中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Môi trường đầu tư
· Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN mở dịch vụ bao máy bay bay thẳng... [2017-08-17]
· Thành phố Nam Ninh ra sức phát triển thương mại điện tử tăng thê... [2017-08-14]
· Lớp nghiên cứu học tập mậu dịch nông sản qua thương mại điện t... [2017-08-10]
· Kế hoạch bội tăng mậu dịch gia công đợt thứ 2 của thành phố Nam ... [2017-08-07]
· Thành phố Nam Ninh tăng thêm 10 khu tập trung ngành dịch vụ hiện đại [2017-08-03]
· Cục Công thương TP Nam Ninh tiến một bước mới về thông tin hóa vi... [2017-07-31]
· Nền kinh tế Khu phát triển kinh tế Nam Ninh nửa đầu năm nay ổn đị... [2017-07-27]
· Xu thế phát triển mạnh mẽ của quận Ung Ninh được khẳng định và ... [2017-07-24]
· Tỉnh Sayaboury có mặt với "Thành phố đẹp" của Lào trong Hội chợ t... [2017-07-20]
· Tụ họp các doanh nghiệp thương mại điện tử làm sống “Song Sáng” [2017-07-17]
· Diễn đàn hợp tác khoáng nghiệp Trung Quốc - ASEAN năm 2017 sẽ đư... [2017-07-13]
· Vòng chung kết Cuộc thi khởi nghiệp thương mại điện tử thành phố... [2017-07-10]
· Quận Thanh Tú ra sức tạo ra động lực phát triển kinh tế mới [2017-07-06]
· Ngành nghề trà hoa vàng trợ giúp công tác xóa đói giảm nghèo ch... [2017-07-06]
· Thi đua thiết kế Vườn Quảng Tây và Vườn nhà thiết kế Hội chợ l... [2017-07-03]
· Huyện Hoành khởi công và khánh thành ba dự án trọng đại [2017-06-29]
· "Quy hoạch phát triển vành đai kinh tế đường sắt cao tốc Nam Ninh-... [2017-06-26]
· Thành phố Nam Ninh hoàn thành sớm việc công khai báo cáo hằng năm ... [2017-06-22]
· Công trình xây dựng mở rộng Trung tâm Triển lãm Quốc tế Nam Ninh t... [2017-06-19]
· Thị trấn Thành Sương thực hành mô hình “cơ sở + hợp tác xã” ... [2017-06-15]
 
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.