中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Phân tích tình hình vận hành đầu tư ngành nghề chính của thành phố Nam Ninh năm 2016
2017-03-16
 

Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp không ngừng gia tăng, đầu tư nông lâm thủy sản tăng trưởng nhanh. Năm 2016 đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp duy trì xu thế tăng trưởng nhanh, nông lâm thủy sản hoàn thành đầu tư 18,571 tỷ NDT trong cả năm, tăng trưởng 28,32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng tăng thêm một bước, tốc độ tăng giảm dần. Năm 2016 xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thành đầu tư 88,216 tỷ NDT, tăng 6,52% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn tốc độ tăng trưởng đầu tư toàn thành phố 7,08 điểm phần trăm, giảm 13,64 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Ngành chế tạo công nghệ cao không ngừng lớn mạnh. Năm 2016, ngành công nghệ cao trong công nghiệp hoàn thành đầu tư 17,845 tỷ NDT, chiếm 17,85% tỷ trọng đầu tư công nghiệp, tăng 4,85% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đầu tư trong lĩnh vực dân sinh không ngừng nóng lên, điều kiện y tế, giáo dục được cải thiện lớn. Năm 2016, tài chính các cấp duy trì mở rộng đầu tư trong lĩnh vực dân sinh, sự nghiệp xã hội cả năm tích lũy hoàn thành đầu tư 23,395 tỷ NDT, tăng 17,52%.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.