中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Môi trường đầu tư thêm
· Quận Vũ Minh thành phố Nam Ninh sử dụng phương pháp khí canh sản x... [2018-08-15]
· Quảng Tây ban hành biện pháp ưu đãi cho Đài Loan để thúc đẩy g... [2018-08-07]
· Quảng Tây lần đầu công bố báo cáo phân tích dữ liệu lớn về mứ... [2018-08-10]
· Việc xây dựng dự án hỗ trợ lập nghiệp thúc đẩy công ăn việc l... [2018-08-08]
· Kinh tế nông nghiệp nông thôn thành phố Nam Ninh phát triển ổn đị... [2018-08-03]
Phục vụ đầu tư thêm
· Công ty vận chuyển FedEx Nam Ninh [2018-07-26]
· Cục Tài chính thành phố Nam Ninh điều tra nghiên cứu Khu thí điểm... [2018-04-11]
· Các vấn đề thường gặp trong đầu tư: [2018-03-23]
· Sữa bột nhập khẩu sẽ được miễn thuế quan [2017-11-29]
· Chuyên đề nông nghiệp Campuchia thuộc Hội nghị giới thiệu đầu tư... [2017-12-23]
Chính sách ưu tiên thêm
· Ý kiến của Văn phòng Quốc vụ viện về đẩy mạnh công tác thống k... [2018-04-11]
· Doanh nghiệp nông nghiệp Quảng Tây “cướp thị trường” ASEAN [2018-03-14]
· Đầu tư 820 triệu nhân dân tệ thực thi xây dựng công trình thủy l... [2016-05-19]
· Điều lệ về trưng thu đất tập thể của TP Nam Ninh [2006-10-08]
· Quy định về đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất đai nhà nướ... [2006-10-08]
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.