中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Kế hoạch phát triển
2016-05-19
 

  Khởi đầu kế hoạch "5 năm lần thứ 13", thành phố Nam Ninh bước chân vào sứ mệnh lịch sử mới với "ba nhiệm vụ quan trọng" mà trung ương giao phó cho tỉnh Quảng Tây là đường giao thông quốc tế, chiến lược trọng tâm và cửa ngõ trọng yếu, tăng tốc xây dựng thành phố quốc tế mang tính khu vực để mở cửa hợp tác với các nước Đông Nam Á, xây dựng thành phố cửa ngõ trọng yếu để " một vành đai, một con đường" được kết nối thuận lợi, thành phố thủ phủ có tác dụng kéo theo và chống đỡ khá tốt đối với sự phát triển kinh tế xã hội của toàn khu vực, thành phố sinh thái đáng sống mang đậm đà những đặc sắc dân tộc Choang và phong thổ nhân tình vùng Á Nhiệt Đới, có thành tựu mới trong công cuộc cải cách và đổi mới, thực hiện sự phát triển mới, dũng cảm làm người lính tuyến đầu trong công cuộc đồng bộ toàn diện Quảng Tây và cả nước xây dựng xã hội ấm no, cơ bản mở thông con đường giao thương quốc tế với ASEAN, mở rộng phát triển điểm chiến lược mới ở khu vực Trung và Tây nam, cửa ngõ trọng yếu kết nối con Vành Đai Kinh Tế Và Con Đường Tơ Lụa Trên Biển thế kỷ 21.

 

 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.