中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Đầu tư tài sản cố định sáu tháng đầu năm của thành phố Nam Ninh tăng 10,53% so với cùng kỳ năm ngoái
2016-07-26
 

  Sáu tháng đầu năm 2016, để thực hiện mục tiêu tăng số lượng và chất lượng đầu tư trong bối cảnh phải đối mặt với áp lực suy thoái kinh tế, chính quyền thành phố đã lấy gia tăng đầu tư có hiệu quả, đơn giản hóa việc xét duyệt đầu tư và kích thích đầu tư tư nhân làm điểm xuất phát, thông qua việc thúc đẩy xây dựng các hạng mục quan trọng, tăng cường cải cách chế độ xét duyệt đầu tư, thúc đẩy cải cách cung cấp các lĩnh vực đầu tư, đảm bảo việc đầu tư tài sản cố định tăng trưởng ổn định với chất lượng cao.

  Từ tháng 1 đến tháng 6, việc đầu tư tài sản cố định của toàn thành phố đạt 162,499 tỉ NDT, tăng 10,53% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ tăng trưởng thấp hơn 0,51 điểm phần trăm so với tháng 1 đến tháng 3. Trong đó, ngành công nghiệp thứ nhất, thứ hai và thứ ba hoàn thành đầu tư tài sản cố định lần lượt là 5,576 tỉ NDT, 43,082 tỉ NDT, 113,841 tỉ NDT, lần lượt tăng 12,33%, 1,54%, 14,28% so với cùng kỳ năm ngoái.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.