中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Nhân khẩu, đời sống và phúc lợi xã hội
2006-10-08
 
Nhân khẩu, đời sống và phúc lợi xã hội
2008-10-20
 
 Tổng lượng nhân khẩu duy trì tăng trưởng bình ổn. Theo thống kê bộ công an, cuối năm 2007, toàn thành phố có 6.8351 triệu người, tăng 11.62 vạn người so với năm ngoái, tăng 1.73%, trong đó khu thành thị là 2.5977 triệu người, tăng 4.91 vạn người, tăng 1.93%. Tỷ lệ sinh toàn thành phố là 11.45‰, giảm 0.09‰ so với năm ngoái. Tỷ lệ người chết đi là 3.81‰, giảm 0.23‰; Tỷ lệ tăng trưởng tự nhiên là 8.27‰,tăng 1.14‰ so với năm ngoái .
 Thu nhập dân cư thành thị duy trì tăng trưởng. Theo điều tra, năm 2007, thu nhập bình quân của dân cư thành thị là 11877 nhân dân tệ tăng 1684 nhân dân tệ so với năm ngoái, tăng 16.52%; Bình quân chi tiêu là 7882 tệ, tăng 7.9%; Thu nhập bình quân của nông dân là 3453 nhân dân tệ, tăng 420 tệ so với năm ngoái, tăng 13.85%; Bình quân chi tiêu nông dân là 2204 nhân dân tệ, tăng 18.25%. Bình quân lương nhân viên là 24602 tệ/ năm, tăng 20.53% so với năm ngoái. Điều kiện sống của dân thành thị nông thôn không ngừng cải thiện, diện tích bình quân sử dụng của cư dân thành thị là 25.3m2, diện tích bình quân sử dụng của cư dân n ông thôn là 33.07m2. Số lượng đồ dùng gia dụng tiếp tục gia tăng, cuối năm mỗi trăm hộ gia đình thành thị có 93.16 máy điều hoà, 63.5 máy tính, 162.29 điện thoại di động, 5.58 xe ôtô, 67.53 chiếc xe máy, 59.37 lò vi song, 140 tivi. Mỗi trăm hộ gia đình nông thôn có 96.38 cái tivi, xe máy có 66.38 cái, di động có 94.92 cái, máy tính có 5.62 cái.
Phúc lợi xã hội ngày càng hoàn thiện và mở rộng. Toàn thành phố có 8319 công ty tham gia bảo hiểm dưỡng lão với 51.07vạn công nhân viên, tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 31.81 vạn người, tham gia bảo hiểm về hưu có 11.55 vạn người, tham gia bảo hiểm y tế có 51.21 vạn người. Toàn thành phố có 725 cơ cấu phúc lợi xã hội tăng 14 cái so với năm ngoái, có 11045 giường , tăng 851 giường so với năm ngoái, nhận dưỡng lão 8977 người, tăng 4.11%. Chế độ bảo hiểm thành thị không ngừng được cải thiện, bảo hiểm nông thôn đang được thúc đẩy, trong năm toàn thành phố có 226.04 vạn người hưởng phúc lợi xã hội mức thấp nhất, với tổng số tiền là 9472.48 vạn nhân dân tệ.
Ghi chú:
    1. Thống kê này là con số sơ bộ, số liệu chính thức thể hiện trong “ Thống kê năm 2008 của Nam Ninh”.
    2. Số liệu tuyệt đối của tổng giá trị sản xuất của khu vực, giá trị gia tăng của các ngành nghề và giá trị nông sản được tính theo giá cả hiện hành, tốc độ tăng trưởng có thể tính theo giá này.
    3. Lương bình quân cả năm của công nhân viên chức các đơn vị trong thành phố và thị trấn, nhân viện kỹ thuật chuyên môn các loại không bao gồm Tổng cty xây dựng thành phố và Cty đường sắt Nam Ninh.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.