中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Môi trường đầu tư
· "Quy hoạch phát triển vành đai kinh tế đường sắt cao tốc Nam Ninh-... [2017-06-26]
· Thành phố Nam Ninh hoàn thành sớm việc công khai báo cáo hằng năm ... [2017-06-22]
· Công trình xây dựng mở rộng Trung tâm Triển lãm Quốc tế Nam Ninh t... [2017-06-19]
· Thị trấn Thành Sương thực hành mô hình “cơ sở + hợp tác xã” ... [2017-06-15]
· Huyện Tân Dương và Công ty cổ phần BYD Thâm Quyến sẽ triển khai d... [2017-06-09]
· Một doanh nghiệp ở Cơ sở kiểu mẫu sáng tạo Trung Quan Thôn • Nam N... [2017-06-03]
· Quảng Tây cấp phát hơn 20 nghìn bản Giấy chứng nhận xuất xứ hàng... [2017-05-29]
· Phát hành Phương án thực thi kế hoạch hành động “Internet + Lưu ... [2017-05-23]
· Wanda Mall Nam Ninh phát triển mô hình du lịch văn hóa kiểu mới [2017-05-18]
· Hội chợ triển lãm ASEAN (triển lãm Brunei) đã bế mạc một cách thu... [2017-05-13]
· "Magic City" Hội chợ ASEAN xây dựng nền tảng giao lưu và hợp tác gi... [2017-05-10]
· Doanh nghiệp đầu tiên trong hệ thông doanh nghiệp nhà nước Nam Ninh... [2017-05-07]
· Thu nhập người dân nông thôn tăng trưởng ổn định trong quý I [2017-05-04]
· Ông Chu Hồng Ba đến Công viên triển lãm hoa và vườn triển khai ho... [2017-05-01]
· Quận Thanh Tú phỏng vấn các doanh nghiệp Đài Loan [2017-04-28]
· Huyện Thượng Lâm tích cực triển khai công tác đào tạo người đi... [2017-04-25]
· Sở công thương thành phố Nam Ninh tổ chức Hội nghị họp bàn giám ... [2017-04-22]
· Hợp đồng doanh nghiệp sử dụng cần công khai trên trang web cơ quan ... [2017-04-19]
· Thu nhập tài chính quý I quận Ung Ninh tăng 10,75% so với cùng kỳ [2017-04-16]
· Thu nhập tài chính Khu phát triển kinh tế “gặt hái bước đầu” n... [2017-04-13]
 
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.