中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Xây dựng đường cao tốc chính lấy thành phố Nam Ninh làm trung tâm
2018-06-21
 

Ngày 20 tháng 6, theo thông tin từ cơ quan giao thông Khu tự trị, bản phác thảo của “Quy hoạch mạng lưới đường cao tốc Quảng Tây giai đoạn 2018 - 2030” (dưới đây viết tắt là “Quy hoạch”) hiện đã hoàn thành, đánh dấu công tác quy hoạch mạng lưới đường cao tốc mới Quảng Tây đã đạt được kết quả mang tính giai đoạn.

Xây dựng đường cao tốc chính lấy thành phố Nam Ninh làm trung tâm, các đường cao tốc dẫn đến Vùng vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao, cụm thành phố Trường Sa - Chu Châu - Tương Đàm, miền trung Quý Châu, miền trung Vân Nam, Vịnh Bắc Bộ và các nước ASEAN sẽ có 8 làn xe trở lên hoặc hình thành làn đường đôi song song nhau.

Phục vụ cho Nam Ninh với chức năng và vị trí là thành phố trung tâm của khu vực, sẽ hình thành đường cao tốc ba làn Quế Lâm - Liễu Châu - Nam Ninh - khu vực duyên hải, xuất phát từ Nam Ninh đi các thành phố khác sẽ đều có đường cao tốc hai làn, số đường cao tốc xuất phát từ Nam Ninh tăng từ 7 lên đến 15 con đường, tạo nên kết cấu với đường chính là chính và các đường nhánh song song là phụ.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.