中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Phó thị trưởng thành phố Nam Ninh Chu Hội Đông
2018-04-11
 

Phó thị trưởng thành phố Nam Ninh

Chu Hội Đông

Phân công:

Phụ trách các công việc như công nghiệp, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, giao thông, sản xuất an toàn, thúc đẩy đầu tư, khu phát triển, khu tự do mậu dịch tổng hợp, Cơ sở sáng tạo Trung Quan Thôn Nam Ninh.

Phụ trách quản lý công việc của Ủy ban công nghiệp và công nghệ thông tin thành phố (Cục phát triển ngành đường), Cục khoa học kỹ thuật (Cục sở hữu trí tuệ), Cục bảo vệ môi trường, Cục giao thông vận tải, Cục quản lý giám sát an toàn lao động, Cục xúc tiến đầu tư, hợp tác xã liên hợp công nghiệp nhẹ số 2, Ủy ban quản lý khu công nghệ cao, Ủy ban quản lý khu phát triển kinh tế, Ủy ban quản lý khu phát triển kinh tế Quảng Tây - ASEAN (Khu đầu tư Koa Kiều). Hỗ trợ điều phối các công việc vận hành kinh tế như gas, điện, xăng, vận chuyển, thông tin, bưu chính…

Hỗ trợ phụ trách quản lý công việc của Ủy ban bảo vệ môi trường thành phố, Ủy ban sản xuất an toàn.

Liên hệ và hỗ trợ các công việc liên quan của Cục Đường sắt, Cục Điện tín, Cục an toàn hàng hải, Cục bưu chính, Cục quản lý buôn bán thuốc lá của thành phố Nam Ninh, Công ty thuốc lá Trung Quốc Quảng Tây, các đơn vị thông tin, hàng không dân dụng.

Lý lịch

Nam, sinh tháng 10 năm 1970, dân tộc Hán, quê quán Tây Bình, Hà Nam, tháng 6 năm 1989 gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, tháng 7 năm 1993 tham gia công tác, nhà kinh tế, cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kiểm nghiệm và bảo dưỡng thương phẩm khoa kinh tế mậu dịch Đại học tài chính Trung Nam. Hiện đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng thành phố Nam Ninh.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.