中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Môi trường đầu tư thêm
· Dự án PPP của thành phố Nam Ninh tiếp tục nhận được thưởng vốn ... [2018-10-21]
· Một doanh nghiệp thuộc Cơ sở kiểu mẫu sáng tạo Trung Quan Thôn Nam ... [2018-10-17]
· Công viên Expo có 18 vườn triển lãm về cơ bản đã xây dựng xong [2018-10-10]
· Chính thức phát hành video tuyên truyền linh vật và bài hát chủ đ... [2018-10-14]
· Chào mừng “Cuộc đua xe đạp World Tour – vòng quanh Quảng Tây” gi... [2018-10-10]
Phục vụ đầu tư thêm
· Lô sản phẩm trưng bày triển lãm nước ngoài đầu tiên của Hội ch... [2018-09-02]
· Công ty vận chuyển FedEx Nam Ninh [2018-07-26]
· Cục Tài chính thành phố Nam Ninh điều tra nghiên cứu Khu thí điểm... [2018-04-11]
· Các vấn đề thường gặp trong đầu tư: [2018-03-23]
· Sữa bột nhập khẩu sẽ được miễn thuế quan [2017-11-29]
Chính sách ưu tiên thêm
· Ý kiến của Văn phòng Quốc vụ viện về đẩy mạnh công tác thống k... [2018-04-11]
· Doanh nghiệp nông nghiệp Quảng Tây “cướp thị trường” ASEAN [2018-03-14]
· Đầu tư 820 triệu nhân dân tệ thực thi xây dựng công trình thủy l... [2016-05-19]
· Điều lệ về trưng thu đất tập thể của TP Nam Ninh [2006-10-08]
· Quy định về đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất đai nhà nướ... [2006-10-08]
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.