中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

PHÓ THỊ TRƯỞNG
2006-10-08
 
PHÓ THỊ TRƯỞNG
2011-10-28
 
CHÂU GIA BÂNPhân công:
Phụ trách công tác thường vụ của chính quyền nhân dân thành phố, phối hợp phụ trách công tác biên chế cơ quan, giám sát, tài chính và kiểm toán, phụ trách công việc trên các phương diện như phát triển cải cách, chính quyền pháp chế, tài nguyên quốc thổ, quản lý xây dựng quy hoạch thành phố, quản lý nhà đất và đảm bảo về nhà ở, vườn rừng, quản lý tài sản quốc hữu…
   
Làm các công việc như quản lý Ty văn phòng chính quyền nhân dân thành phố, Ủy ban phát triển cải cách (Cục vật giá), Cục thống kê, Sở tài nguyên quốc thổ, Ủy ban xây dựng thành phố và nông thôn (Văn phòng đầu tư tài sản cố định), Cục quản lý quy hoạch, Cục quản lý nhà đất và đảm bảo nhả ở (Văn phòng Ủy ban cải cách chế độ nhà ở thủ phủ Nam Ninh), Văn phòng pháp chế, Ủy ban tài sản quốc hữu, Ban liên lạc tại Bắc Kinh, Phòng tiếp đón, Trung tâm thu mua của chính quyền, Trung tâm quản lý Quỹ nhà ở, Trung tâm phát triển xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp, Văn phòng công trình “ 3 phố 1 khu” (phố Hongkong, phố Macau, phố Quảng Đông và khu thương mại quốc tế ASEAN), Công ty cổ phần quốc hữu quản lý thành phố, xây dựng thành phố nước, tiếp nhận kiến nghị của đại biểu đại hội đại biểu nhân dân, xử lý đề án của ủy viên Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân…
  
Phối hợp quản lý Ban quản lý thành phố, Ủy ban công tác quy hoạch thành phố, Ban quản lý kinh doanh dự trữ đất đai
Phụ trách liên hệ với Chi cục thuế nhà nước, Chi cục thuế địa phương, Đội kiểm tra tại Nam Ninh của Tổng cục thống kê quốc gia, chính quyền nhân dân các thành phố trực thuộc Khu tự trị.
Sơ yếu lý lịch:
Châu Gia Bân, nam, dân tộc Hán, đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc, trình độ học vấn nghiên cứu sinh tại chức, tiến sỹ công học, giáo sư kiến trúc sư cao cấp. Đã từng nhậm chức Trợ lý công trình cho Cục trưởng Cục quản lý nhà quốc khách Điếu Ngư Đài, Phó ban thư ký Học hội kiến trúc sư nội thất Trung Quốc, Viện trưởng Viện nghiên cứu sinh học học Boll Bắc Kinh, Viên trưởng Học viện ứng dụng hiện đại Bắc Kinh, Phó ban thư ký Học hội kiến trúc Trung Quốc, Hội phó kiêm Trưởng ban thư ký Phân hội thiết kế nội thất Học hội kiến trúc Trung Quốc, Chủ nhiệm phòng khai thác hợp tác Trung tâm tin tức thuộc Trung tâm nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện (trong thời gian này, còn kiêm Phó giám đốc danh dự Ty xây dựng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), Phó Ty xây dựng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Hiện đang nhậm chức Ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thành phố Nam Ninh
LỮ KHIẾTPhân công:
Phụ trách công tác trên các mảng giáo dục, văn hóa tin tức xuất bản…, phối hợp phụ trách công tác bảo hiểm xã hội và nguồn nhân lực.
Phân quản Sở giáo dục, Cục xuất bản tin tức văn hóa, Cục điện ảnh phát thanh truyền hình, Văn phòng tin tức của chính quyền, Văn phòng ghi nhận sự kiện thành phố, Học viện xã hội học, Văn phòng tổ chức các hoạt động lớn.
Phụ trách liên lạc với Ủy ban công tác quan tâm đến đời sau, Cục hồ sơ, Tòa soạn Nhật báo Nam Ninh, Cơ quan tin tức đặt tại Nam Ninh, Tổng công đoàn Nam Ninh, Đoàn ủy thành phố, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội liên hiệp văn hóa, Hội liên hiệp khoa học xã hội, các đảng phái dân chủ.
Sơ yếu lý lịch:
 Lữ Khiết, nữ, dân tộc Hán, đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc, trình độ học vấn nghiên cứu sinh tại chức, học vị học sỹ văn học, giáo viên trung học loại 1. Đã từng nhậm chức Vụ phó Vụ thư ký số 4 Ty văn phòng chính quyền thành phố Nam Ninh, Vụ phó và Vụ trưởng Vụ thư ký số 1 Ty văn phòng chính quyền thành phố Nam Ninh, Trưởng ban tuyên truyền và Ủy viên thường vụ Đảng ủy ngoại thành thành phố Nam Ninh, Phó ban tuyên truyền thành ủy Nam Ninh, Bí thư kỷ luật, Phó bí thư vàViện phó thường vụ Trường kỹ thuật dạy nghề Nam Ninh, Phó ban thư ký thành ủy Nam Ninh, Chánh văn phòng tiếp đón của chính quyền thành phố và thành ủy, Phó ban thư ký thành ủy Nam Ninh, Bí thư quận ủy quận Tây Hương Đường thành phố Nam Ninh. Hiện đang nhậm chức Ủy viên thường vụ kiêm trưởng ban tuyên truyền Đảng ủy Nam Ninh, phó thị trưởng thành phố Nam Ninh.
 PHẠM LỰCPhân công:
 Phụ trách các công việc về dân tộc, tôn giáo, kiều hối…
 Phân quản Ủy ban nhân dân thành phố, Trung tâm nghiên cứu phát triển chính quyền nhân dân thành phố, Văn phòng kiều hối thành phố, Văn phòng về Đài Loan.
Sơ yếu lý lịch:
 Phạm Lực, nam, dân tộc Hán, đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc, trình độ học vấn nghiên cứu sinh, tiến sỹ và sau tiến sỹ kinh tế học, nghiên cứu viên. Đã từng nhậm chức cán bộ Phòng nghiệp vụ Trung tâm điều tiết dự trữ vật tư quốc gia thuộc Ủy ban kế hoạch nhà nước (trong thời gian đó đã được nhận học vị thạc sỹ kinh tế học), Phó ban thư ký danh dự của Ban thư ký chính quyền thành phố Trương Gia Giới tỉnh Hồ Nam, cán bộ Phòng văn thể Ban tuyên truyền Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản, Cục phó và Cục trưởng Cục nghiên cứu Trung ương Đảng nông công, Thư ký cấp tổng cục, thư ký cấp phó sở Ty văn phòng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Hiện đang là ủy viên thường vụ danh dự thành ủy thành phố Nam Ninh, phó thị trưởng danh dự thành phố Nam Ninh.
ÔN THỦ VINHPhân công:
 Phụ trách các công việc như chính trị và pháp luật, dân chính, nông nghiệp, dân số và KHHGĐ, nhân dân phòng không, xóa đói giảm nghèo…
 Phân quản Sở công an thành phố, Sở dân chính, Sở tư pháp, Sở thủy lợi, Sở nông nghiệp, Ủy ban dân số KHHGĐ, Cục quản lý vườn rừng, Sở lâm nghiệp, Sở lương thực, Văn phòng nhân dân phòng không, Văn phòng xóa đói giảm nghèo, Sở đơn từ, Văn phòng giải quyết những trường hợp khẩn cấp, Văn phòng hòa giải xử lý tranh chấp về thủy lợi rừng núi đất đai, Trung tâm quản lý cơ giới hóa nông thôn, Trung tâm liên động giải quyết những trường hợp khẩn cấp, các công tác về người tàn tật.
 
Chịu trách nhiệm liên hệ Khu cảnh vệ Nam Ninh, Trung đoàn pháo binh sư đoàn dự bị, Bộ đội vũ trang chi đội nội thành, Chi đội cảnh sát PCCC, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố, Viện kiểm sát, Sở an toàn quốc gia, Văn phòng dân số lưu động, Cục khí tượng, chính quyền nhân dân các huyện.
Sơ yếu lý lịch:
Ôn Thủ Vinh, nam, dân tộc Hán, đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc, trình độ học vấn đại học. Đã từng nhậm chức Chủ tịch huyện Bắc Lưu, Phó thị trưởng thành phố Bắc Lưu, Phó bí thư huyện ủy kiêm Chủ tịch huyện Dung, Bí thư huyện ủy kiêm Chủ nhiêm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân huyện Long An, Phó ban thư ký thành ủy Nam Ninh, Bí thư quận ủy quận Lương Khánh thành phố Nam Ninh. Hiện đang nhậm chức phó thị trưởng thành phố Nam Ninh.
LÝ TRÍ DŨNGPhân công:
 Phụ trách công tác về các mảng như khoa học kỹ thuật, thương mại, du lịch…
Phân quản Sở khoa học kỹ thuật thành phố (Cục bản quyền sở hữu), Sở thương mại (Văn phòng cửa khẩu), Sở du lịch, Văn phòng xây dựng số hóa thành thị và nông thôn, HTX cung tiêu, Ban quản lý Khu danh thắng núi Thanh Tú, Ban quản lý khu danh thắng núi Đại Minh, Ban quản lý Côn Luân quan, Công ty hội chợ triển lãm quốc tế.
 
Chịu trách nhiệm liên lạc với Sở công thương, Liên hiệp công thương, Hiệp hội khoa học, Phòng xúc tiến thương mại.
Sơ yếu lý lịch:
 Lý Trí Dũng, nam, dân tộc Hán, thành viên Hội đồng minh dân tộc Trung Quốc, trình độ học vấn nghiên cứu sinh, thạc sỹ kinh tế học, nhà kinh tế cao cấp. Đã từng nhậm chức Phó giám đốc đầu tư Công ty đầu tư ủy thác tín dụng Quảng Tây, Phó chủ nhiệm Văn phòng Tổng giám đốc Công ty đầu tư ủy thác tín dụng Quảng Tây, Phó giám đốc phát triển Công ty đầu tư ủy thác tín dụng Quảng Tây kiêm Tổng giám đốc Công ty phát triển thực nghiệp Quế Tín – Quảng Tây, Tổng giám đốc và đại diện pháp nhân Công ty phát triển thực nghiệp Quế Tín – Quảng Tây, Phó giám đốc Ty hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Phó giám đốc Ty thương mại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Hiện đang nhậm chức phó thị trưởng thành phố Nam Ninh.
THẠCH VĂN HOÀIPhân công:
 Phụ trách các công tác trên phương diện công nghiệp, giao thông vận tải, bảo vệ môi trường, an toàn sản xuất, khu kinh tế đô thị mới…
 Phân quản Ủy ban công nghiệp và tin tức hóa thành phố (Cục phát triển ngành đường), Sở giao thông vận tải, Sở bảo vệ môi trường, Cục quản lý giám sát an toàn sản xuất (Cục giám sát an toàn mỏ than), Văn phòng xây dựng đường sắt, Hội liên hiệp tập đoàn công nghiệp nhẹ số 2, Ban quản lý Khu công nghiệp công nghệ cao mới, Ban quản lý Khu phát triển kinh tế kỹ thuật, Ban quản lý Khu phát triển kinh tế Nam Ninh – ASEAN (khu đầu tư Hoa kiều), Ban quản lý khu đô thị mới hồ Tương Tư.
Sơ yếu lý lịch:
 Thạch Văn Hoài, nam, dân tộc Hán, đảng viên Đảng cộng sản, trình độ học vấn nghiên cứu sinh, thạc sỹ công học, nhà kinh tế. Đã từng nhậm chức Phó chủ tịch quận Lò đá vôi thành phố Hoàng Thạch tỉnh Hồ Bắc, Ủy viên quận ủy kiêm phó chủ tịch quận Lò đá vôi thành phố Hoàng Thạch tỉnh Hồ Bắc, Phó bí thư quận ủy quận Lò đá vôi thành phố Hoàng Thạch tỉnh Hồ Bắc, Phó chủ nhiệm kiêm thành viên tổ chức Đảng của Ủy ban kinh tế thành phố Hoàng Thạch tỉnh Hồ Bắc, Phó chủ nhiệm kiêm thành viên tổ chức Đảng của Ủy ban kinh tế mậu dịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Hiện đang nhậm chức phó thị trưởng thành phố Nam Ninh.
TIÊU TRÍ CƯƠNGPhân công:
 Phụ trách các công tác như xây dựng quy hoạch Khu kinh tế vịnh Bắc bộ của thành phố, xây dựng quy hoạch khu công nghiệp trọng điểm cho Khu kinh tế vịnh Bắc bộ, xây dựng khu Ngũ tượng mới, kho vận bảo thuế…
 Phân quản Cục quản lý thành phố Nam Ninh (Cục chấp pháp hành chính tổng hợp quản lý thành phố), Văn phòng Ban quản lý xây dựng quy hoạch Khu kinh tế vịnh Bắc bộ (Quàng Tây) (Ban chỉ huy khu Ngũ tượng mới thành phố Nam Ninh), Ban quản lý Trung tâm kho vận bảo thuế.
Sơ yếu lý lịch:
Tiêu Trí Cương, nam, dân tộc Hán, đảng viên Đảng cộng sản, trình độ học vấn nghiên cứu sinh tại chức, kỹ sư quản trị cao cấp. Đã từng nhậm chức phó chủ nhiệm Trung tâm dịch vụ giao lưu nhân tài Ty nhân sự Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Phó giám đốc kiêm Ủy viên đảng ủy Sở lao động thành phố Nam Ninh, Phó bí thư, quyền chủ tịch quận, chủ tịch quận, bí thư quận ủy quận Vĩnh Tân thành phố Nam Ninh, Bí thư quận ủy quận Tây Hương Đường thành phố Nam Ninh, phó Ban thư ký thành ủy Nam Ninh, thành viên tổ chức Đảng, trợ lý thị trưởng kiêm cán bộ cấp phó ty của chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh, Chánh văn phòng (Tổng chỉ huy) Ban quản lý xây dựng quy hoạch Khu kinh tế (Quảng Tây) vịnh Bắc bộ thành phố (Ban chỉ huy khu Ngũ Tượng mới). Hiện đang nhậm chức phó thị trưởng thành phố Nam Ninh.
DƯƠNG DÂNPhân công:
Phụ trách các công tác như đối ngoại kiều hối, dịch vụ chính trị…
Phân quản Văn phòng đối ngoại kiều hối, Văn phòng về Đài Loan, Trung tâm dịch vụ chính trị.
Phụ trách liên lạc làm việc với Liên hội kiều hối, hải quan, kiểm tra biên phòng, kiểm nghiệm kiểm dịch.
Phối hợp với phó thị trưởng Lý Trí Dũng thực hiện các công tác phân quản, lien hệ.
Sơ yếu lý lịch:
Dương Dân, nam, dân tộc Hán, trình độ học vấn đại học chính quy. Đã từng nhậm chức Phó vụ trưởng Văn phòng bí thư thứ hai Vụ Á Phi Bộ Ngoại giao, tham tán sứ quán Trung Quốc tại Tunisia, tham tán Vụ Á Phí Bộ ngoại giao, tham tán Vụ an toàn đối ngoại Bộ ngoại giao, Đại sứ Trung Quốc tại Togo. Hiện là cán bộ cấp phó Vụ của Bộ ngoại giao, nhậm chức phó thị trường chính quyền thành phố Nam Ninh
ĐƯỜNG DẬT NGANGPhân công:
Phụ trách công tác về các mặt xúc tiến đầu tư…
Phân quản Cục xúc tiến đầu tư thành phố
Phối hợp phân quản các công tác về tài chính tiền tệ, doanh nghiệp lên sàn…
Sơ yếu lý lịch:
 Đường Dật Ngang, nữ, dân tộc Hán, đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc, trình độ học vấn, nghiên cứu sinh, tiến sỹ kinh tế học. Đã từng nhậm chức trợ lý nhân viên điều tra nghiên cứu Ban mặt trận thống nhất Phòng điều tra nghiên cứu Ty văn phòng trung ương, trợ lý nhân viên điều tra, phó phòng tổng hợp bộ phận pháp quy chính sách Ủy ban quản lý giám sát ngành ngân hàng Trung Quốc, nhân viên điều tra nghiên cứu phòng tổng hợp bộ phận pháp quy chính sách Ủy ban quản lý giám sát ngành ngân hàng Trung Quốc (trong thời gian này còn kiêm trợ lý Tồng giám đốc Bộ phận quản lý rủi ro Trụ sở chính Ngân hàng công thương Trung Quốc). Hiện nhậm chức nhậm chức phó thị trường chính quyền thành phố Nam Ninh.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.