中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Công bố số liệu kinh tế trọng yếu thành phố Nam Ninh quý I năm 2018
2018-05-17
 

Năm nay, trong xu thế kinh tế có nhiều biến động cực kỳ phức tạp, nhằm bảo đảm cho nền kinh tế toàn thành phố phát triển khỏe mạnh bền vững, các cấp trên toàn thành phố đã áp dụng các biện pháp có hiệu quả tích cực. Từ tháng 1 đến tháng 3, sự phát triển của nông nghiệp toàn thành phố cơ bản là ổn định, sản xuất công nghiệp có chút đi xuống, đầu tư duy trì ở mức tăng trưởng tương đối nhanh, thị trường tiêu thụ về tổng thể là sôi nổi, thu nhập tài chính tăng trưởng ổn định. Nhìn từ tổng thể, tốc độ tăng trưởng GDP có chút chững lại.

Theo hạch toán ban đầu, trong quý I, tổng giá trị sản xuất thực tế của toàn thành phố là 80,967 tỉ nhân dân tệ, tính theo giá trị so sánh tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giái trị gia tăng của ngành sản xuất thứ nhất là 5,151 tỉ nhân dân tệ, tăng 2,6%; giá trị gia tăng của ngành sản xuất thứ hai là 24,722 tỉ nhân dân tệ, giảm 2,4%, trong đó giá trị gia tăng công nghiệp là 18,247 tỉ nhân dân tệ, giảm 3,9%; giá trị gia tăng của ngành sản xuất thứ ba là 51,094 tỉ nhân dân tệ, tăng 9,8%. Giá trị gia tăng của ba ngành sản xuất chiếm tỉ trọng trong tổng giá trị sản xuất của toàn thành phố lần lượt là 6,4%, 30,5% và 63,1%.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.