中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Phó Ban Thư Ký
2006-10-08
 
Phó Ban Thư Ký
2010-11-25
 
 
PHÓ BAN THƯ KÝ THƯ THIỆN LONG
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ NGUYỄN TRIỆU PHONG
Phân công:
      Trợ giúp thị trưởng, phó thị trưởng thường vụ xử lý các công việc hàng ngày của chính quyền nhân dân thành phố.
      Trợ giúp thị trưởng, phó thị trưởng thường vụ phân quản Ủy ban vũ trang nhân dân thành phố, Ủy ban huy động quốc phòng, Ủy ban biên chế cơ quan, Văn phòng biên chế thành phố, Cục giám sát, Sở tài chính (Văn phòng tài chính), Sở bảo hiểm xã hội và nguồn nhân lực, Cục kiểm toán,Văn phòng tiếp đón…
      Chủ trì công việc toàn diện của Ty văn phòng chính quyền thành phố, và công việc của Văn pòng xử lý tình huống khẩn cấp thành phố.
Sơ yếu lý lịch:
      Nguyễn Triệu Phong, nam, dân tộc Hán, đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc, trình độ học vấn nghiên cứu sinh tại chức, phó nghiên cứu viên. Đã từng nhậm(giữ)chức Cục phó cục quản lý đất đai thành phố Nam Ninh, Phó bí thư Đảng ủy khu ngoại thành Nam Ninh, Cục trưởng kiêm phó bí thư Đảng Cục quản lý đất đai thành phố Nam Ninh, Giám đốc kiêm phó bí thư, bí thư Đảng Sở tài nguyên quốc thổ thành phố Nam Ninh. Hiện đang nhậm chức trưởng ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
PHÓ BAN THƯ KÝ HOÀNG THIỆN VŨ
Phân công:
      Trợ giúp phó thị trưởng phân quản công việc của Văn phòng của Ban lãnh đạo công tác đầu tư tài sản cố định thành phố.
      Trợ giúp những công việc cho phó thị trưởng như Văn phòng biên chế thành phố, Ủy ban cải cách phát triển (Cục vật giá), Cục giám sát, Sở tài chính (Văn phòng tài chính), Cục kiểm toán, Cục thống kê, Văn phòng pháp chế, Ủy ban tài sản nhà nước, Trung tâm dịch vụ hậu cần cơ quan trực thuộc thành phố (Cục quản lý sự vụ cơ quan), Trung tâm dịch vụ chính trị, Ban liên lạc tại Bắc Kinh, Văn phòng tín dụng, Văn phòng ngân hàng thế giới, Trung tâm thu mua của chính quyền, Trung tâm nghiên cứu phát triển, Công ty TNHH quốc hữu quản lý thành phố, kiến nghị của đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân, xử lý các đề án của Ủy viên Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân…
Sơ yếu lý lịch:
      Hoàng Thiện Vũ, nam, dân tộc Hán, đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc, trình độ học vấn nghiên cứu sinh tại chức, kỹ sư cao cấp. Đã từngnhậmchức Cục trưởng Cục quản lý quy hoạch Ban quản lý khu phát triển công nghiệp công nghệ cao Nam Ninh, thành viên tổ chức Đảng kiêm Cục trưởng Cục quản lý quy hoạch Ban quản lý khu phát triển công nghiệp công nghệ cao Nam Ninh, Phó giám đốc Sở xây dựng thành phố Nam Ninh (kiêm chủ nhiệm văn phòng công trình trọng điểm xây dựng thành phố), phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh, Cục trưởng kiêm bí thư tổ chức Đảng Cục quản lý quy hoạch thành phố Nam Ninh. Hiện đangnhậmchức phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
PHÓ BAN THƯ KÝ HỨA QUẢNG ANH
Phân công:
      Chủ trì công tác toàn diện của Ban liên lạc tại Bắc Kinh của chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
      Phụ trách công việc liên lạc do chính quyền nhân dân thành phố giao cho.
Sơ yếu lý lịch:
      Hứa Quảng Anh, nữ, dân tộc Hán, đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc, trình độ học vấn cao đẳng. Đã từng là nhân viên, phó chủ nhiệm, chủ nhiệm Ban liên lạc tại Bắc Kinh của chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh, phó ban thư ký chính quyền thành phố Nam Ninh. Hiệnnhậmchức phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
PHÓ BAN THƯ KÝ TÂN THIỆN KHAI
Phân công:
      Chủ trì công tác toàn diện của Trung tâm dịch vụ hậu cần cơ quan trực thuộc thành phố (Cục quản lý sự vụ cơ quan).
      Phụ trách các công việc khác do chính quyền nhân dân thành phố giao cho.
Sơ yếu lý lịch:
      Tần Thiện Khai, nam, dân tộc Choang, đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc, trình độ học vấn nghiên cứu sinh tại chức, quản trị sư. Đã từngnhậm(giữ)chức Ủy viên thường vụ huyện ủy kiêm trưởng phòng tổ chức huyện Ung Ninh, phó bí thư huyện ủy kiêm Hiệu trưởng trường Đảng huyện Ung Ninh, bí thư Đảng ủy kiêm chủ nhiệm (Cục trưởng), bí thư tổ chức Đảng của Trung tâm dịch vụ hậu cần cơ quan trực thuộc thành phố (Cục quản lý sự vụ cơ quan), phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh, thành viên tổ chức Đảng Ty văn phòng. Hiện đangnhậmchức phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
PHÓ BAN THƯ KÝ ĐẶNG VỆ DÂN
Phân công:
      Trợ giúp phó thị trưởng phân quản Ủy ban vận động vệ sinh yêu nước thành phố, Sở giáo dục thành phố, Sở bảo hiểm xã hội và nguồn nhân lực, Cục xuất bản tin tức văn hóa, Sở vệ sinh dịch tễ, Cục quản lý giám sát thực phẩm dược phẩm Cục điện ảnh phát thanh truyền hình, Văn phòng tin tức của chính quyền, Văn phòng ghi nhận sự kiện thành phố, Học viện xã hội học, Học viện kỹ thuật dạy nghề Nam Ninh, Văn phòng tổ chức các hoạt động lớn.
Trợ giúpphó thị trưởng liên lạc với Ủy ban công tác quan tâm đến đời sau, Cục hồ sơ, Tòa soạn Nhật báo Nam Ninh, Cơ quan báo chí đặt tại Nam Ninh, Tổng công đoàn Nam Ninh, Đoàn ủy thành phố, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội liên hiệp văn hóa, Hội liên hiệp khoa học xã hội, các đảng phái dân chủ.
Sơ yếu lý lịch:
      Đặng Vệ Dân, nam, dân tộc Hán, đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc, trình độ học vấn đại học chính quy, giảng viên. Đã từng nhậm chức phó chủ nhiệm văn phòng chính quyền thành phố Nam Ninh, chủ nhiệm văn phòng công tác Đài Loan thành ủy Nam Ninh, phó phòng công tác mặt trận thống nhất thành ủy Nam Ninh, chủ nhiệm kiêm bí thư Đảng ủy và bí thư cơ quan Đảng của Ban quản lý khu du lịch danh lam thắng cảnh núi Thanh Tú – Nam Ninh, CTHĐQT Công ty khai thác du lịch danh lam thắng cảnh núi Thanh Tú, phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh,Hội trưởng Hội xúc tiến thương mại thành phố Nam Ninh, phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh, thành viên tổ chức Đảng Ty văn phòng, Chi hội trưởng chi hội xúc tiến thương mại quốc tế tại Nam Ninh, kiêm Hội phó Hội chữ thập đỏ thành phố. Hiện đang nhậm chức phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
PHÓ BAN THƯ KÝ HOÀNG NHUẬN BÂN
Phân công:
      Hỗ trợ phó thị trưởng phân quản Ủy ban quản lý thành phố, Ủy ban công tác quy hoạch thành phố, Ủy ban quản lý kinh doanh dự trữ đất đai, Sở tài nguyên quốc thổ thành phố, Ủy ban xây dựng thành phố và nông thôn, Cục quản lý quy hoạch, Cục quản lý thành phố (Sở chấp pháp hành chính tổng hợp quản lý thành phố), Cục quản lý nhà đất và đảm bảo nhả ở (Văn phòng Ủy ban cải cách chế độ nhà ở thủ phủ Nam Ninh), Cục quản lý vườn rừng, Cục địa chấn, Trung tâm quản lý Quỹ nhà ở, Trung tâm phát triển xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp, Văn phòng công trinh “ 3 phố 1 khu” (phố Hongkong, phố Macau, phố Quảng Đông và khu thương mại quốc tế ASEAN).   
Trợ giúp phó thị trưởng liên lạc với chính quyền nhân dân các quận.
Sơ yếu lý lịch:
      Hoàng Nhuận Bân, nam, dân tộc Choang, đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc, trình độ học vấn nghiên cứu sinh tại chức, kỹ sư cao cấp. Đã từng nhậmchức phó giám đốc kiêm ủy viên Đảng ủy Công ty công trình lắp đặt xây dựng thành phố Nam Ninh, trợ lý tổng giám đốc kiêm trưởng phòng công trìnhTổng công ty khai thác bất động sản thành phố Nam Ninh, phó tổng giám đốc kiêm phó bí thư chi bộ Đảng, bí thư chi bộ Đảng của Tổng công ty khai thác bất động sản thành phố Nam Ninh, phó giám đốc, phó bi thư Đảng ủy, giám đốc Sở xây dựng thành phố Nam Ninh, phó bí thư quận ủy, phó chủ tịch, quyền chủ tịch, chủ tịch quận Tân Thành thành phố Nam Ninh, phó bí thư, chủ tịch, bí thư quận ủy quận Thanh Tú thành phố Nam Ninh, phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh, thành viên tổ chức Đảng Ty văn phòng. Hiện đang nhậm chức phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
PHÓ BAN THƯ KÝ TẦN VĨNH VŨ
Phân công:
Trợ giúp phó thị trưởng phân quản Sở khoa học kỹ thuật (Cục bản quyền sở hữu), Sở thương mại (Văn phòng cửa khẩu), Sở du lịch, Sở xúc tiến đầu tư, Văn phòng kiều hối, Văn phòng xây dựng số hóa thành thị và nông thôn, Văn phòng Đài Loan, HTX cung tiêu, Ban quản lý Khu danh thắng núi Thanh Tú, Ban quản lý khu danh thắng núi Đại Minh, Ban quản lý Côn Luân quan, Công ty hội chợ triển lãm quốc tế.
Trợ giúp phó thị trưởng liên hệ với Sở công thương, Liên hiệp công thương, Văn phòng KHKT, Hội liên hiệp kiều hối, Phòng xúc tiến thương mại, Hải quan, Biên kiểm, Kiểm nghiệm kiểm dịch.
Sơ yếu lý lịch:
      Tần Vĩnh Vũ, nam, dân tộc Choang, đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc, trình độ học vấn nghiên cứu sinh tại chức, học sỹ công học, kỹ sư. Đã từng nhậm chức phó chủ nhiệm Ủy ban KHKT thành phố Nam Ninh, phó chủ nhiệm kiêm thành viên tổ chức Đảng Ủy ban KHKT thành phố Nam Ninh, Cục phó kiêm thành viên tổ chức Đảng Cục KHKT thành phố Nam Ninh (trong thời gian này còn nhậm chức Ủy viên thường vụ quận ủy kiêm phó chủ tịch danh dự của quận Thanh Tú thành phố Nam Ninh). Hiện đang nhậm chức phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
PHÓ BAN THƯ KÝ HOÀNG HÁN PHONG
Phân công:
      Trợ giúp phó thị trưởng phân quản Văn phòng Ban quản lý xây dựng quy hoạch Khu kinh tế vịnh Bắc bộ (Quảng Tây) của thành phố (Ban chỉ huy khu Ngũ Tượng mới – Nam Ninh), công tác xây dựng quy hoạch khu công nghiệp trọng điểm cho Khu kinh tế vịnh Bắc bộ, Ban quản lý Trung tâm kho vận bảo thuế…
      Phụ trách các công việc khác do chính quyền nhân dân thành phố giao cho.
Sơ yếu lý lịch:
      Hoàng Hán Phong, nam, dân tộc Choang, đảng viên ĐCS Trung Quốc, trình độ học vấn đại học chính quy, quản trị sư. Đã từng nhậmchức Ủy viên thường vụ quận ủy quận Lương Khánh thành phố Nam Ninh, Ủy viên thường vụ quận ủy kiêm phó chủ tịch chính quyền quận Lương Khánh thành phố Nam Ninh, Ủy viên thường vụ quận ủy quận Giang Nam kiêm phó chủ tịch quận Lương Khánh thành phố Nam Ninh, Ủy viên thường vụ quận ủy kiêm phó chủ tịch quận Giang Nam thành phố Nam Ninh, phó ban thư ký chính quyền thành phố Nam Ninh kiêm thành viên tổ chức Đảng Ty văn phòng, phó chủ nhiệm thường vụ (phó chỉ huy thường vụ) Văn phòng vịnh Bắc Bộ (ban chỉ huy khu Ngũ Tượng mới thành phố). Hiện đang nhậm chức phó ban thư ký chính quyền thành phố Nam Ninh
PHÓ BAN THƯ KÝ HOÀNG TRIỂN BANG
Phân công:
      Chủ trì công tác toàn diện của Trung tâm liênđộng giải quyết những trường hợp khẩn cấp
Phối hợp với trưởng ban thư ký phân quản công tác giải quyết những trường hợp khẩn cấp.
      Phụ trách các công việc khác do chính quyền nhân dân thành phố giao cho.
Sơ yếu lý lịch:
      Hoàng Triển Bang, nam, dân tộc Hán, đảng viên ĐCS Trung Quốc, trình độ học vấn nghiên cứu sinh tại chức, trợ lý nhà kinh tế. Đã từng nhậm chức Ủy viên thường vụ huyện ủy kiêm Trưởng phòng tổ chức huyện Ung Ninh, Ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Ung Ninh, Ủy viên thường vụ huyện ủy kiêm phó chủ tịch huyện Ung Ninh, (trong thời gian này còn là trợ lý điều tra viên danh dự của huyện ủy huyện La Nguyên tỉnh Phúc Kiến), phó bí thư quận ủy quận Thành Bắc thành phố Nam Ninh, phó bí thư quận ủy quận Tây Hương Đường thành phố Nam Ninh. Hiện đang nhậmchức phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
PHÓ BAN THƯ KÝ VƯƠNG LÂM NHẤT
Phân công:
Trợ giúp phó thị trưởng phân quảnỦy ban bảo vệ môi trường thành phố, Ủy ban an toàn sản xuất,Ủy ban công nghiệp và tin tức hóa thành phố (Cục phát triển ngành đường), Sở bảo vệ môi trường, Sở giao thông vận tải, Cục quản lý giám sát an toàn sản xuất (Cục giám sât an toàn mỏ than), Văn phòng xây dựng đường sắt,Hội liên hiệp tập đoàncông nghiệp nhẹ số 2, Ban quản lý Khu công nghiệp công nghệ cao mới, Ban quản lý Khu phát triển kinh tế kỹ thuật, Ban quản lý Khu phát triển kinh tế Nam Ninh – ASEAN (khu đầu tư Hoa kiều), Ban quản lý khu đô thị mới hồ Tương Tư.
Hỗ trợ phó thị trưởng liên hệ với Công ty thuốc lá Quảng Tây, Sở điện lực Nam Ninh, Cục chuyên doanh thuốc lá, Cục giám sát chất lượng, Cục đường sắt Nam Ninh, các đơn vị thông tin, Cục bưu chính, công tác hàng hải, hàng không dân dụng.
Sơ yếu lý lịch:
      Vương Lâm Nhất, nam, dân tộc Hán, đảng viên ĐCS Trung Quốc, trình độ học vấn nghiên cứu sinh tại chức, kỹ sư. Đã từng nhậm chức Trưởng phòng tổng hợp kiêm trợ lý Cục trưởng Cục quản lý tài sản quốc hữu thành phố Nam Ninh, Ủy viên thường vụ quận ủy, phó chủ tịch quận Vĩnh Tân thành phố Nam Ninh (trong thời gian này còn là trợ lý danh dự của Tổng giám đốc Công ty TNHH đường cao tốc thành phố Thâm Quyến tỉnh Quảng Đông), phó bí thư quận ủy quận Hưng Ninh thành phố Nam Ninh. Hiện đang nhậmchức phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
Phân công:
Hỗ trợ phó thị trưởng phân quản Ủy ban nhân dân thành phố, Sở công an, Sở dân chính, Sở tư pháp, Sở thủy lợi, Sở nông nghiệp, Sở lâm nghiệp, Ủy ban dân số KHHGĐ, Sở lương thực, Văn phòng nhân dân phòng không, Văn phòng xóa đói giảm nghèo, Sở đơn từ, Văn phòng hòa giải xử lý tranh chấp về thủy lợi rừng núi đất đai, Trung tâm quản lý cơ giới hóa nông thôn, các công tác về người tàn tật.
      Hỗ trợ phó thị trưởng liên hệ Khu cảnh vệ Nam Ninh, Trung đoàn pháo binh sư đoàn dự bị, Bộ đội vũ trang chi đội nội thành, Chi đội cảnh sát PCCC, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố, Viện kiểm sát, Sở an toàn quốc gia, Cục tôn giáo, Văn phòng dân số lưu động, Cục khí tượng, chính quyền nhân dân các huyện.
Sơ yếu lý lịch:
      Thư Thiện Long, nam, dân tộc Miêu, đảng viên ĐCS Trung Quốc, trình độ học vấn đại học chính quy, học sỹ văn học, trợ lý nhà kinh tế. Đã từng nhậmchức Ủy viên thường vụ và trưởng phòng tổ chức khu ngoại thành Nam Ninh, Ủy viên thường vụ quận ủy kiêm bí thư Ủy ban kỷ luật quận Vĩnh Tân thành phố Nam Ninh, Ủy viên thường vụ kiêm trưởng phòng tổ chức huyện Ung Ninh, phó bi thư quận ủy kiêm bí thư Ủy ban kỷ luật quận Lương Khánh thành phố Nam Ninh. Hiện đang nhậm chức phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
PHÓ BAN THƯ KÝ MẠNH KIM PHƯƠNG
Phân công:
Chủ trì công tác toàn diện của Ban quản lý sông nội thành Nam Ninh (Văn phòng ban chỉ huy công tác xây dựng “thành phố nước của Trung Quốc” thành phố).
Phụ trách xử lý các công việc khác do chính quyền nhân dân thành phố giao cho.
Sơ yếu lý lịch:
      Mạnh Kim Phương, nữ, dân tộc Hán, đảng viên ĐCS Trung Quốc, trình độ học vấn đại học chính quy, quản trị sư. Đã từng nhậmchức phó chủ nhiệm kiêm thành viên tổ chức Đảng của Ủy ban KHHGĐ thành phố Nam Ninh, Ủy viên thường vụ quận ủy kiêm trưởng phòng tổ chức quận Hưng Ninh thành phố Nam Ninh, Ủy viên thường vụ quận ủy kiêm trưởng phòng tổ chức quận Giang Nam thành phố Nam Ninh, phó bí thư quận ủy quận Giang Nam thành phố Nam Ninh. Hiện đang nhậmchức phó ban thư ký chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.