中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Phân tích ngắn gọn tình hình hoạt động kinh tế thành phố Nam Ninh tháng 1 đến tháng 7 năm 2016
2016-08-29
 

  [Tài chính] Thu nhập tài chính duy trì mức tăng trưởng với hai con số, nhưng tốc độ tăng trưởng chi tiêu giảm xuống với mức lớn. Tháng 1 – 7, toàn thành phố hoàn thành thu nhập tài chính với 38,118 tỉ NDT, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 0,42 điểm phần trăm so với 6 tháng đầu năm.

  [Công nghiệp] Sản xuất công nghiệp duy trì tăng trở lại. Tháng 1-7, giá trị sản xuất công nghiệp quy mô lớn toàn thành phố đạt 189,148 tỉ NDT, tăng 6,91% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ tăng trưởng tăng 0,4 điểm phần trăm so với 6 tháng đầu năm.

  [Đầu tư ] Tốc độ tăng trưởng đầu tư tăng nhanh, thị trường bất động sản duy trì hưng thịnh. Tháng 1-7, đầu tư tài sản cố định của toàn thành phố đạt 184,538 tỉ NDT, tăng 13,17% so với cùng kỳ năm ngoái.

  Đầu tư mở rộng bất động sản duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh. Từ tháng 1-7, đầu tư mở rộng bất động sản toàn thành phố đạt 42,637 tỉ NDT, tăng 25,17% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo theo đầu tư tài sản cố định toàn thành phố tăng 5,26 điểm phần trăm.

  [Tiêu dùng ]Thị trường sản phẩm tiêu dùng trên mức hạn ngạch tăng trưởng ổn định. Từ tháng 1-7, ngành bán buôn trên mức hạn ngạch của toàn thành phố thực hiện mức tiêu thụ hang hóa đạt 113,442 tỷ NDT, tăng 5,68% so với cùng kỳ năm ngoái.

  [Vật giá] Vật giá tăng nhẹ. Từ tháng 1-7, tích lũy tổng trình độ giá tiêu dùng của người dân toàn thành phố tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.