中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Kiến nghị về việc lập kế hoạch 5 năm lần thứ 13 kinh tế quốc dân và phát triển xã hội
2016-12-07
 

Hội nghị toàn thể lần thứ 14 Ban Chấp hành Khóa 11 thành phố Nam Ninh đã đề xuất các kiến nghị về kế hoạch 5 năm lần thứ 13 như sau:

1, Đứng vững trong tình hình mới về phát triển nền kinh tế xã hội, dũng cảm làm người đứng đầu trong công cuộc “hai xây dựng”.

2, Thực thi sáng tạo cái mới, nâng cao hiệu quả lợi ích và chất lượng phát triển.

3, Tăng tốc việc chuyển đổi mô hình và nâng cấp, xây dựng hệ thống sản nghiệp mới.

4, Làm chắc yêu cầu "ba nhiệm vụ quan trọng", xây dựng một cơ sở mở cửa hợp tác mới.

5, Tăng tốc phát triển đô thị hóa kiểu mới, tạo nên một thủ phủ có môi trường sống lý tưởng của Khu tự trị dân tộc Choang.

6, Phát triển phồn vinh nền văn hóa tiên tiến, biểu hiện rõ sức hấp dẫn về văn hóa thành phố.

7, Thúc đẩy phát triển thành phố xanh, xây dựng một Nam Ninh tươi đẹp.

8, Đánh thắng chiến dịch thoát nghèo, thực hiện việc nhân dân thoát nghèo đúng kỳ hạn.

9, Thúc đẩy đồng đều hóa dịch vụ công cộng cơ bản, nâng cao trình độ hạnh phúc dân sinh.

10, Tăng cường sự lãnh đạo của đảng, bảo đảm vững chắc cho việc xây dựng toàn diện một xã hội khá giả.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.