngành công nghiệp Nam Ninh chào đón cơ hội phát triển mới [2018-07-29]
· Khởi động sáng tạo khơi dậy sức sống mới thúc đẩy kinh tế ph... [2018-07-27]
· Quận Thanh Tú thành phố Nam Ninh nâng cấp sản nghiệp khơi dậy sức ... [2018-07-25]
 
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.