中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Môi trường đầu tư thêm
· Mặt đối mặt xin ý kiến và kiến nghị đối với việc làm ưu hóa m... [2018-02-22]
· Ngành Công thương quy phạm các hành vi kinh doanh quảng cáo trên c... [2018-02-14]
· Khu phát triển kinh tế ASEAN tập trung ký kết 19 dự án [2018-02-02]
· Kiến trúc kiểu lắp ghép sẽ trở thành mô hình chính của việc xây... [2018-01-30]
· Ngân hàng Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho vay 3,6 tỷ nhân dân tệ... [2018-01-26]
Phục vụ đầu tư thêm
· Sữa bột nhập khẩu sẽ được miễn thuế quan [2017-11-29]
· Chuyên đề nông nghiệp Campuchia thuộc Hội nghị giới thiệu đầu tư... [2017-12-23]
· Công ty cổ phần hữu hạn Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Quảng Tây [2017-03-20]
· Công ty TNHH chuyển phát nhanh SF Nam Ninh Quảng Tây [2017-03-20]
· Công ty TNHH lưu thông hàng hóa Honcer Quảng Tây [2017-03-20]
Chính sách ưu tiên thêm
· Đầu tư 820 triệu nhân dân tệ thực thi xây dựng công trình thủy l... [2016-05-19]
· Điều lệ về trưng thu đất tập thể của TP Nam Ninh [2006-10-08]
· Quy định về đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất đai nhà nướ... [2006-10-08]
· Quy định quản lý điều phối hoạt động kêu gọi đầu tư vào thàn... [2006-10-08]
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.