中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Phó Tổng thư ký đương nhiệm - Mông Văn Hổ
2017-03-16
 

Phân công:

Hỗ trợ Phó thị trưởng phân quản Ủy ban an toàn thực phẩm thành phố Nam Ninh, Sở khoa học kỹ thuật thành phố (Sở quyền sở hữu trí tuệ), Sở thương mại (Phòng cửa khẩu, Phòng chống buôn lậu), Sở công thương, Sở quản lý giám sát dược phẩm và thực phẩm (Phòng quản lý an toàn thực phẩm), Sở thúc tiến đầu tư, Ủy ban phát triển du lịch, Phòng ngoại vụ kiều bào, Văn phòng sự vụ Đài Loan, Ủy ban quản lý khu thắng cảnh Thanh Tú Sơn, Ủy ban quản lý khu thắng cảnh Đại Minh Sơn, Ủy ban quản lý Côn Luân Quan.

Hỗ trợ Phó thị trưởng liên hệ với Liên hội Hoa kiều, Liên hội công thương, Hiệp hội khoa học kỹ thuật, Hội thúc tiến thương mại của thành phố.

Hỗ trợ Phó thị trưởng liên hệ và điều tiết các công tác có liên quan đến hải quan, kiểm tra biên phòng, kiểm dịch.

Lý lịch:

Nam, sinh tháng 08 năm 1964, dân tộc Hán, người Linh Sơn Quảng Tây, gia nhập Đảng Cộng Sản Trung Quốc vào tháng 07 năm 1987, tham gia công tác vào tháng 07 năm 1987, chuyên ngành Địa lý nhân văn học, Khoa môi trường và đô thị, Viện nghiên cứu Đại học Bắc Kinh, thạc sĩ khoa học tự nhiên, phó giáo sư.

 

Phó Tổng thư ký thành phố Nam Ninh Mông Văn Hổ


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.