中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
2006-11-22
 
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
2013-11-22
 
Thị trưởng: Châu Hồng BaPhó thị trưởng: Ngô Vĩ, Lữ Khiết, Dương Dân (luân chuyển),Thạch Văn Hoài, Huy Quốc Hoa
Tiêu Chí Cương Liêu Hồng Thao Ngụy Phương Quân
Thị trưởng Châu Hồng Ba
Phân công
Lãnh đạo công tác toàn diện của chính quyền nhân dân thành phố, phụ trách công tác biên chế cơ quan, giám sát, tài chính, kiểm toán.
Chủ quản Ủy ban huy động quốc phòng thành phố, Ủy ban biên chế cơ quan, Ban quản lý thành phố, Ủy ban công tác quy hoạch thành phố, Ủy ban bảo vệ môi trường, Ban quản lý kinh doanh dự trữ đất đai, Ủy ban vận động vệ sinh yêu nước, Ủy ban an toàn sản xuất, Ủy ban an toàn thực phẩm, Cục giám sát, Sở tài chính, Cục kiểm toán.
Sơ yếu lý lịch:
 Châu Hồng Ba, Nam, sinh tháng 10 năm 1970, dân tộc Hán, người Lâm Quế - Quảng Tây, tháng 4 năm 1997 vào Đảng, tháng 7 năm 1992 tham gia công tác, chuyên ngành quản lý chinh trị Đảng trường Đảng Khu tự trị Quảng Tây, chuyên ngành quảng bá nông nghiệp Đại học nông nghiệp Trung Quốc, trình độ học vấn nghiên cứu sinh tại chức Đại học nông nghiệp Trung Quốc, trường Đảng Khu tự trị Quảng Tây, thạc sỹ quảng bá nông nghiệp, kỹ sư nông nghiệp cao cấp. Hiện đang nhậm chức phó bí thư thành ủy Nam Ninh, thị trưởng thành phố Nam Ninh
PHÓ THỊ TRƯỞNG NGÔ VĨPhân công:
 Phụ trách công tác thường vụ của chính quyền nhân dân thành phố, phối hợp phụ trách công tác biên chế cơ quan, giám sát, tài chính và kiểm toán, phụ trách công việc trên các phương diện như phát triển cải cách, nguồn nhân lực và đảm bảo xã hội, chính quyền pháp chế, quản lý tài nguyên quốc thổ, xây dựng quy hoạch khu kinh tế Vịnh bắc bộ, kho vận và bảo thuế, phục vụ hậu cần cho cơ quan, tiền tệ...
   
Phân quản Ty văn phòng chính quyền nhân dân thành phố, Ủy ban phát triển cải cách (Cục vật giá), Cục giám sát, Sở tài chính, Sở nguồn nhân lực và đảm bảo xã hội (Cục viên chức), Cục kiểm toán, Cục thống kê, Văn phòng pháp chế (Cục giám sát chấp pháp hành chính), Ủy ban tài sản quốc hữu, Văn phòng Ủy ban biên chế, Văn phòng Ủy ban quản lý xây dựng quy hoạch Khu kinh tế Vịnh bắc bộ (Quảng Tây), Ủy ban quản lý trung tâm kho vận bảo thuế, Phòng giám sát chính quyền, Ban liên lạc tại Bắc Kinh, Phòng tiếp đón, Cục quản lý sự vụ cơ quan (Trung tâm phục vụ hậu cần cơ quan trực thuộc thành phố), Trung tâm thu mua của chính quyền, Trung tâm nghiên cứu phát triển chính quyền nhân dân, Phòng tham sự của chính quyền, Công ty cổ phần quốc hữu quản lý thành phố, Văn phòng tiền tệ thành phố, Văn phòng tín dụng, Văn phòng dự án cho vay của Ngân hàng thế giới.
Phụ trách liên hệ với Chi cục thuế nhà nước, Chi cục thuế địa phương, Đội kiểm tra tại Nam Ninh của Tổng cục thống kê quốc gia, các tổ chức tiền tệ, bảo hiểm, chứng khoán, tín dụng....
Sơ yếu lý lịch:
 Ngô Vĩ, nam, sinh tháng 9 năm 1968, dân tộc Hán, người Phổ Ninh – Quảng Đông, tháng 5 năm 1993 vào Đảng, tháng 7 năm 1987 tham gia công tác, chuyên ngành kinh tế chính trị Học viện kinh tế Đại học Quảng Tây, trình độ học vấn nghiên cứu sinh tại chức Đại học Quảng Tây, trợ lý nhà tư tưởng chính trị.
PHÓ THỊ TRƯỞNG LỮ KHIẾTPhân công:
Phụ trách công tác trên các mảng giáo dục, văn hóa tin tức xuất bản, vệ sinh dịch tễ….
Phân quản Sở giáo dục, Cục xuất bản tin tức văn hóa, Cục điện ảnh phát thanh truyền hình, Sở vệ sinh, Cục quản lý giám sát thực phẩm và dược phẩm, Văn phòng tổ chức các hoạt động lớn, Văn phòng tin tức của chính quyền, Văn phòng ghi nhận sự kiện thành phố, Học viện xã hội học, Học viện kỹ thuật dạy nghề Nam Ninh.
Phối hợp phân quản Ủy ban vận động vệ sinh yêu nước.
Phụ trách liên lạc với Ủy ban công tác quan tâm đến đời sau, Cục hồ sơ, Tòa soạn Nhật báo Nam Ninh, Cơ quan tin tức đặt tại Nam Ninh, Tổng công đoàn Nam Ninh, Đoàn ủy thành phố, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội liên hiệp văn hóa, Hội liên hiệp khoa học xã hội, Hội chữ thập đỏ, các đảng phái dân chủ.
Sơ yếu lý lịch:
 Lữ Khiết, nữ, sinh tháng 2 năm 1962, dân tộc Hán, người Tương Dương – Hồ Bắc, tháng 6 năm 1993 gia nhập Đảng cộng sản Trung Quốc, tháng 7 năm 1983 tham gia công tác, , chuyên ngành kinh tế chính trị Học viện kinh tế Đại học Quảng Tây, trình độ học vấn nghiên cứu sinh tại chức, Hiện đang nhậm chức Ủy viên thường vụ kiêm trưởng ban tuyên truyền Đảng ủy Nam Ninh, phó thị trưởng thành phố Nam Ninh.
PHÓ THỊ TRƯỞNG THẠCH VĂN HOÀIPhân công:
 Phụ trách các công tác trên phương diện công nghiệp, bảo vệ môi trường, giao thông vận tải, an toàn sản xuất, khu kinh tế đô thị mới…
 Phân quản Ủy ban công nghiệp và tin tức hóa thành phố (Cục phát triển ngành đường), Sở bảo vệ môi trường, Sở giao thông vận tải, Cục quản lý giám sát an toàn sản xuất (Cục giám sát an toàn mỏ than), Hội liên hiệp tập đoàn công nghiệp nhẹ số 2, Ban quản lý Khu công nghiệp công nghệ cao mới, Ban quản lý Khu phát triển kinh tế kỹ thuật, Ban quản lý Khu phát triển kinh tế Nam Ninh – ASEAN (khu đầu tư Hoa kiều), Ban quản lý khu đô thị mới hồ Tương Tư.
 Phối hợp phân quản Ủy ban bảo vệ môi trường thành phố Nam Ninh, Ủy ban an toàn sản xuất.
 Liên hệ làm việc với Cục đường sắt Nam Ninh, Công ty thuốc lá Quảng Tây, Sở điện lực Nam Ninh, Cục chuyên doanh thuốc lá, Cục giám sát kỹ thuật, Cục bưu chính, Cục hàng hải, các đơn vị thông tin và hàng không dân dụng.
Sơ yếu lý lịch:
 Thạch Văn Hoài, nam, sinh tháng 1 năm 1963, dân tộc Hán, người Đại Trị - Hồ Bắc, tháng 12 năm 1991 gia nhập Đảng cộng sản Trung Quốc, tháng 8 năm 1983 tham gia công tác,chuyên ngành công trình quản lý công nghiệp khoa quản lý kinh tế Học viện quản lý Đại học tự nhiên Hoa Trung, trình độ học vấn nghiên cứu sinh lý Đại học tự nhiên Hoa Trung, thạc sỹ công học Hiện đang nhậm chức phó thị trưởng thành phố Nam Ninh.
PHÓ THỊ TRƯỞNG HUY QUỐC HOAPhân công:
 Phụ trách các công việc về phương diện KHKT, thương vụ, giám sát an toàn thực phẩm, xúc tiến đầu tư...
 Phân quản Sở KHKT (Cục sở hữu bản quyền), Sở thương vụ (Văn phòng cửa khẩu), Văn phòng xây dựng số hóa thành thị và nông thôn, Cục quản lý giám sát thực phẩm và dược phẩm thành phố, Cục xúc tiến đầu tư, HTX cung tiêu, Công ty Hội chợ triển lãm quốc tế
 Phối hợp phân quan Ủy ban an toàn thực phẩm thành phố
 Liên hệ làm việc với Sở công thương, Hội liên hiệp công thương, Hiệp hội KHKT, Phòng xúc tiến thương mại.
Sơ yếu lý lịch:
 Huy Quốc Hoa, nữ, sinh tháng 1 năm 1971, dân tộc Hán, người Đan Dương – Giang Tô, tháng 7 năm 1992 tham gia công tác, chuyên ngành quản lý hành chính công cộng Đại học New Haven Mỹ, trình độ học vấn nghiên cứu sinh tại chức Đại học New Haven Mỹ, thạc sỹ quản lý công cộng, nhà kiểm toán. Hiện đang nhậm chức phó thị trưởng thành phố Nam Ninh
PHÓ THỊ TRƯỞNG TIÊU TRÍ CƯƠNGPhân công:  
 Phụ trách các công tác liên quan đến dân tộc, dân chính, nông nghiệp, KHHGĐ, xóa đói giảm nghèo, tôn giáo…
 Phân quản Ủy ban công tác dân tộc thành phố, .Sở dân chính, Sở thủy lợi, Sở nông nghiệp (Cục chăn nuôi gia súc và thủy sản), Sở lâm nghiệp, Ủy ban KHHGĐ, Sở lương thực, Văn phòng xóa đói giảm nghèo, Trung tâm quản lý cơ giới hóa nông nghiệp, Cục di dân để xây hồ chứa nước, công tác liên quan đến người tàn tật
Sơ yếu lý lịch: 
 Tiêu Trí Cương, nam, sinh tháng 9 năm 1956, dân tộc Hán, người Lộ Xuyên – Quảng Tây, tháng 5 năm 1978 gia nhập Đảng cộng sản, tháng 12 năm 1974 tham gia công tác, chuyên ngành lịch sử kinh tế Đại học sư phạm Quảng Tây, trình độ học vấn nghiên cứu sinh tại chức Đại học sư phạm Quảng Tây, kỹ sư quản trị cao cấp. Hiện đang nhậm chức phó thị trưởng thành phố Nam Ninh.
PHÓ THỊ TRƯỞNG LIÊU HỒNG THAOPhân công:
 Phụ trách các công tác về phương diện như pháp chính, đơn từ, xử lý những trường hợp khẩn cấp...
 Phân quản Sở công an thành phố, Sở tư pháp, Sở đơn từ, Văn phòng hòa giải xử lý tranh chấp về thủy lợi rừng núi đất đai, Văn phòng xử lý những trường hợp khẩn cấp, Trung tâm liên động giải quyết những trường hợp khẩn cấp。
 Liên hệ làm việc với Khu cảnh vệ Nam Ninh, Trung đoàn pháo binh sư đoàn dự bị, Bộ đội vũ trang chi đội nội thành, Chi đội cảnh sát PCCC, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố, Viện kiểm sát, Sở an toàn quốc gia, Văn phòng dân số lưu động.
Sơ yếu lý lịch:
 Liêu Hồng Thao, nam, sinh tháng 12 năm 1954, dân tộc Hán, người huyện Mai – Quảng Đông, tháng 9 năm 1982 vào Đảng, tháng 11 năm 1971 tham gia công tác, chuyên ngành chính pháp lớp chính quy Học viện hàm thụ trường Đảng Trung Ương, trình độ học vấn đại học tại chức trường Đảng Trung Ương, nhà tư tưởng chính trị cao cấp. Hiện đang nhậm chức phó thị trưởng thành phố Nam Ninh, Giám đốc Sở công an thành phố, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban chính pháp thành phố.
PHÓ THỊ TRƯỞNG NGỤY PHƯỢNG QUÂNPhân công:
 Phụ trách các công việc trên phương diện tài nguyên quốc thổ, quy hoạch xây dựng thành thị và nông thôn, quản lý thành phố, quản lý đảm bảo nhà ở và bất động sản, vườn rừng, dân phòng, địa chấn...
 Phân quản Sở tài nguyên quốc thổ, Ủy ban xây dựng thành phố và nông thôn, Sở quản lý quy hoạch, Sở quản lý thành phố (Cục chấp pháp hành chính tổng hợp quản lý thành phố), Cục quản lý đảm bảo nhà ở và bất động sản (Văn phòng Ủy ban cải cách chế độ nhà ở Nam Ninh của thủ phủ), Cục quản lý vườn rừng, Văn phòng dân phòng, Cục địa chấn, Trung tâm quản lý quỹ nhà ở, Văn phòng dự án trọng điểm (Văn phòng xây dựng đường sắt), công tác xây dựng thành phố nước.
 Hỗ trợ phân quản Ủy ban công tác quy hoạch thành phố, Ủy ban quản lý thành phố, Ủy ban quản lý kinh doanh dự trữ đất đai.
 Liên hệ chính quyền nhân dân các quận.
Sơ yếu lý lịch:
 Ngụy Phượng Quân, nam, tháng 4 năm 1962, dân tộc Hán, người Phong Nhuận – Hà Bắc, tháng 4 năm 1984 vào Đảng, tháng 8 năm 1985 tham gia công tác, chuyên ngành đo đạc công trình Học viên công trình đo dạc và khoa học địa cầu Đại học KHKT đo lường bản đồ Vũ Hán, trình độ học vấn nghiên cứu sinh Đại học KHKT đo lường bản đồ Vũ Hán, thạc sỹ công học, công trình sư cao cấp. Hiện đang nhậm chức phó thị trưởng thành phố Nam Ninh
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.