中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Con số thống kê
· Tháng 1-5 tổng giá trị xuất nhập khẩu ngoại thương thành phố Nam ... [2017-07-03]
· Quy mô đầu tư tài sản cố định năm 2016 của Nam Ninh lập kỷ lục ... [2017-03-16]
· Phân tích tình hình vận hành đầu tư ngành nghề chính của thành ... [2017-03-16]
· Từ tháng 1 đến tháng 9 các ngành dịch vụ doanh lợi khác tăng trở... [2016-12-07]
· 10 tháng đầu năm hợp tác đầu tư đối ngoại Nam Ninh tăng trưởng... [2016-11-11]
· Phân tích ngắn gọn tình hình hoạt động kinh tế thành phố Nam Ninh... [2016-08-29]
· Mức tiết kiệm năng lượng của ngành công nghiệp có qui mô lớn củ... [2016-08-23]
· Đầu tư tài sản cố định sáu tháng đầu năm của thành phố Nam Ni... [2016-07-26]
· Nhân khẩu, đời sống và phúc lợi xã hội [2006-10-08]
· Tài chính [2006-10-08]
· Xếp hạng chỉ tiêu chính của các thành phố thuộc Quảng Tây nă... [2006-10-08]
· Tình hình tổng giá trị sản xuất của các vùng [2006-10-08]
· Tình hình nguồn thu tài chính [2006-10-08]
· KINH TẾ QUỐC DÂN T1-T12/2009 CỦA TP NAM NINH [2006-10-08]
· CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU VẬN HÀNH KINH TẾ QUỐC DÂN T4/2010 CỦA TP ... [2006-10-08]
· Báo cáo thống kê tình hình phát triển kinh tế quốc dân và xã hộ... [2006-10-08]
· Đầu tư tài sản cố định [2006-10-08]
· Giao thông và bưu điện truyền thông [2006-10-08]
· Thương nghiệp trong nước [2006-10-08]
· Mở rộng đối ngoại và ngành du lịch [2006-10-08]
 
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.