中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

THỊ TRƯỞNG
2006-10-08
 
THỊ TRƯỞNG
2011-10-28
 
HOÀNG PHƯƠNG PHƯƠNGPhân công:
Lãnh đạo công tác toàn diện của chính quyền nhân dân thành phố, phụ trách công tác biên chế cơ quan, giám sát, tài chính, nguồn nhân lực và bảo hiểm xã hội, kiểm toán.
Chủ quản Ủy ban vũ trang nhân dân thành phố, Ủy ban huy động quốc phòng, Ủy ban biên chế cơ quan, Ban quản lý thành phố, Ủy ban công tác quy hoạch thành phố, Ủy ban bảo vệ môi trường, Ban quản lý kinh doanh dự trữ đất đai, Ủy ban vận động vệ sinh yêu nước, Ủy ban an toàn sản xuất, Văn phòng biên chế thành phố, Cục giám sát, Sở tài chính (Văn phòng tiền tệ), Sở bảo hiểm xã hội và nguồn nhân lực, Cục kiểm toán.
Sơ yếu lý lịch:
 Hoàng Phương Phương, nam, dân tộc Choang, đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc, Tiến sỹ lý học, kỹ sư cao cấp. Đã từng nhậm chức Viện phó và Viện trưởng Viện nghiên cứu địa chất Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Phó tổng công trình sư Cục khoáng sản địa chất Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Vụ trưởng Vụ ngoại vụ và kinh tế đối ngoại, Trợ lý giám đốc và phó giám đốc Sở ngoại vụ và kinh tế đối ngoại, Giám đốc Công ty TNHH khai thác thăm dò tài nguyên khoáng sản địa chất Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Cục trưởng Cục công nghiệp than Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, phó bí thư thành ủy và thị trưởng thành phố Ngô Châu, phó bí thư thành ủy và thị trưởng thành phố Quý Cảng, Giám đốc Ty tài nguyên quốc thổ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây,. Hiện đang nhậm chức phó bí thư thành ủy và thị trưởng thành phố Nam Ninh.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.