中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
2006-10-08
 
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
2011-10-28
 
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ NGUYỄN TRIỆU PHONGPhân công:
Trợ giúp thị trưởng, phó thị trưởng thường vụ xử lý các công việc hàng ngày của chính quyền nhân dân thành phố.
Trợ giúp thị trưởng, phó thị trưởng thường vụ phân quản Ủy ban vũ trang nhân dân thành phố, Ủy ban huy động quốc phòng, Ủy ban biên chế cơ quan, Văn phòng biên chế thành phố, Cục giám sát, Sở tài chính (Văn phòng tài chính), Sở bảo hiểm xã hội và nguồn nhân lực, Cục kiểm toán,Văn phòng tiếp đón…
Chủ trì công việc toàn diện của Ty văn phòng chính quyền thành phố, và công việc của Văn pòng xử lý tình huống khẩn cấp thành phố.
Sơ yếu lý lịch:
Nguyễn Triệu Phong, nam, dân tộc Hán, đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc, trình độ học vấn nghiên cứu sinh tại chức, phó nghiên cứu viên. Đã từng nhậm chức Cục phó cục quản lý đất đai thành phố Nam Ninh, Phó bí thư Đảng ủy khu ngoại thành Nam Ninh, Cục trưởng kiêm phó bí thư Đảng Cục quản lý đất đai thành phố Nam Ninh, Giám đốc kiêm phó bí thư, bí thư Đảng Sở tài nguyên quốc thổ thành phố Nam Ninh. Hiện đang nhậm chức trưởng ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
HOÀNG THIỆN VŨ
Phân công:
Trợ giúp phó thị trưởng phân quản công việc của Văn phòng của Ban lãnh đạo công tác đầu tư tài sản cố định thành phố.
 
Trợ giúp những công việc cho phó thị trưởng như Văn phòng biên chế thành phố, Ủy ban cải cách phát triển (Cục vật giá), Cục giám sát, Sở tài chính (Văn phòng tài chính), Cục kiểm toán, Cục thống kê, Văn phòng pháp chế, Ủy ban tài sản nhà nước, Trung tâm dịch vụ hậu cần cơ quan trực thuộc thành phố (Cục quản lý sự vụ cơ quan), Trung tâm dịch vụ chính trị, Ban liên lạc tại Bắc Kinh, Văn phòng tín dụng, Văn phòng ngân hàng thế giới, Trung tâm thu mua của chính quyền, Trung tâm nghiên cứu phát triển, Công ty TNHH quốc hữu quản lý thành phố, kiến nghị của đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân, xử lý các đề án của Ủy viên Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân…
Sơ yếu lý lịch:
 Hoàng Thiện Vũ, nam, dân tộc Hán, đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc, trình độ học vấn nghiên cứu sinh tại chức, kỹ sư cao cấp. Đã từng nhậm chức Cục trưởng Cục quản lý quy hoạch Ban quản lý khu phát triển công nghiệp công nghệ cao Nam Ninh, thành viên tổ chức Đảng kiêm Cục trưởng Cục quản lý quy hoạch Ban quản lý khu phát triển công nghiệp công nghệ cao Nam Ninh, Phó giám đốc Sở xây dựng thành phố Nam Ninh (kiêm chủ nhiệm văn phòng công trình trọng điểm xây dựng thành phố), phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh, Cục trưởng kiêm bí thư tổ chức Đảng Cục quản lý quy hoạch thành phố Nam Ninh. Hiện đang nhậm chức phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
HOÀNG CÚC NHƯPhân công:
Trợ giúp phó thị trưởng phân quản Sở khoa học kỹ thuật (Cục bản quyền sở hữu), Sở thương mại (Văn phòng cửa khẩu), Sở du lịch, Sở xúc tiến đầu tư, Văn phòng kiều hối, Văn phòng xây dựng số hóa thành thị và nông thôn, Văn phòng Đài Loan, HTX cung tiêu, Ban quản lý Khu danh thắng núi Thanh Tú, Ban quản lý khu danh thắng núi Đại Minh, Ban quản lý Côn Luân quan, Công ty hội chợ triển lãm quốc tế.
Sơ yếu lý lịch:
Hoàng Cúc Như, nữ, dân tộc Choang, Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, giáo viên cao cấp. Đã từng nhậm chức Giám đốc và Bí thư Đảng ủy Sở giáo dục khu đô thị mới thành phố Nam Ninh, Phó chủ tịch khu đô thị mới thành phố Nam Ninh, Phó ban tổ chức thành ủy Nam Ninh, Tổ chức viên cấp Vụ thành ủy, Chủ nhiệm văn phòng đối ngoại thành phố Nam Ninh, Chủ nhiệm và phó bí thư tổ chức Đảng Văn phòng kiều hối thành phố Nam Ninh. Hiện đang nhậm chức phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
CHU MẠTPhân công:
Chủ trì công tác toàn diện của Ban quản lý sông nội thành Nam Ninh (Văn phòng ban chỉ huy công tác xây dựng “thành phố nước của Trung Quốc” thành phố).
Phụ trách xử lý các công việc khác do chính quyền nhân dân thành phố giao cho.
Sơ yếu lý lịch:
Chu Mạt, nam, dân tộc Hán, đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, trình độ văn hóa đại học chính quy chuyên ngành quy hoạch thành phố Khoa quy hoạch thành phố Học viện xây dựng thành phố Vũ Hán, học vị học sỹ công học, nhà quy hoạch cao cấp. Hiện đang nhậm chức phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
HOÀNG ĐÌNHPhân công:
Hỗ trợ phó thị trưởng phân quản Ủy ban bảo vệ môi trường thành phố, Ủy ban an toàn lao động, Ủy ban công nghiệp và tin tức hóa thành phố (Cục phát triển ngành mía đường), Sở bảo vệ môi trường, Sở giao thong vận tải, Cục quản lý giám sát an toàn sản xuất (Cục giám sát an toàn mỏ than), Văn phòng xây dựng đường sắt, Hội liên hiệp tập đoàn công nghiệp nhẹ số 2, Ban quản lý Khu công nghiệp công nghệ cao mới, Ban quản lý Khu phát triển kinh tế kỹ thuật, Ban quản lý Khu phát triển kinh tế Nam Ninh – ASEAN (khu đầu tư Hoa kiều), Ban quản lý khu đô thị mới hồ Tương Tư.
Hỗ trợ phó thị trưởng liên hệ làm việc với Cục đường sắt Nam Ninh, Công ty thuốc lá Quảng Tây, Sở điện lực Nam Ninh, Cục chuyên doanh thuốc lá, Cục giám sát kỹ thuật, Cục bưu chính, Cục hàng hải Nam Ninh, các đơn vị thông tin, hàng không dân dụng.
Sơ yếu lý lịch:
Hoàng Đình, nam, dân tộc Hán, đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, trình độ văn hóa nghiên cứu sinh tại chức, nhà kinh tế. Đã từng nhậm chức Vụ phó Vụ tổng hợp Ban quản lý khu phát triển sản nghiệp công nghệ cao Nam Ninh, Cục phó Cục lương thực thành phố Nam Ninh, phó bí thư Chi bộ Đảng khu phát triển sản nghiệp công nghệ cao Nam Ninh, phó chủ nhiệm và phó bi thư chi bộ Đảng Ban quản lý khu phát triển sản nghiệp công nghệ cao Nam Ninh, phó chủ nhiệm và phó bí thư chi bộ Đảng Ban quản lý khu đầu tư Hoa kiều Nam Ninh (Khu kinh tế Trung Quốc – ASEAN), phó chủ nhiệm và phó bí thư chi bộ Đảng Ban quản lý khu phát triển kinh tế Nam Ninh – ASEAN (Ban quản lý khu đầu tư Hoa kiều Nam Ninh), phó chủ nhiệm và phó bí thư chi bộ Đảng Ủy ban cải cách và phát triển thành phố Nam Ninh. Hiện đang nhậm chức phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
HOÀNG TRIỂN BANGPhân công:
Chủ trì công tác toàn diện của Trung tâm liên động giải quyết những trường hợp khẩn cấp
Phối hợp với trưởng ban thư ký phân quản công tác giải quyết những trường hợp khẩn cấp.
 
Phụ trách các công việc khác do chính quyền nhân dân thành phố giao cho.
Sơ yếu lý lịch:
Hoàng Triển Bang, nam, dân tộc Hán, đảng viên ĐCS Trung Quốc, trình độ học vấn nghiên cứu sinh tại chức, trợ lý nhà kinh tế. Đã từng nhậm chức Ủy viên thường vụ huyện ủy kiêm Trưởng phòng tổ chức huyện Ung Ninh, Ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Ung Ninh, Ủy viên thường vụ huyện ủy kiêm phó chủ tịch huyện Ung Ninh, (trong thời gian này còn là trợ lý điều tra viên danh dự của huyện ủy huyện La Nguyên tỉnh Phúc Kiến), phó bí thư quận ủy quận Thành Bắc thành phố Nam Ninh, phó bí thư quận ủy quận Tây Hương Đường thành phố Nam Ninh. Hiện đang nhậm chức phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
THƯ THIỆN LONGPhân công:
Hỗ trợ phó thị trưởng phân quản Ủy ban nhân dân thành phố, Sở công an, Sở dân chính, Sở tư pháp, Sở thủy lợi, Sở nông nghiệp, Sở lâm nghiệp, Ủy ban dân số KHHGĐ, Sở lương thực, Văn phòng nhân dân phòng không, Văn phòng xóa đói giảm nghèo, Sở đơn từ, Văn phòng hòa giải xử lý tranh chấp về thủy lợi rừng núi đất đai, Trung tâm quản lý cơ giới hóa nông thôn, các công tác về người tàn tật.
 
Hỗ trợ phó thị trưởng liên hệ Khu cảnh vệ Nam Ninh, Trung đoàn pháo binh sư đoàn dự bị, Bộ đội vũ trang chi đội nội thành, Chi đội cảnh sát PCCC, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố, Viện kiểm sát, Sở an toàn quốc gia, Cục tôn giáo, Văn phòng dân số lưu động, Cục khí tượng, chính quyền nhân dân các huyện.
Sơ yếu lý lịch:
Thư Thiện Long, nam, dân tộc Miêu, đảng viên ĐCS Trung Quốc, trình độ học vấn đại học chính quy, học sỹ văn học, trợ lý nhà kinh tế. Đã từng nhậm chức Ủy viên thường vụ và trưởng phòng tổ chức khu ngoại thành Nam Ninh, Ủy viên thường vụ quận ủy kiêm bí thư Ủy ban kỷ luật quận Vĩnh Tân thành phố Nam Ninh, Ủy viên thường vụ kiêm trưởng phòng tổ chức huyện Ung Ninh, phó bi thư quận ủy kiêm bí thư Ủy ban kỷ luật quận Lương Khánh thành phố Nam Ninh. Hiện đang nhậm chức phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
MẠNH KIM PHƯƠNGPhân công:
Chủ trì công tác toàn diện của Ban quản lý sông nội thành Nam Ninh (Văn phòng ban chỉ huy công tác xây dựng “thành phố nước của Trung Quốc” thành phố).
Phụ trách xử lý các công việc khác do chính quyền nhân dân thành phố giao cho.
Sơ yếu lý lịch:
Mạnh Kim Phương, nữ, dân tộc Hán, đảng viên ĐCS Trung Quốc, trình độ học vấn đại học chính quy, quản trị sư. Đã từng nhậm chức phó chủ nhiệm kiêm thành viên tổ chức Đảng của Ủy ban KHHGĐ thành phố Nam Ninh, Ủy viên thường vụ quận ủy kiêm trưởng phòng tổ chức quận Hưng Ninh thành phố Nam Ninh, Ủy viên thường vụ quận ủy kiêm trưởng phòng tổ chức quận Giang Nam thành phố Nam Ninh, phó bí thư quận ủy quận Giang Nam thành phố Nam Ninh. Hiện đang nhậm chức phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.