中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Phó thị trưởng đương nhiệm - Trương Văn Quân
2017-03-16
 

Phân công:

Phụ trách các công tác thường vụ của Chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh, hỗ trợ phụ trách công tác tài chính, kiểm toán, phu trách công tác trên các phương diện như cải cách và phát triển, tài nguyên đất đai, quản lý xây dựng quy hoạch đô thị.

Phân quản các ban ngành như Văn phòng Chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh, Ủy ban cải cách và phát triển (Sở vật giá, Văn phòng vịnh Bắc Bộ, Văn phòng số hoá, Sở lương thực), Sở tài chính, Sở tài nguyên đất đai (Sở đo đạc và bản đồ), Ủy ban xây dựng nông thôn và đô thị, Trung tâm quản lý công quỹ nhà ở.

Hỗ trợ phân quản Ủy ban quản lý đô thị thành phố, Ủy ban quy hoạch thành phố, Ủy ban quản lý kinh doanh dự trữ đất đai.

Liên hệ và điều tiết các công tác có liên quan đến Sở thuế quốc gia và Sở thuế địa phượng của thành phố

Lý lịch:

Nam, sinh tháng 02 năm 1967, dân tộc Hán, người Hương Ninh Sơn Tây, gia nhập Đảng Cộng Sản Trung Quốc vào tháng 03 năm 1992, tham gia công tác vào tháng 07 năm 1987, chuyên ngành Hoá học vô cơ, khoa Hoá học trường Đại học Lan Châu, trình độ nghiên cứu sinh, thạc sĩ khoa học tự nhiên, kỹ sư. Hiện đảm nhiệm làm Ủy viên thường vụ Thành ủy thành phố Nam Ninh, Phó thị trưởng thành phố Nam Ninh.

 

Phó thị trưởng thành phố Nam Ninh Trương Văn Quân


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.