中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Phó tổng thư ký - Thái Chí Trung
2017-08-18
 

Phó tổng thư ký thành phố Nam Ninh - Thái Chí Trung

Phân công:

Hỗ trợ Phó thị trưởng phân quản Ủy ban vận động y tế ái quốc thành phố, Sở giáo dục thành phố, Sở phát thanh truyền hình và xuất bản báo chí văn hoá, Sở thể dục thể thao, Ủy ban sức khoẻ và kế hoạch hoá gia đình, Văn phòng báo chí chính phủ, Viện khoa học xã hội.

Phụ trách thông cáo báo chí chính quyền nhân dân thành phố, công tác tổ chức soạn thảo và xét duyệt các bản thảo quan trọng của chính quyền nhân dân thành phố.

Hỗ trợ Phó thị trưởng phân quản và điều phối các công tác có liên quan đến Hội chữ thập đỏ.

Hỗ trợ Phó thị trưởng các công tác liên quan như liên hệ Tổng công đoàn, Thành đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật, Hội liên hiệp khoa học xã hội, Ủy ban công tác phụ nữ và trẻ em, Toà soạn nhật báo Nam Ninh, các cơ quan báo chí tại Nam Ninh.

Lý lịch:

Nam, sinh tháng 09 năm 1967, dân tộc Hán, người Xạ Dương Giang Tô, gia nhập Đảng cộng sản Trung Quốc vào tháng 06 năm 1987, tham gia công tác vào tháng 06 năm 1984. Chuyên ngành Quản lý dự án lớp nghiên cứu sinh tại chức tại Đại học Quảng Tây, trình độ nghiên cứu sinh.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.