中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Môi trường đầu tư
· Thành phố Nam Ninh sẽ có thêm cầu vượt hai tầng đầu tiên vào cu... [2018-07-18]
· “Trạm Nhà hát Nam Ninh – Thanh Liên Lục Thành” ra mắt [2018-07-13]
· Thu nhập tài chính quận Ung Ninh thành phố Nam Ninh thực hiện “cả h... [2018-07-11]
· Bốn thành phố Nam Ninh - Bắc Hải - Khâm Châu - Phòng Thành Cảng ký... [2018-07-06]
· Chuỗi doanh nghiệp hoa quả lớn nhất toàn quốc được xây dựng tại ... [2018-07-04]
· Toàn bộ 48 đoạn của tuyến tàu điện ngầm số 3 Nam Ninh đã được... [2018-07-01]
· Tăng tốc xây dựng mạng lưới giao thông đồng bộ phía đông Công ... [2018-06-27]
· Trung tâm giao dịch nông sản Nam Ninh sẽ được đi vào hoạt động t... [2018-06-22]
· Chú trọng thực hiện tốt các công tác, thúc đẩy kinh tế xã hội p... [2018-06-20]
· Huyện Tân Dương có 6 dự án khởi công (hoàn tất thi công) [2018-06-17]
· Một loạt dự án của thành phố Nam Ninh được khởi công [2018-06-13]
· Quảng Tây sẽ thực hiện kế hoạch hành động niêm yết doanh nghiệp ... [2018-06-08]
· Thành phố Nam Ninh ra sức ưu hóa môi trường giải ngân hỗ trợ doan... [2018-06-06]
· 62 đơn vị của Quảng Tây trở thành đơn vị xây dựng khu vực kiểu... [2018-06-03]
· Nam Ninh phấn đấu giảm nhẹ gánh nặng khoảng 4,5 tỷ nhân dân tệ ch... [2018-05-30]
· Thu nhập khả dụng của nông dân thành phố Nam Ninh trong quý I tăng ... [2018-05-27]
· Thu nhập tài chính từ tháng 1 đến tháng 4 của Quảng Tây là 95,842... [2018-05-23]
· Ngày du lịch Trung Quốc [2018-05-20]
· Tổ chức hoạt động Ngày tuyên truyền phòng chống phạm tội kinh tế... [2018-05-16]
· Sáng tạo dịch vụ phục vụ hành chính tối ưu hóa môi trường kinh ... [2018-05-13]
 
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.