中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

BÁO CÁO CÔNG TÁC CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ NAM NINH NĂM 2015
2015-11-30
 

Thị trưởng Châu Hồng Ba

I. Nhìn lại công tác năm 2014

Tổng giá trị sản lượng của khu vực đạt 314,83 tỷ NDTtăng trưởng 8,5% so với cùng kỳ năm  ngoái, giữ mức cân bằng với toàn Khu tự trị. Trong đó tăng trưởng của sản nghiệp số 1 là 4.3%, sản nghiệp số 2 tăng trưởng 9.9%, sản nghiệp số 3 tăng trưởng 8.2%.


Thu nhập ngân sách 52,66 tỷ NDTtăng trưởng 11,2%, cao hơn 3,1 điểm phần trăm so với toàn khu tự trịtổng lượng chiếm 24,4% của toàn Khu tự trị, tăng 0,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái; thu nhập ngoài thuế chiếm 25,5% của thu nhập dự toán công cộng thông thường, thấp hơn của toàn Khu tự trị 5,7 điểm phần trăm. Tổng giá trị sản lượng của ngành công nghiệp có quy mô đạt 287,285tỷ NDTtăng trưởng 12,2%giá trị gia tăng của ngành công nghiệp có quy mô đạt 88,117 tỷ NDTtăng trưởng 10,8%, cao hơn của toàn Khu tự trị 0,1 điểm phần trăm.


Đầu tư TSCĐ toàn xã hội 288,668 tỷ NDTtăng trưởng 18,7%, cao hơn 2 điểm phần trăm so với toàn Khu tự trị. Trong đó, đầu tư cải tạo nâng cấp 85,348 tỷ NDT, tăng trưởng 17,2%.

Thu nhập có thể chi phối bình quân của người dân thành thị là 27.075 NDT, tăng trưởng 9,1%; thu nhập thuần bình quân của người dân nông thôn là 8.576 NDT, tăng trưởng 11,6%. CPI tăng 1,6%. Số người có việc làm mới của thành phố là 85,8 nghìn người, tỷ lệ đăng ký thất nghiệp của thành phố đạt 2,95%.


Năng lượng tiêu hao cho mỗi 10.000NDT giá trị sản lượng giảm 8,5%, hoàn thành vượt kế hoạch mục tiêu năm mà Khu tự trị đặt ra. Lượng oxy cần cho ngành hóa chất, lượng SO2 đã hoàn thành sớm nhiệm vụ giảm thải trong kế hoạch 5 năm lần thứ 12 đề ra. Hoàn thành sớm nhiệm vụ đào thải 57 dự án lạc hậu về năng suất do Khu tự trị giao cho. Thành công đăng ký thành phố điểm tổng hợp theo chính sách tài chính giảm thải tiết kiệm năng lượng của Nhà nước. Tỷ lệ tốt về chất lượng không khí môi trường cả năm (chỉ số AQI) đạt 80%, tăng 5 điểm phần trăm so với năm trước.


Xây mới 17.016 căn hộ xã hội, về cơ bản xây xong 20.896 căn hộ, hoàn thành cải tạo 12.450 căn hộ khu nhà tạm, đầu tư tiền ngân sách xây xong 3.283 căn hộ tháo dỡ di dời tái định cư.


Dốc sức toàn thành phố tổ chức Giải vô địch thể thao thế giới lần thứ 45 “sôi động, hấp dẫn, khó quên, thành công”, nhận được sự khen ngợi của các giới xã hội trong nước và quốc tế, nâng cao hơn nữa hình tượng quốc tế của Nam Ninh.


Công cuộc xây dựng nông thôn mới có được những thành tựu mới. Tạo dựng được 6 khu vực thí điểm (trung tâm) nông nghiệp đặc sắc hiện đại cấp Khu tự trị gồm thôn thí điểm dốc Đàn Bản – Lương Khánh, khu du lịch phương Nam tươi đẹp ở Tây Hương Đường, vườn sinh thái Kim Tuệ…, và đã được nghiệm thu. Xây dựng được 12 thôn thí điểm tổng hợp mang đặc điểm của từng khu vực như dốc Đàn Bản – Lương Khánh, thôn Định Điển – Long An. 97% đường thôn trên toàn thành đã được đổ bê tông. Hoạt động “Nam Ninh tươi đẹp, thôn xóm sạch sẽ” được đi sâu triển khai, công tác chỉnh đốn tổng hợp môi trường nông thôn đã có được những thành tựu rõ nét.


Xây dựng hạ tầng quan trọng của thành phố đã có những bước đột phá mới. Nhà chờ mới sân bay quốc tế Ngô Khư đã xây xong và đưa vào sử dụng, đường sắt cao tốc Nam Ninh – Quảng Châu đã khai thông vận hành, ga tàu phía đông đã được đưa vào sử dụng đồng bộ với đường sắt cao tốc, đường cao tốc vành đai Nam Ninh, đoạn kéo dài cao tốc sân bay đã xây xong và thông xe.


Công cuộc xây dựng chính quyền pháp chế đã có bước đi mới. Trong số 100 thành phố gồm thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thủ phủ và các thành phố cấp địa phương khác được đánh giá tổng hợp trong “Báo cáo đánh giá chính quyền pháp chế Trung Quốc (2014)”, Nam Ninh đứng thứ 8.


II. Công tác chủ yếu năm 2015

Đi sâu hợp tác mở cửa. Tích cực tham gia xây dựng “1 dải 1 đường”, xây dựng nâng cao Khu thương mại tự do Trung Quốc – ASEAN, tiếp tục phục vụ tốt Hội chợ triển lãm quốc tế EXPO Trung Quốc – ASEAN và Hội nghị cấp cao về thương mại và đầu tư, tổ chức tốt Diễn đàn Vịnh bắc bộ mở rộng và Diễn đàn cấp cao của Top 500 doanh nghiệp Trung Quốc. Tích cực tranh thủ được đầu tư của Ngân hàng đầu tư xây dựng hạ tầng Châu Á và quỹ con đường tơ lụa…, xúc tiến xây dựng hạ tầng giao thông liên thông như đường sắt, đường quốc lộ hành lang Nam Ninh – Singapore…Tiếp tục đi sâu hợp tác khu vực, xúc tiến xây dựng quy hoạch vành đai kinh tế đường sắt cao tốc Nam Ninh – Quảng Châu, Quý Dương – Quảng Châu.


Nâng cao mức độ tiện lợi hóa trong thương mại. Toàn diện thúc đẩy cải cách thông quan không giấy và hình thức thông quan hợp tác hải quan và kiểm tra chất lượng “3 trong 1”, cố gắng trong năm thực hiện được hàng hóa xuất nhập khẩu tự do lưu chuyển trong khu kinh tế Vịnh Bắc bộ. Đẩy nhanh xây dựng thí điểm dịch vụ thương mại điện tử trong thương mại quốc tế, cố gắng hoàn thành xây dựng sàn giao dịch phục vụ tổng hợp thương mại điện tử quốc tế và đưa vào sử dụng ở cuối tháng 6. Đẩy nhanh xây dựng hệ thống phục vụ, phương tiện phục vụ cửa khẩu Nam Ninh, tích cực thúc đẩy xây dựng đại thông quan và cửa khẩu điện tử, dốc sức thu hút các doanh nghiệp dịch vụ tổng hợp ngoại thương. Tích cực phát triển kho vận bảo thuế, đẩy nhanh xúc tiến nâng cấp Trung tâm kho vận bảo thuế Nam Ninh thành Khu bảo thuế tổng hợp.


Tăng mức độ kêu gọi đầu tư vào các ngành. Kêu gọi đầu tư xoay quanh 6 ngành trọng điểm và chuyên đề triển khai nhà xưởng tiêu chuẩn, đối nội thì nhằm vào các khu vực tam giác sông Chu Giang, tam giác sông Trường Giang, tích cực tiếp nhận chuyển dịch ngành nghề; đối ngoại thì triển khai kêu gọi đầu tư các doanh nghiệp nước ngoài muốn lập trụ sở tại Trung Quốc, đi sâu hướng tới ASEAN một cách toàn diện, mở rộng hợp tác với Âu, Mỹ, Nhật, Hàn. Tích cực kêu gọi đầu tư vào các ngành như hàng không thông dụng, y dược sinh học, vật liệu mới hợp kim nhôm…Cố gắng thực hiện mục tiêu mức đầu tư trong nước cả năm đạt 92,5 tỷ NDT, tăng trưởng 8%; đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đạt 690 triệu USD, tăng trưởng 8%.


Phát huy tối đa tác dụng chủ thể của doanh nghiệp. Đẩy nhanh xây dựng hệ thống sáng tạo kỹ thuật với chủ thể là doanh nghiệp, lấy thị trường làm phương hướng, kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất, học tập, nghiên cứu và ứng dụng; thu hút các nguồn lực KHKT tập trung vào doanh nghiệp. Phát huy triệt để ưu thế của sự tập trung các Viện nghiên cứu khoa học và các trường cao đẳng, đại học tại Nam Ninh, hướng các doanh nghiệp có điều kiện hợp tác với các viện nghiên cứu và các trường cao đẳng, đại học để xây dựng các căn cứ sáng tạo như viện nghiên cứu sáng tạo ngành nghề, trung tâm nghiên cứu kỹ thuật công trình, trung tâm kỹ thuật doanh nghiệp…, hỗ trợ các doanh nghiệp như nhôm Alnan, Foxxcom, sinh hoa Điền Viên, tập đoàn Bách Dương, Bossco…phấn đấu tạo dựng Trung tâm kỹ thuật hoặc cơ quan nghiên cứu cấp nhà nước. Cố gắng tăng thêm 6 trung tâm kỹ thuật doanh nghiệp, 20 doanh nghiệp kỹ thuật cao mới, 5 doanh nghiệp thí điểm sáng tạo mới tại Quảng Tây trở lên…


Hoàn thiện cơ chế sáng tạo KHKT. Thúc đẩy xây dựng cơ chế thị trường quyết định dự án sáng tạo kỹ thuật và phân phối kinh phí, đánh giá thành quả. Đẩy nhanh xây dựng trung tâm chuyển dịch kỹ thuật Trung Quốc – ASEAN, thúc đẩy hợp tác và công nhận kỹ thuật, tiêu chuẩn, kết quả kiểm nghiệm của nhau với các nước ASEAN. Đẩy nhanh xây dựng căn cứ thí điểm dịch vụ chuyển hóa thành quả KHKT quốc gia (Nam Ninh), tranh thủ để càng nhiều hơn nữa các thành qủa KHKT được chuyển hóa tại Nam Ninh và đưa vào ứng dụng ngành nghề. Tiếp tục thúc đẩy xây dựng thành phố thí điểm sáng tạo quốc gia và thành phố thí điểm sở hữu trí tuệ quốc gia, cố gắng để số lượng đăng ký phát minh độc quyền đạt 6500 phát minh, lượng sở hữu phát minh độc quyền trên mỗi 10.000 người tăng trưởng 40%, xây dựng xong 13 doanh nghiệp là lồng ấp KHKT, 3 sàn giao dịch phục vụ công cộng cho sáng tạo, sáng nghiệp.


Củng cố nền tảng nhân tài phát triển KHKT. Hỗ trợ sự hợp tác cùng xây dựng các căn cứ đào tạo nhân tài giữa doanh nghiệp sáng tạo của khu phát triển và các trường cao đẳng, đại học, cũng như các viện nghiên cứu, tăng cường xây dựng các điểm làm việc cho các viện sỹ, các nhân tài sau tiến sỹ, các nghiên cứu sinh. Dốc sức thu hút nhân tài đang thiếu của các lĩnh vực như tiền tệ ngân hàng, thông tin điện tử, y dược sinh học, hàng không vũ trụ, năng lượng mới và bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, chế tạo trang thiết bị tiên tiến…Tổ chức buổi gặp mặt kết nối dự án giữa nhân tài cao cấp trong và ngoài nước tại Nam Ninh, cố gắng thu hút một đội ngũ nhân tài mới trong sáng nghiệp, sáng tạo trong và ngoài nước. Thực thi kế hoạch “100 thạc sỹ, tiến sỹ khối tự nhiên gia nhập các doanh nghiệp Nam Ninh”, mở cửa “Thu hút tri tức liên hợp cho thành phố màu xanh”.


Dốc sức thúc đẩy hiện đại hóa giáo dục. Đẩy nhanh thực thi chiến lược “2 cái 100”, lấy trọng điểm là xây dựng trường học, trường mẫu giáo đồng bộ cho các khu dân cư mới và các khu chung cư mới, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục, quy hoạch xây dựng khu tập trung giáo dục nhân văn, trong năm về cơ bản xây dựng xong 8 trường trung học và tiểu học trong thành phố. Tích cực thúc đẩy điều chỉnh bố cục giáo dục khu vực các huyện, đẩy mạnh xây dựng trường trung học và tiểu học ở huyện lỵ. Thực thi kế hoạch hành động 3 năm giáo dục trước tiểu học giai đoạn 2, đẩy mạnh mức độ hỗ trợ trường mẫu giáo mang tính phổ cập đa nguyên, xây mới 36 trường mẫu giáo công lập, cải tạo và mở rộng 34 trường. Xúc tiến phát triển cân bằng giáo dục phổ cập, cố gắng thông qua đợt nghiệm thu đánh giá cấp quốc gia ở quận Thanh Tú và Hưng Ninh, thông qua đợt nghiệm thu đánh giá cấp Khu tự trị ở huyện Vũ Minh. Tỷ lệ củng cố giáo dục phổ cập 9 năm đạt 96%, tỷ lệ nhập học mẫu giáo sơ bộ đạt 93%, tỷ lệ nhập học PTTH sơ bộ đạt 93%.


Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải thiện dinh dưỡng cho học sinh giáo dục phổ cập ở các huyện, tiêu chuẩn hỗ trợ ăn uống được tăng thành 4NDT/người/ngày. Thăm dò phương pháp mở trường công lập giáo dục phổ cập dành cho con em công nhân vào làm việc tại thành phố bằng cách tính tích điểm. Làm lớn nguồn lực giáo dục chất lượng cao, trong năm xây dựng 8 trường PTTH thí điểm hiện đại hóa cấp thành phố, 4 trường PTTH đặc sắc. Thúc đẩy cải cách tổng hợp trường trung cấp dạy nghề ở các huyện, xây dựng 2 trường trung cấp dạy nghề thí điểm phát triển cải cách giáo dục cấp quốc gia, xây dựng hệ thống giáo dục dạy nghề hiện đại, tạo nên “cây cầu” liên thông giáo dục trung cấp, cao đẳng lên đến đại học, thúc đẩy kết nối trung cấp và cao đẳng, điều tiết giáo dục dạy nghề và giáo dục phổ thông, thực hiện mô hình đào tạo nhân tài nhất thể hóa trung cấp và cao đẳng theo chế độ liên thông 5 năm sau khi thi đầu vào THCS. Thăm dò hình thức hợp tác trường học và doanh nghiệp, liên kết mở trường dạy học…, yêu cầu thúc đẩy mở trường giáo dục dạy nghề tập đoàn hóa theo chế độ của doanh nghiệp hiện đại. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên một cách toàn diện, thực thi kế hoạch đào tạo nhân tài “666”, tăng thêm một loạt giáo viên riêng cho các trường tiểu học nông thôn, trường trung cấp dạy nghề. Thực thi “Công trình thí điểm thông tin hóa giáo dục khu vực dân tộc”, xây dựng 150 trường học giai đoạn giáo dục phổ thông “lắp đặt mạng ADSL liên kết giữa các trường”. Khích lệ, hỗ trợ, quy phạm các nguồn lực trong xã hội và nguồn vốn từ khối tư nhân mở trường dạy học, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển hài hòa, lành mạnh.


Dốc sức thúc đẩy lập nghiệp, tạo việc làm. Tiếp tục thực thi chiến lược “Ưu tiên việc làm” và thực hiện tích cực hơn nữa chính sách việc làm, triển khai toàn diện hoạt động “tạo dựng khu vực huyện với số lượng việc làm đủ lớn”. Khởi động “Kế hoạch hành động 3 năm đào tạo công nhân ngành nghề cho Nam Ninh”, mỗi năm tăng thêm 10.000 người được đào tạo trở lên, đảm bảo được nhu cầu sử dụng nhân công cho các doanh nghiệp trọng điểm tập trung nhiều lao động. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ lập nghiệp, thúc đẩy xây dựng căn cứ lồng ấp lập nghiệp mang tính chất thí điểm cho sinh viên đại học, trung tâm phục vụ nhân tài theo hình thức một cửa, nghiên cứu cho ra đời “Phương pháp quản lý thực thi cho công nhân vào làm việc trong thành phố Nam Ninh vay dưới hình thức đảm bảo với hạn mức thấp”, thúc đẩy lập nghiệp toàn dân với quần thể trung niên và thanh niên như sinh viên đại học, người hồi hương…, nỗ lực hình thành cục diện mới trong lập nghiệp đại chúng, việc làm toàn dân.


Làm tốt công việc đảm bảo xã hội. Đẩy nhanh thông tin hóa “Công trình Kim Bảo”. Khởi động thực thi kế hoạch đăng ký tham gia bảo hiểm toàn dân, cố gắng số người tham gia “5 loại bảo hiểm” của thành thị trong năm đạt 4,2 triệu người (lần), số người tham gia bảo hiểm dưỡng lão cơ bản của nông thôn đạt 2,1 triệu người (lần), tiêu chuẩn bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn kiểu mới và bảo hiểm y tế cư dân thành thị được tăng từ 320NDT lên đến 380 NDT. Tiếp tục làm tốt công tác bảo hiểm bệnh nặng cho cư dân nông thôn. Xây dựng cơ chế thanh toán chi phí bảo hiểm y tế tiếp nối giữa cứu trợ y tế và bảo hiểm y tế cơ bản với bảo hiểm bệnh nặng. Sáng tạo mô hình xây dựng nhà ở xã hội, khởi công xây dựng nhà ở xã hội và cải tạo khu nhà tạm với tổng số là 32.526 căn, tăng cường quản lý kinh doanh phân phối nhà ở xã hội. Chỉnh đốn cải tạo hơn 100 khu nhà ở cũ tập trung nhóm người thu nhập thấp không có người quản lý. Hoàn thiện hệ thống đảm bảo xã hội cho người tàn tật và xây dựng hệ thống phục vụ. Xây dựng hệ thống cứu trợ xã hội kiện toàn, thực sự đảm bảo được quyền lợi cuộc sống cơ bản của quần chúng khó khăn. Đẩy nhanh xây dựng hệ thống phục vụ dưỡng lão, đẩy nhanh xây dựng Viện phúc lợi xã hội thứ 2. Tuân theo sắp đặt thống nhất của nhà nước, thực hiện các biện pháp cải cách chế độ bảo hiểm dưỡng lão của cơ quan đơn vị sự nghiệp, hoàn thiện đồng bộ với chế độ lương bổng, chính sách thiên về các cán bộ có chức vụ thấp, thiên về những người làm việc ở vùng sâu vùng xa với điều kiện khắc nghiệt và những người làm việc ở nông thôn trong thời gian dài, thực thi bù đắp cho công tác nông thôn, xây dựng chế độ chức vụ và cấp bậc của công chức cùng tiến hành ở các cơ quan cấp huyện trở xuống. Nâng cao hơn nữa đãi ngộ của cán bộ thôn.


Phát triển sự nghiệp KHHGĐ. Tiếp tục thúc đẩy cải cách thể chế vệ sinh y dược với việc cải cách bệnh viện công lập là chính. Nhân dịp thành phố Nam Ninh được liệt vào danh sách thành phố được nhà nước khuyến khích thí điểm để tư nhân mở bệnh viện, ra sức hỗ trợ các nguồn vốn trong xã hội thành lập các cơ sở y tế, tăng cường mức độ quản lý, điều tiết, phục vụ các cơ sở y tế tư nhân. Thúc đẩy xây dựng các dự án lớn về vệ sinh y tế, tập trung đẩy nhanh xây dựng một loạt dự án xây mới bệnh viện nhi cho thành phố, làm tốt việc đồng bộ phân phối nguồn lực giữa phát triển xây dựng thành phố và phát triển vệ sinh dịch tễ. Thực thi tốt chính sách sinh con thứ 2 đối với những cặp vợ chồng 1 trong 2 người là con một, đẩy nhanh cải cách chế độ quản lý phục vụ KHHGĐ và làm thẻ phục vụ KHHGĐ, đẩy nhanh KHHGĐ bằng sự tự giác và tin tưởng.Tích hợp sử dụng địa điểm và thiết bị phục vụ cho vệ sinh dịch tễ và KHHGĐ ở thành phố, xã hội, cải thiện điều kiện công tác KHHGĐ ở cấp cơ sở. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng cho các cơ sở y tế của 3 cấp huyện, xã, thôn, tập trung cải thiện điều kiện y tế của các trạm y tế xã. Đưa ra chính sách đào tạo nhân tài, thu hút ưu đãi, giải quyết vấn đề thiếu thốn nhân tài ở các trạm y tế xã. Tăng cường đào tạo bác sỹ thôn xã, nâng cao đãi ngộ dưỡng lão cho bác sỹ thôn xã. Hỗ trợ phát triển Trung y dược và y dược dân tộc. Theo sát công trình phòng chống bệnh tật và phòng chống AIDS. Làm tốt công tác phúc tra để đón năm “Thành phố vệ sinh quốc gia”.


Đẩy nhanh phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao. Tăng cường xây dựng hạ tầng cơ sở văn hóa công cộng, thúc đẩy xây dựng trung tâm phục vụ công cộng cấp thôn, dốc sức thực thi công trình văn hóa công ích, nâng cao chất lược phục vụ văn hóa công cộng. Chế định ra quy hoạch chuyên mục phát triển ngành văn hóa, thực thi công trình dự án tinh hoa ngành văn hóa, dốc sức phát triển hình thái văn hóa mới như sáng tạo văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và vui chơi giải trí, du lịch văn hóa…, xúc tiến phát triển dung hợp nhiều hình thái như văn hóa và KHKT, du lịch, thể thao…, nâng cao trình độ phát triển ngành văn hóa. Đẩy nhanh kinh doanh sản nghiệp hóa thương hiệu “Mặt đất bao la, lời ca bay lên”. Đi sâu khai thác văn hóa dân tộc như văn hóa Lạc Việt, văn hóa Na…, bảo vệ di sản văn hóa phi vật chất. Tổ chức tốt Tuần lễ ca kịch Trung Quốc – ASEAN lần thứ 3 (Nam Ninh), đi sau giao lưu văn hóa đối ngoại. Hoàn thiện địa điểm và thiết bị luyện tập toàn dân, thúc đẩy xây dựng phân hiệu mới của trường TDTT thành phố, phát triển ngành TDTT.


Tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, dược phẩm. Đi sâu thúc đẩy cải cách thể chế giám sát thực phẩm, dược phẩm, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật an toàn thực phẩm, dược phẩm và xây dựng hệ thống giám sát pháp chế. Đẩy mạnh mức độ chỉnh đốn chuyên mục, làm chặt công tác chỉnh đốn ô nhiễm trên bàn ăn, hoàn thiện xây dựng hệ thống trách nhiệm với chủ thể là doanh nghiệp, hệ thống tín dụng an toàn thực phẩm và hệ thống xã hội cùng chỉnh đốn. Dốc sức xây dựng thành phố an toàn thực phẩm, đảm bảo năng lực chỉnh đốn tổng hợp an toàn thực phẩm được nâng cao một cách toàn diện, nâng cao mức độ hài lòng về an toàn thực phẩm của quần chúng nhân dân.


Tăng cường và sáng tạo chỉnh đốn trên phạm vi toàn xã hội. Tăng cường xây dựng tinh thần văn minh, đi sâu công tác gây dựng thành phố văn minh toàn quốc. Thúc đẩy hơn nữa chế độ hóa xây dựng thể chế lòng tin, thực hiện thể chế ban hành “Danh sách đỏ, danh sách đen” về độ tin cậy. Đi sâu triển khai hoạt động xây dựng bình an, hoàn thiện hệ thống phòng chống trị an xã hội lập thể hóa, phòng chống một cách nghiêm túc và nghiêm khắc đánh vào những hoạt động vi phạm pháp luật theo quy định của luật pháp. Kiện toàn cơ chế đánh giá rủi ro ổn định xã hội, cơ chế xử lý khẩn cấp các sự kiện đột xuất, phòng tránh và hóa giải các mâu thuẫn xã hội một cách có hiệu quả. Thực hiện chế độ hỗ trợ pháp luật chính quyền. Thúc đẩy quản lý phân cấp phân loại xử lý loại trừ tiềm tàng về an toàn, kiên quyết ngăn chặn những sự cố lớn và rất lớn. Sáng lập “Khu dân phố thí điểm giảm tai nạn tổng hợp toàn quốc”. Thực thi công trình nâng cấp xây dựng khu dân phố, tăng cường quản lý mạng lưới hóa khu Bồi dưỡng phát triển tổ chức xã hội, hỗ trợ quản lý khu dân cư, Ủy ban nghiệp chủ, tham gia tổ chức xã hội và quản lý xã hội, thúc đẩy chỉnh đốn nhiều lĩnh vực nhiều tầng lớp theo quy định pháp luật.


Thực thi công trình làm việc thực cho dân. Dốc sức hoàn thành dự án trọng điểm làm việc thực cho dân của Khu tự trị và 10 công trình làm việc thực cho dân như giáo dục, an toàn thực phẩm, sức khỏe, văn hóa, việc làm, kính lão, tăng cường cơ sở hạ tầng, thị chính, thông suốt giao thông, bình an với 39 mục nhỏ của thành phố Nam Ninh.


Thúc đẩy hành chính theo pháp luật, xây dựng chính quyền pháp chế “chức năng cần khoa học, quyền hạn do pháp định, chấp pháp phải nghiêm minh, công khai và công chính, liêm chính hiệu quả cao, tôn trọng luật, giữ chữ tín”, đảm bảo quyền lực do dân cấp phải vì lợi ích nhân dân.


Thực hiện chức năng của chính quyền một cách toàn diện theo quy định của luật pháp. Kiên trì phải thực hiện chức trách theo pháp định, không được ủy quyền theo pháp luật thì không được làm, kiên quyết tu chỉnh hiện tượng không làm gì, làm sai quy chế, kiên quyết trừng trị những hành vi tắc trách, không làm tròn chức vụ. Chế định và công bố danh sách quyền lực, danh sách trách nhiệm, danh sách những điều chưa tốt và danh sách quản lý nguồn vốn chuyên mục của ngân sách, thành phố tự phổ biến chế độ danh sách quyền lợi của các ban ngành, thăm dò thực hiện quản lý danh sách những điều chưa tốt ở khu công nghệ cao, khu phát triển kinh tế, khu kinh tế Quảng Tây – ASEAN. Thúc đẩy quy phạm hóa, pháp luật hóa nhiệm vụ và chức trách của chính quyền, tăng cường thi hành chức trách chính quyền thành phố, các huyện, xây dựng chính quyền theo mô hình phục vụ. Đẩy mạnh giám sát quá trình làm việc và sau khi hoàn thành công việc, nghiêm khắc trừng phạt những hành vi làm hàng giả, hàng kém chất lượng, cố ý làm ô nhiễm môi trường, xây dựng chế độ kiểm tra ngẫu nhiên một cách khoa học, chế độ truy cứu trách nhiệm, danh sách những đơn vị kinh doanh bất thường và chế độ danh sách đen. Bồi dưỡng và quy phạm các tổ chức trung gian.


Đẩy mạnh quyết sách hành chính theo pháp luật. Nghiên cứu chế định quy hoạch tổng thể và quy hoạch chuyên mục về phát triển kinh tế quốc dân và xã hội trong “kế hoạch 5 năm lần thứ 13” của thành phố Nam Ninh. Tăng cường công tác lập pháp chính quyền, nộp dự thảo pháp quy mang tính địa phương gồm 6 mục trong đó có điều lệ bảo vệ núi Ngũ Tượng để Ủy ban thường vụ ĐHĐBND thành phố nghiên cứu, đưa ra quy tắc chính quyền với 7 mục gồm Hướng dẫn quản lý cây keo lai. Xây dựng chế độ kiện toàn về tham gia của công chúng, luận chứng của chuyên gia, tư vấn quyết sách, đánh giá rủi ro, thẩm tra tính hợp lý, tập thể thảo luận để quyết định và đánh giá hiệu quả chấp hành…, tăng cường xây dựng kho tri thức kiểu mới, thăm dò thực hiện chế độ nắm  quyền phán quyết đối với những quyết sách quan trọng, lắng nghe ý dân, tập trung trí tuệ của dân, đảm bảo chế độ quyết sách khoa học, quy trình đúng đắn, quá trình công khai, trách nhiệm rõ ràng. Ban ngành làm việc của các cấp chính quyền và chính quyền cấp huyện trở lên cần xây dựng chế độ cố vấn luật pháp chính quyền và tổ chức triển khai công tác. Tăng cường xây dựng cơ cấu pháp chế chính quyền, nâng cao năng lực và tác dụng của tổ chức hành chính theo pháp luật.


Nghiêm túc quy phạm chấp pháp công chính, văn minh. Tăng cường sáng tạo thể chế chấp pháp hành chính, thúc đẩy chấp pháp tổng hợp, tích hợp tài nguyên chấp pháp hành chính; giảm thiểu tầng lớp chấp pháp, giảm thiểu chủng loại đội ngũ chấp pháp hành chính ở 2 cấp thành phố, và quận huyện (khu phát triển kinh tế). Tăng cường xây dựng đội ngũ chấp pháp cấp 1 của quận huyện, đưa quyền chấp pháp xuống cơ sở. Tăng mức độ chấp pháp tổng hợp, mở rộng phạm vi chấp pháp tổng hợp xuyên ban ngành, xuyên ngành nghề. Nghiêm túc thực hiện chế độ phê duyệt pháp chế đối với những quyết định chấp pháp quan trọng. Hoàn thiện trình tự chấp pháp hành chính, xây dựng chế độ đăng ký toàn bộ quá trình chấp pháp. Đẩy nhanh xây dựng hệ thống chấp pháp hành chính trên mạng và giám sát điện tử.


Tăng cường quyền lực hành chính trong giám sát và sản xuất thuốc. Tăng cường quyền lực nội bộ chính quyền trong sản xuất thuốc, quy phạm trình tự vận hành quyền lực, thực hiện bao phủ toàn diện khống chế quy phạm quy trình đối với những lĩnh vực quan trọng và những khâu quan trọng như nguồn vốn ngân sách phân phối trực tiếp, xây dựng công trình tiếp xúc trực tiếp, dịch vụ trực tiếp hướng tới công chúng; tiến hành kiểm toán toàn bộ đối với tình hình nguồn vốn công cộng, tài sản quốc hữu, tài nguyên quốc hữu, xây dựng cơ chế quản lý nợ công hợp lý và dự báo rủi ro một cách quy phạm. Tăng cường giám sát chấp pháp, xây dựng và thực hiện chế độ trách nhiệm chấp pháp và truy cứu sai phạm chấp pháp, hỗ trợ thực thi giám sát của quần chúng đối với chấp pháp hành chính, xây dựng chế độ giám sát viên chấp pháp hành chính và chế độ khiếu nại khai báo. Tự giác tiếp nhận sự giám sát công tác và giám sát pháp luật của ĐHĐHND và Ủy ban thường vụ ĐHĐBND, những quyết sách lớn của chính quyền phải báo cáo với Ủy ban thường vụ ĐHĐBND. Chủ động tiếp nhận sự giám sát dân chủ của Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân. Thực hiện một cách hiệu quả với chất lượng cao nghị án, kiến nghị của ĐHĐHND và đề án của ủy viên Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân. Tăng cường giám sát tính hiệu quả, đi sâu vào những phương thức giám sát hữu hiệu như “2 quan trọng 2 nghi vấn”, dân hỏi cơ quan chức năng trả lời trên truyền hình, đường dây nóng về tác phong chính trị, hành chính.., hoàn thiện cơ chế tu chỉnh, tra vấn trách nhiệm.


Xúc tiến công khai chính vụ một cách toàn diện. Kiên trì nguyên tắc “công khai là bình thường, không công khai là bất thường”, công khai những việc sau với toàn xã hội như chức năng chính quyền, căn cứ pháp luật, chủ thể thực thi, quyền hạn chức trách, quy trình quản lý, phương thức giám sát…Dốc sức thúc đẩy công khai các thông tin chính quyền trong các lĩnh vực quan trọng như phê duyệt hành chính, dự quyết toán ngân sách, và kinh phí “3 công”, nhà ở xã hội, an toàn thực phẩm dược phẩm, bảo vệ môi trường, giá cả và thu phí, thu đất tháo dỡ, gọi thầu đấu thầu…, cũng như công khai quá trình làm việc của các đơn vị sự nghiệp, công cộng mà chủ yếu là giáo dục, y tế. Thực hiện chế độ công cáo chấp pháp hành chính. Tăng cường xây dựng nền tảng phục vụ thông tin chính vụ, đẩy mạnh công tác ban hành thông tin trên các website của chính quyền. Xây dựng hệ thống dịch vụ chính vụ các cấp một cách kiện toàn, thúc đẩy dịch vụ chính vụ đi xuống cơ sở, đả thông “kilomet cuối cùng” để liên hệ phục vụ quần chúng.


Tăng cường xây dựng chính quyền liêm chính. Nhấn mạnh trách nhiệm chủ thể, kiên trì “1 cương vị 2 trách nhiệm”, tiếp tục thúc đẩy xây dựng chính quyền liêm chính với phong cách Đảng trong sạch trong hệ thống chính quyền và công tác chống hủ bại, kiện toàn hệ thống trừng trị và phòng chống hủ bại, nghiêm túc xử lý những vụ án vi phạm pháp luật. Giám sát chặt chẽ nguồn vốn công cộng, tài nguyên công cộng, tài sản quốc hữu. Kiên quyết quán triệt thực hiện các quy định như tinh thần “Quy định 8 mục” của Trung Ương và “3 quy định” của Quốc vụ viện, kiên trì trong chỉnh đốn “4 tác phong”, nghiêm ngặt khống chế kinh phí “3 công”, nghiêm túc kỷ luật tài chính, thúc đẩy cải cách việc dùng xe công của các cơ quan hành chính và đơn vị tham gia vào công tác chung.


Đồng thời, tăng cường và cải tiến công tác dân tộc trong tình hình mới, dốc sức kiện toàn thành phố thí điểm đoàn kết dân tộc toàn quốc. Tăng cường huy động quốc phòng và xây dựng lực lượng dự phòng, ủng hộ cải cách quốc phòng và quân đội, triền khai rộng rãi hoạt động cùng xây dựng song ủng (ùng hộ quân đội, ủng hộ chính quyền). Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em vị thành niên và người tàn tật theo quy định của pháp luật. Phát huy tối đa tác dụng tổ chức đoàn thể của công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ…Tiếp tục làm tốt các công tác như đối ngoại, kiều vụ, tôn giáo, thống kê…


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.