中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Các chỉ tiêu mời thầu thu hút đầu tư trong nửa đầu năm của quận Lương Khánh tăng trưởng ổn định
2018-08-08
 

Ngày 8 tháng 8, thành phố Nam Ninh đã mở Hội nghị công tác giữa năm các cục trưởng thúc đẩy đầu tư (mời thầu) toàn thành phố năm 2018. Tại hội nghị, cục trưởng Cục thúc tiến đầu tư thành phố Lương Phong đã thông báo tình hình hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu mời thầu thu hút đầu tư của toàn thành phố trong nửa đầu năm 2018. Trong nửa đầu năm 2018, tổng vốn thực hiện của quận Lương Khánh là 4605,325 triệu nhân dân tệ, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng 15 khu huyện và khu phát triển của toàn thành phố; tổng vốn ngoại đầu tư tận dụng toàn bộ trong thực tế là 101,6 triệu nhân dân tệ, tăng 408% so với cùng kỳ, đứng số một trong bảng xếp hạng toàn khu về tốc độ tăng trưởng, các chỉ tiêu nhiệm vụ mời thầu thu hút đầu tư quận Lương Khánh đều hoàn thành mục tiêu vượt quá nửa thời gian và quá nửa nhiệm vụ.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.