中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Môi trường đầu tư thêm
· Khu phát triển kinh tế triển khai hoạt động phổ biến pháp luật vớ... [2016-12-01]
· Khu phát triển kinh tế thu hút 6 dự án sản nghiệp mới nổi mang tín... [2016-12-04]
· Thành phố Nam Ninh có thêm 13 Trung tâm công nghệ doanh nghiệp cấp t... [2016-11-28]
· Hai không gian sáng chế của thành phố Nam Ninh được nâng cấp lên ... [2016-11-25]
· Doanh nghiệp sáng tạo Nam Ninh đạt giải thưởng trong cuộc thi đấu ... [2016-11-22]
Phục vụ đầu tư thêm
· 10 tháng đầu năm hợp tác đầu tư đối ngoại Nam Ninh tăng trưởng... [2016-11-11]
· Cơ cấu dịch vụ đầu tư [2016-08-31]
· Giấy chứng nhận góp vốn (Bản mẫu để tham khảo) [2016-08-08]
· Mục lục các hạng mục xét duyệt hành chính của Cục xúc tiến đầu... [2016-08-31]
· GIẤY PHÉP KINH DOANH CẢNG [2006-11-22]
Chính sách ưu tiên thêm
· Đầu tư 820 triệu nhân dân tệ thực thi xây dựng công trình thủy l... [2016-05-19]
· Điều lệ về trưng thu đất tập thể của TP Nam Ninh [2006-10-08]
· Quy định về đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất đai nhà nướ... [2006-10-08]
· Quy định quản lý điều phối hoạt động kêu gọi đầu tư vào thàn... [2006-10-08]
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.