中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Môi trường đầu tư thêm
· Xu thế phát triển mạnh mẽ của quận Ung Ninh được khẳng định và ... [2017-07-24]
· Tỉnh Sayaboury có mặt với "Thành phố đẹp" của Lào trong Hội chợ t... [2017-07-20]
· Ngành nghề trà hoa vàng trợ giúp công tác xóa đói giảm nghèo ch... [2017-07-06]
· Tụ họp các doanh nghiệp thương mại điện tử làm sống “Song Sáng” [2017-07-17]
· Diễn đàn hợp tác khoáng nghiệp Trung Quốc - ASEAN năm 2017 sẽ đư... [2017-07-13]
Phục vụ đầu tư thêm
· Công ty cổ phần hữu hạn Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Quảng Tây [2017-03-20]
· Công ty TNHH chuyển phát nhanh SF Nam Ninh Quảng Tây [2017-03-20]
· Công ty TNHH lưu thông hàng hóa Honcer Quảng Tây [2017-03-20]
· Công ty TNHH lưu thông hàng hóa Kim Mục Quảng Tây [2017-03-20]
· Trang web và mã QR về thiết lập và lập hồ sơ thay đổi doanh nghiệ... [2016-12-07]
Chính sách ưu tiên thêm
· Đầu tư 820 triệu nhân dân tệ thực thi xây dựng công trình thủy l... [2016-05-19]
· Điều lệ về trưng thu đất tập thể của TP Nam Ninh [2006-10-08]
· Quy định về đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất đai nhà nướ... [2006-10-08]
· Quy định quản lý điều phối hoạt động kêu gọi đầu tư vào thàn... [2006-10-08]
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.