中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Môi trường đầu tư thêm
· Chú trọng thực hiện tốt các công tác, thúc đẩy kinh tế xã hội p... [2018-06-20]
· Huyện Tân Dương có 6 dự án khởi công (hoàn tất thi công) [2018-06-17]
· Một loạt dự án của thành phố Nam Ninh được khởi công [2018-06-13]
· Quảng Tây sẽ thực hiện kế hoạch hành động niêm yết doanh nghiệp ... [2018-06-08]
· Thành phố Nam Ninh ra sức ưu hóa môi trường giải ngân hỗ trợ doan... [2018-06-06]
Phục vụ đầu tư thêm
· Cục Tài chính thành phố Nam Ninh điều tra nghiên cứu Khu thí điểm... [2018-04-11]
· Các vấn đề thường gặp trong đầu tư: [2018-03-23]
· Sữa bột nhập khẩu sẽ được miễn thuế quan [2017-11-29]
· Chuyên đề nông nghiệp Campuchia thuộc Hội nghị giới thiệu đầu tư... [2017-12-23]
· Công ty cổ phần hữu hạn Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Quảng Tây [2017-03-20]
Chính sách ưu tiên thêm
· Ý kiến của Văn phòng Quốc vụ viện về đẩy mạnh công tác thống k... [2018-04-11]
· Doanh nghiệp nông nghiệp Quảng Tây “cướp thị trường” ASEAN [2018-03-14]
· Đầu tư 820 triệu nhân dân tệ thực thi xây dựng công trình thủy l... [2016-05-19]
· Điều lệ về trưng thu đất tập thể của TP Nam Ninh [2006-10-08]
· Quy định về đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất đai nhà nướ... [2006-10-08]
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.