中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Môi trường đầu tư
· Tổng giá trị sản xuất công nghiệp có quy mô lớn trở lên của quậ... [2018-04-25]
· Nam Ninh ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Đại học Đông Bắc [2018-04-22]
· Công ty Cổ phần hữu hạn Tập đoàn Dược phẩm Thượng Hải tiến hà... [2018-04-18]
· Mở lớp bồi dưỡng thương mại điện tử (hình thức kinh doanh mới) ... [2018-04-15]
· Thông báo của Văn phòng Chính quyền NN TP Nam Ninh về việc in phát ... [2018-04-13]
· Vương Tiểu Đông đi sâu điều tra nghiên cứu các xí nghiệp như C... [2018-04-11]
· Quận Ung Ninh: Dự án ô tô năng lượng mới thúc đẩy phát triển d... [2018-04-08]
· Tập đoàn kiểm soát cổ phần quốc tế Vạn Thương Hồng Kông đến t... [2018-04-04]
· Giá bình quân của nhà ở thương mại Nam Ninh trong tháng hai ổn định [2018-03-28]
· Thành phố Nam Ninh sẽ đi sâu xây dựng Nền tảng đám mây thông min... [2018-03-25]
· Hai trung tâm kỹ thuật doanh nghiệp thành phố Nam Ninh được bình ch... [2018-03-21]
· Nhóm nghiên cứu của Sở Nông nghiệp Khu tự trị đã đến điều tra ... [2018-03-18]
· Đầu tư là thông tin dữ liệu kinh tế chính của thành phố Nam Ninh ... [2018-03-15]
· Quảng Tây thành công đăng ký lên đến 12.000 nhãn hiệu hàng hóa [2018-03-11]
· Đồng chí Tần Như Bồi điều tra nghiên cứu công tác vận hành kinh... [2018-03-07]
· Nam Ninh tăng tốc thúc đẩy ngành chuyển phát nhanh phát triển bền ... [2018-03-04]
· Triển lãm game hoạt hình Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN sẽ đư... [2018-02-28]
· Kế thừa văn hóa lễ hội đèn hoa [2018-02-23]
· Mặt đối mặt xin ý kiến và kiến nghị đối với việc làm ưu hóa m... [2018-02-22]
· Hội nghị đối thoại cấp cao về trách nhiệm xã hội của các doanh n... [2018-02-19]
 
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.