中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Môi trường đầu tư
· Quảng Tây ban hành chính sách nới lỏng hạn chế cho phép đầu tư ... [2017-12-08]
· Nam Ninh trở thành thành phố kiểu mẫu thực hiện chiến lược thươn... [2017-12-05]
· Thành phố Nam Ninh tổ chức Lễ khởi công và hoàn công tại chỗ các... [2017-12-01]
· Quảng Tây nhấn mạnh các doanh nghiệp dịch vụ trong Tuần sáng chế [2017-11-28]
· Thành phố Nam Ninh thu được kết quả tốt khi tham dự Hội chợ giao d... [2017-11-24]
· Tổng giá trị xuất nhập khẩu ngoại thương thành phố Nam Ninh trong ... [2017-11-21]
· Triển lãm ô tô quốc tế ASEAN sẽ bắt đầu từ ngày 7 tháng 12 [2017-11-17]
· Doanh nghiệp Quảng Tây nhận được hơn 100 triệu USD ưu đãi miễn g... [2017-11-14]
· “Chế tạo Nam Ninh” ra mắt tại Hội chợ triển lãm công nghiệp Trung... [2017-11-10]
· Huyện Mã Sơn tổ chức buổi giới thiệu tuyên truyền dự án hợp tác... [2017-11-07]
· Lễ hội Sầu riêng Malaysia (Nam Ninh) sẽ được diễn ra từ ngày 3 th... [2017-11-03]
· Hội chợ triển lãm ngành đường Trung Quốc lần thứ nhất sẽ được... [2017-10-31]
· “Hoa hồi Thượng Lâm” giành được thẻ đăng ký thương hiệu [2017-10-27]
· Nam Ninh mới tăng thêm 4 khu thí điểm nông nghiệp đặc sắc hiện đ... [2017-10-24]
· Số lượng và chất lượng của tổng sản phẩm được nâng cao, kết c... [2017-10-20]
· Hai doanh nghiệp lâu năm Nam Ninh được lên bảng [2017-10-17]
· Thu nhập tài chính ba quý đầu năm của toàn khu tăng trưởng ổn đ... [2017-10-15]
· Nam Ninh có 63 doanh nghiệp tham gia vào hoạt động rút thăm kiểm tra... [2017-10-13]
· Khởi hành chuyến tàu liên vận đường sắt và đường biển Singapor... [2017-10-07]
· Khởi động sáng tạo trở thành động cơ mới trong sự phát triển ki... [2017-10-04]
 
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.