中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Những chuyện lớn trong công tác chính quyền tháng 3 năm 2014
2015-06-16
 
 Ngày 1 tháng 3, Tổ giám sát thứ 6 Ủy ban quản lý an toàn của Quốc vụ viện đến hiện trường thi công cầu cực lớn Đại Sung tại đường cao tốc vành đai thành phố Nam Ninh, Công ty Tập đoàn vận tải xe khách Vận Đức – Quảng Tây và bến xe ô tô Lãng Đông để tiến hành kiểm tra, giám sát về công tác an toàn sản xuất. Phó chủ tịch Khu tự trị Trần Cương, phó thị trưởng Thạch Văn Hoài đi cùng đoàn kiểm tra.

 Ngày 1 đến ngày 3, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Khu tự trị, bí thư thành ủy Dư Viễn Huy dẫn đoàn đến Hàng Châu triển khai hoạt động kêu gọi đầu tư, đồng thời khảo sát công tác quản lý xây dựng quy hoạch thành phố của Hàng Châu. Lãnh đạo thành phố như phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Khu tự trị, chủ tịch Hội liên hiệp công thương Khu tự trị, Châu Hồng Ba, Tạ Thọ Đường, Sầm Khả Thành…cũng tham gia hoạt động tại Hàng Châu.

 Ngày 3, phó thị trưởng Huy Quốc Hoa dẫn đoàn các nhà chức trách của các cơ quan hữu quan đến một số trường như trường tiểu học Tân Hồ, trường trung học số 2 thành phố Nam Ninh , trường mẫu giáo quốc tế bán đảo Mông Đặc Tuấn…, tiến hành kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhà ăn của trường.

 Ngày 4, phó thị trưởng Hoàng Ninh dẫn đoàn các nhà chức trách của các cơ quan hữu quan của thành phố Nam Ninh đến huyện Long An kiểm tra tình hình tiến triển và xây dựng thôn thí điểm tổng hợp, đồng thời điều tra tình hình phòng giá rét, chống thiên tai và tình hình sản xuất vụ xuân…

 Cùng ngày, lãnh đạo thành phố Trương Tiểu Hùng, Vệ Tự Quang đi sâu vào hiện trường xây dựng công trình nâng cấp “Thành phố nước của Trung Quốc”, kiểm tra tiến triển xây dựng công trình, điều hòa giải quyết các vấn đề liên quan tại hiện trường.

 Ngày 4 đến ngày 12, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban tuyên truyền, phó thị trưởng Lữ Khiết dẫn đoàn đến quận Ung Ninh triển khai điều tra nghiên cứu hoạt động giáo dục thực tiễn quần chúng đường lối của Đảng, đồng thời lần lượt khảo sát thực địa Ban quản lý khu sản nghiệp mới nổi Hưng Ninh, khu dân cư Hồng Tinh thị trấn Phổ Miếu, thôn Lương Dũng thị trấn Phổ Miếu, chính quyền thị trấn Phổ Miếu…

 Ngày 5, bí thư thành ủy Dư Viễn Huy đến điều tra nghiên cứu ở khu công nghiệp Sa Tỉnh, khu phát triển kinh tế quận Giang Nam, khu Ngũ Tượng Mới, quận Thanh Tú, giám sát tình hình tiến triển trong xây dựng các dự án trọng điểm, đồng thời làm việc tại hiện trường với người phụ trách các ban ngành hữu quan của thành phố, của các quận, các khu công nghiệp và của Ban quản lý khu Ngũ Tượng mới cùng với nghiệp chủ của dự án và đơn vị thi công, nghiên cứu giải quyết các vấn đề, bố trí thực hiện các giải pháp công việc. Lãnh đạo thành phố Lý Trạch, Vi Lực Bình, Dương Duy Siêu, Thạch Văn Hoài, Huy Quốc Hoa cùng tham gia hoạt động này.

 Cùng ngày, bí thư thành ủy Dư Viễn Huy chủ trì triệu tập hội nghị chuyên đề về xây dựng thành phố phục vụ cho Giải vô địch TDTT thế giới lần thứ 45 và công tác xử lý tổng hợp bảo vệ môi trường, đồng thời có bài phát biểu quan trọng. Lãnh đạo thành phố Ban Trung Bách, Dương Duy Siêu, Trương Tiểu Hùng, Hồ Minh Lãng, Ngụy Phượng Quân có mặt trong cuộc họp.

 Cũng trong ngày hôm đó, thành phố Nam Ninh triệu tập hội nghị về công tác đảm bảo xã hội và nguồn nhân lực. Ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường vụ Ngô Vĩ có mặt trong cuộc họp.

 Trong hôm đó, hội nghị về công tác kiểm toán toàn thành năm 2014 qua điện thoại và truyền hình. Ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường vụ Ngô Vĩ tham gia hội nghị, đồng thời tiến hành sắp xếp công việc kiểm toán toàn thành năm nay.

 Ngày 6, Ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường vụ Ngô Vĩ dẫn đoàn của Cục kiểm toán thành phố, Cục ngân sách thành phố…đến khu dân cư phía tây đường 1/5 Thúy Hồ Tân Thành, vào từng nhà tìm hiểu mức độ thông cảm và phối hợp đối với công tác điều tra các hộ dân cư, tuyên truyền cho họ biết ý nghĩa quan trọng của việc điều tra các hộ dân cư, đồng thời đến tọa đàm cùng tổ điều tra Nam Ninh - Cục thống kê quốc gia.

 Cùng ngày, phó thị trưởng Hoàng Ninh có mặt trong buổi động viên và đào tạo công tác thí điểm xây dựng căn cứ mía nguyên liệu chất lượng cao, sản lượng cao, hàm lượng đường cao trên toàn thành phố.

 Cùng ngày, phó thị trưởng Hoàng Ninh dẫn đoàn những người phụ trách về thủy lợi, quy hoạch, tài chính…đến kiểm tra thực địa tình hình công tác chỉnh đốn tổng hợp hồ chứa nước bãi Đại Vương

 Cùng ngày, Ban tổ chức Giải vô địch TDTT thế giới lần thứ 45 và Văn phòng thông tấn Tân Hoa Xã ký hợp đồng hợp tác vận hành truyền thông và dịch vụ thông tin về giải đấu. Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban tuyên truyền, phó thị trưởng Lữ Khiết có mặt trong lễ ký kết.

 Ngày 7, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Khu tự trị, bí thư thành ủy Dư Viễn Huy hội kiến đoàn của phó ban thư ký Hội liên hiệp TDTT quốc tế Nicolas Buompane, và chủ nhiệm Trung tâm quản lý TDTT Tổng cục TDTT quốc gia La Siêu Nghị. Phó giám đốc Sở TDTT Khu tự trị Trương Đông Mai, lãnh đạo thành phố Lữ Khiết, Dương Duy Siêu, Quách Mẫn tham gia hội kiến.

 Cùng ngày, các đại biểu nhân dân toàn quốc họp hội nghị lần thứ 2 ĐHDBND khóa 12 tại Bắc Kinh, thị trưởng Châu Hồng Ba nhận lời mời phỏng vấn online của website Nhân dân, tiến hành giao lưu sâu với công dân mạng về các vấn đề như xây dựng đảm bảo dân sinh, xây dựng thành phố văn minh, phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường, nâng cao vị thế đứng đầu của Nam Ninh…

Ngày 7 – 8, hội nghị báo cáo công tác của Ban tổ chức Giải vô địch TDTT thế giới lần thứ 45 được tổ chức tại Nam Ninh. Phó chủ nhiệm kiêm trưởng ban thư ký Ban tổ chức Giải vô địch TDTT thế giới lần thứ 45, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban tuyên truyền, phó thị trưởng Lữ Khiết báo cáo tình hình chuẩn bị cho giải đấu. phó ban thư ký Hội liên hiệp TDTT quốc tế Nicolas Buompane khẳng định những công tác chuẩn bị cho giải vô địch mà Nam Ninh đã làm. Chủ nhiệm điều hành Ban tổ chức Giải vô địch TDTT thế giới lần thứ 45, chủ nhiệm Trung tâm quản lý TDTT Tổng cục TDTT quốc gia La Siêu Nghị, phó chủ nhiệm Ban tổ chức Giải vô địch TDTT thế giới lần thứ 45, phó thị trưởng thành phố Nam Ninh Quách Mẫn có mặt trong buổi báo cáo.

Ngày 10, bí thư thành ủy Dư Viễn Huy hội kiến đoàn của CTHĐQT Ngân hàng Quế Lâm Vương Năng tại Nam Ninh, đôi bên giao lưu hữu hảo về tăng cường hợp tác. Lãnh đạo thành phố Ngô Vỹ, Dương Duy Siêu, Ngũ Quyên… cũng tham gia hội kiến.

 Cùng ngày, hội nghị hiện trường về sản xuất vụ xuân toàn thành được tổ chức tại huyện Tân Dương, Lãnh đạo thành phố Hoàng Ninh có mặt trong hội nghị.

 Cùng ngày, Ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường vụ Ngô Vĩ , phó chủ nhiệm Ủy ban thường vụ ĐNDBND thành phố Đặng Kỳ Tân có mặt trong hội nghị công tác lập pháp toàn thành năm 2014.

 Cùng ngày, thành phố Nam Ninh triển khai hành động đại chỉnh đốn trị an xã hội, giải quyết một cách thiết thực những khó khăn, điểm nóng, vấn đề xoay quanh trị an mà quần chúng phản ánh quyết liệt, đi sâu thực hiện hoạt động giáo dục thực tiễn quần chúng đường lối của Đảng, tăng thêm cảm giác yên tâm cho quần chúng nhân dân, gây dựng một môi trường tốt để tổ chức Hội chợ triển lãm Expo Trung Quốc – ASEAN lần thứ 11, Giải vô địch TDTT thế giới lần thứ 45. Phó thị trưởng, bí thư Đảng ủy kiêm giám đốc Sở công an thành phố Hồ Minh Lãng đến chỉ huy tác chiến tại tuyến đầu của các khu vực chỉnh đốn trọng điểm. 

 Ngày 12, Ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng Trương Tiểu Hùng đến quận Giang Nam, tiến hành điều tra nghiên cứu về hoạt động giáo dục thực tiễn quần chúng đường lối của Đảng, đi sâu kiểm tra tình hình xây dựng thôn thí điểm tổng hợp ở đốc Triều Dương thôn Quế Miên thị trấn Tô Khư, giao lưu với cán bộ cơ sở và quần chúng nhân dân, lắng nghe những ý kiến và kiến nghị về triển khai hoạt động thực tiễn giáo dục đường lối cho quần chúng của Đảng.

 Ngày 13, đoàn của Ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng Điền Văn Đông đến quận Tây Hương Đường triển khai điều tra nghiên cứu hoạt động thực tiễn giáo dục đường lối cho quần chúng của Đảng, lắng nghe các đại biểu đóng góp ý kiến và kiến nghị về quy hoạch nâng cao vị thế Nam Ninh và quy hoạch thôn xã.

 Cùng ngay, buổi họp giao ban về đề án hội nghị lần thứ 4 khóa 10 của Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thành phố được triệu tập. Tại buổi họp, trưởng ban thư ký Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thành phố Trữ Triều Huy bàn giao hơn 400 đề án về hội nghị lần thứ 4 khóa 10 của Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thành phố cho thành ủy, văn phòng chính quyền thành phố. Chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thành phố Sầm Khả Thành, Ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng Ban tuyên truyền, phó thị trưởng Lữ Khiết, phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thành phố Trương Quốc Hoàn có mặt trong buổi họp.

 Cùng ngay, phó bí thư thành ủy Lý Trạch gặp gỡ đoàn đại biểu thanh niên của Hộ xúc tiến giao lưu thanh niên Quảng Tây – Hong Kong của Hong Kong tại chính quyền thành phố. Phó thị trưởng Huy Quốc Hoa tham gia buổi gặp mặt.

 Ngày 14, bí thư thành ủy Dư Viễn Huy đến kiểm tra chỉ đạo việc xây dựng các dự án nâng cấp “Thành phố nước của Trung Quốc” tại các điểm như ngã tư đại lộ Ngũ Tượng – đại lộ Bình Lạc, khu vực Long Cảng – Ung Ninh, cầu vượt Bạch Sa – Choang Cẩm, dốc phía Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế trên đại lộ Trúc Khê và dọc tuyến đường sắt…. Lãnh đạo thành phố Dương Duy Siêu, Trương Tiểu Hùng, Hoàng Ninh, Vệ Tự Quang tham gia vào hoạt động kiểm tra giám sát này.

 Cùng ngày, Ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường vụ Ngô Vĩ đến thị trấn Tam Đường, Ngũ Đường quận Hưng Ninh tiến hành điều tra nghiên cứu về hoạt động giáo dục thực tiễn quần chúng đường lối của Đảng, đồng thời khảo sát thực địa HTX chuyên môn nông nghiệp Quốc Tụy thôn Tây Long thị trấn Ngũ Đường, căn cứ khổ qua ở động Linh Mạc khu dân cư Ngũ Đường thị trấn Ngũ Đường, dự án thuốc lá tại thị trấn Tam Đường, hành lang hoa dài 10 dặm…Thúc đẩy hơn nữa đi sâu triển khai hoạt động giáo dục thực tiễn.

 Cùng ngày, phó thị trưởng, giám đốc Sở công an thành phố Hồ Minh Lãng đến Cục thư tín triển khai điều tra nghiên cứu về hoạt động hoạt động giáo dục thực tiễn quần chúng đường lối của Đảng, lắng nghe những ý kiến và kiến nghị của cán bộ lãnh đạo dưới cơ sở của Cục thư tín về triển khai hoạt động thực tiễn giáo dục đường lối cho quần chúng của Đảng.

 Cùng ngày, lễ treo biển Cơ sở giáo dục liêm chính hệ thống văn hóa tuyên truyền thành phố được tổ chức tại Nhà tưởng niệm Đặng Dĩnh Siêu, Ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng Ban tuyên truyền, phó thị trưởng Lữ Khiết có mặt trong hoạt động này.

 Cùng ngày, hội nghị về công tác công nghiệp và tin tức hóa toàn thành được triệu tập, hội nghị đã tổng kết công tác công nghiệp và tin tức hóa năm 2014, phân tích tình hình kinh tế công nghiệp của thành phố Nam Ninh hiện nay, tiến hành bố trí toàn diện công tác công nghiệp và tin tức hóa năm 2014. Phó thị trưởng Thạch Văn Hoài cũng tham gia hội nghị.

 Cùng ngày, phó thị trưởng Quách Mẫn hội kiến phó tỉnh trưởng tỉnh Khon Kaen Inverne Stimonton dẫn đoàn đại biểu của tỉnh. Đôi bên giao lưu hữu nghị về những lĩnh vực như trao đổi nhân lực, thương mại, văn hóa, giáo dục…

 Ngày 15, lãnh đạo thành phố Lữ Khiết, Lôi Vĩnh Đạt tham dự buổi báo cáo chuyên đề về học tập tinh thần những bài phát biểu quan trọng của Tổng bí thư Tập Cận Bình và báo cáo về tình hình giáo dục liêm chính.

 Ngày 17, Ủy ban thường vụ ĐHĐBND thành phố tổ chức thành viên đến quận Giang Nam, khu phát triển kinh tế thị sát thực địa về tình hình kế hoạch tăng vọt thu nhập thuần bình quân của nông dân thành phố Nam Ninh và tình hình sản xuất vụ xuân. Phó thị trưởng Hoàng Ninh cũng đi thị sát.

 Cùng ngày, Cục phát triển Hong Kong tổ chức đoàn đại biểu kho vận Hong Kong đến khảo sát thành phố Nam Ninh. Phó thị trưởng Huy Quốc Hoa hội kiến đoàn.

 Ngày 17 19, thành phố Nam Ninh triệu tập hội nghị lần thứ 20 Ủy ban thường vụ ĐHĐBND khóa 13. Hội nghị lắng nghe và thảo luận xoay quanh báo cáo của chính quyền nhân dân thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch tăng vọt thu nhập thuần bình quân của nông dân và tình hình sản xuất vụ xuân của thành phố Nam Ninh năm 2014. Phó thị trưởng Hoàng Ninh, người phụ trách các ban ngành liên quan của chính quyền nhân dân thành phố cũng tham dự hội nghị.

 Ngày 18, bí thư thành ủy Dư Viễn Huy, thị trưởng Châu Hồng Ba hội kiến Tổng giám đốc Công ty TNHH kỹ thuật thông tin Phicomm Thượng Hải Cố Quốc Bình, hai bên tiến hành tọa đàm hữu hảo về việc tăng cường hợp tác.

 Cùng ngày, thành phố Nam Ninh triệu tập đại hội động viên chào mừng Giar vô địch TDTT thế giới lần thứ 45. Ủy viên thường vụ Đảng ủy Khu tự trị, bí thư thành ủy Dư Viễn Huy, thị trưởng Châu Hồng Ba có mặt trong hội nghị và có bài phát biểu quan trọng. Lãnh đạo thành phố như Tạ Thọ Đường, Sầm Khả Thành, Lý Trạch, Dương Văn Kiện, Vi Lực Bình, Ban Trung Bách, Lữ Khiết, Lôi Vĩnh Đạt, Dương Duy Siêu, Dung Khang Xã, Điền Văn Đông, Trương Tiểu Hùng…tham dự hội nghị.

 Cùng ngày, thành phố Nam Ninh triệu tập hội nghị về công tác nông thôn toàn thành, đưa ra yêu cầu tổng thể đối với công tác nông nghiệp, nông thôn của thành phố Nam Ninh trong năm nay. Ủy viên thường vụ Đảng ủy Khu tự trị, bí thư thành ủy Dư Viễn Huy, thị trưởng Châu Hồng Ba, lãnh đạo thành phố như Tạ Thọ Đường, Sầm Khả Thành, Lý Trạch, Dương Văn Kiện, Vi Lực Bình, Ban Trung Bách, Lữ Khiết, Lôi Vĩnh Đạt, Dương Duy Siêu, Dung Khang Xã, Điền Văn Đông, Trương Tiểu Hùng, Ôn Thủ Vinh, Hoàng Quân Ninh…tham dự hội nghị.

Cùng ngày, thành phố Nam Ninh triệu tập hội nghị về công tác phát triển giáo dục. Bí thư thành ủy Dư Viễn Huy đã tổng kết toàn diện công tác phát triển giáo dục của thành phố, đồng thời phân tích tình hình mà thành phố đang phải đối mặt trong phát triển giáo dục, đưa ra nhiệm vụ, hướng phát triển và trọng tâm công việc của công tác phát triển giáo dục của thành phố Nam Ninh. Thị trưởng Châu Hồng Ba sắp xếp công việc cụ thể để làm tốt hơn nữa công tác phát triển giáo dục của thành phố Nam Ninh. Lãnh đạo thành phố Lý Trạch, Lữ Khiết, Dương Duy Siêu, Viên Mạn Hồng, Thôi Kiến Quốc…có mặt trong hội nghị.

Cùng ngày, thành phố Nam Ninh triệu tập hội ng hị về tuyên truyền công tác tư tưởng toàn thành. Bí thư thành ủy Dư Viễn Huy tham dự hội nghị và có lời phát biểu quan trọng. Lãnh đạo thành phố như Tạ Thọ Đường, Sầm Khả Thành, Lý Trạch, Dương Văn Kiện, Vi Lực Bình, Ban Trung Bách, Lữ Khiết, Lôi Vĩnh Đạt, Dương Duy Siêu, Dung Khang Xã, Điền Văn Đông, Trương Tiểu Hùng, Ôn Thủ Vinh, Hoàng Quân Ninh…tham dự hội nghị.

 Ngày 19, thành phố Nam Ninh triệu tập hội nghị thường kỳ lần đầu của Tổ lãnh đạo công tác chỉnh đốn tổng hợp môi trường và xây dựng thành phố phục vụ Giải vô địch TDTT thế giới. Thị trưởng Châu Hồng Ba tham gia hội nghị và phát biểu ý kiến. Lãnh đạo thành phố như Lý Trạch, Vi Lực Bình, Ban Trung Bách, Dung Khang Xã, Nguyễn Triệu Phong, Hoàng Ninh, Ngũ Quyên, Vệ Tự Quang…tham dự hội nghị.

 Cùng ngày, thị trưởng Châu Hồng Ba đến phân xưởng (Sa Tĩnh) Khu KHKT Nam Ninh của Foxconn và Khu phát triển kinh tế Nam Ninh triển khai hoạt động giáo dục thực tiễn quần chúng đường lối của Đảng và công tác phục vụ doanh nghiệp, xây dựng dự án, nói chuyện trực tiếp với đại diện của công nhân viên, trưng cầu ý kiến về triển khai hoạt động giáo dục thực tiễn quần chúng đường lối của Đảng và làm tốt công tác phục vụ doanh nghiệp, giúp đỡ giải quyết những khó khăn và vấn đề gặp phải trong phát triển doanh nghiệp và đời sống công nhân viên.

 Cùng ngày, Ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng Ban tuyên truyền, phó thị trưởng Lữ Khiết dẫn tổ giám sát hoạt động giáo dục thực tiễn quần chúng đường lối của Đảng đến Cục tin tức xuất bản giám sát tình hình triển khai hoạt động giáo dục thực tiễn quần chúng đường lối của Đảng, lắng nghe các ý kiến và kiến nghị.

 Cùng ngày, Ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng Trương Tiểu Hùng đến Văn phòng phòng không nhân dân thành phố triển khai hoạt động giáo dục thực tiễn quần chúng đường lối của Đảng, đồng thời tìm hiểu tình hình trang thiết bị phòng không và tình hình an toàn mạng lưới tại sở chỉ huy phòng không dưới mặt đất của thành phố.

 Cùng ngày, hiện trường hoạt động với chủ đề “Đón Giải vô địch, phấn đấu làm sứ giả nhỏ tuổi văn minh” được tổ chức tại trường tiểu học đường Tân Hồ Nam Ninh. Ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng Ban tuyên truyền, phó thị trưởng Lữ Khiết cùng với hơn 2000 người bao gồm lãnh đạo các ban ngành hữu quan và thầy trò của trường tham gia hoạt động.

 Ngày 20, thị trưởng Châu Hồng Ba đến huyện Long An, đi sau vào điểm liên lạc của thôn Long Hội xã Bố Tuyền, nói chuyện với cán bộ và quần chúng, trưng cầu ý kiến rộng rãi, điều tra nghiên cứu, chỉ đạo huyện Long An triển khai hoạt động giáo dục thực tiễn quần chúng đường lối của Đảng.

 Cùng ngày, Ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng Trương Tiểu Hùng đến hệ thống vườn rừng thành phố triểu tập buổi tọa đàm trưng cầu ý kiến về hoạt động giáo dục thực tiễn quần chúng đường lối của Đảng, lắng nghe ý kiến và kiến nghị của thành viên lãnh đạo Sở vườn rừng, cán bộ phụ trách dưới cơ sở và đại biểu cho công nhân viên.

 Cùng ngày, hội nghị thường kỳ lần thứ 13 của hoạt động “Nam Ninh xinh đẹp, thôn xóm sạch sẽ” được tổ chức tại thị trấn Đàn Lạc quận Tây Hương Đường. Hội nghị bố trí công tác trọng điểm “thôn xóm sạch sẽ” năm nay, yêu cầu đưa công tác chỉnh đốn môi trường dọc đường sắt làm công việc quan trọng nhất trong hoạt động “thôn xóm sạch sẽ” năm nay, thông qua chỉnh đốn dọc đường sắt và trồng cây xanh, tạo dựng một cảnh quan điền viên mới dọc tuyến đường sắt. Phó thị trưởng Hoàng Ninh có mặt trong hội nghị.

 Cùng ngày, thành ủy, chính quyền thành phố tổ chức truyền hình trực tiếp kỳ đầu chương trình “Lời hứa với nhân dân —— Dân hỏi chính quyền trả lời trên truyền hình”, tập trung vào các vấn đề còn tồn tại về chỉnh đốn bộ mặt thành phố, chất lượng môi trường, làm xanh, làm sạch, làm đẹp thành phố mà nhân dân quan tâm, hiện trường có người phụ trách của 4 cơ quan chính quyền như môi trường, vườn rừng, quản lý thị trường, ủy ban xây dựng.

 Ngày 21, thành phố Nam Ninh triệu tập cuộc họp bố trí công việc dịp Thanh Minh của toàn thành phố. Trong lễ Thanh Minh (từ ngày 22 tháng 3 đến 12 tháng 4), cơ quan dân chính cấp huyện trở lên nơi gia đình liệt sỹ có hộ khẩu, nếu tổ chức đi tạo mộ ở nơi khác như nghĩa trang liệt sỹ giáp biên của Khu tự trị, sẽ được hưởng dịch vụ ưu đãi về ăn uống và giao thông tại địa phương. Phó thị trưởng Hoàng Ninh có mặt trong hội nghị.

 Ngày 22, hội nghị toàn khu tự trị về tổng kết biểu dương công tác của người chỉ đạo và bí thư thứ nhất xây dựng nông thôn mới đồng thời lựa chọn thành viên đội công tác (xóa đói giảm nghèo) xây dựng nông thôn “Quảng Tây xinh đẹp” được tổ chức tại Nam Ninh. Lãnh đạo thành phố Châu Hồng Ba, Lý Trạch, Ban Trung Bách, Hoàng Ninh tham gia tại hội trường phụ ở thành phố Nam Ninh.

 Cùng ngày, đoàn của giám đốc Sở văn vật quốc gia Lịch Tiểu Tiệp đến thành phố Nam Ninh, tiến hành khảo sát nghiên cứu công tác bảo vệ di sản văn vật. Thị trưởng Châu Hồng Ba, phó thị trưởng Quách Mẫn.. đi cùng đoàn khảo sát.

 Cùng ngày, thành phố Nam Ninh tổ chức lễ khởi động hoạt động “Cả nước học nghi lễ” và hoạt động đào tạo đội ngũ phục vụ tuyên truyền nghi lễ văn minh tình nguyện ở các khu dân cư. Phó thị trưởng Ngũ Quyên có mặt trong lễ khởi động.

 Ngày 23, đoàn đại biểu Đảng và chính quyền tỉnh Quý Châu do bí thư tỉnh ủy Triệu Khắc Trí, tỉnh trưởng Trần Mẫn dẫn đầu được bí thư Đảng ủy Khu tự trị, chủ nhiệm Ủy ban thường vụ ĐHĐBND Khu tự trị Bành Thanh Hoa, chủ tịch Khu tự trị Trần Vũ đưa đi khảo sát thành phố Nam Ninh. Lãnh đạo Khu tự trị Dư Viễn Huy, Phạm Tiểu Lợi, Châu Hồng Ba, Dương Duy Siêu, Ngụy Phượng Quân…đi cùng đoàn khảo sát.

 Cùng ngày, lãnh đạo thành phố Châu Hồng Ba, Ngô Vĩ, Lữ Khiết, Điền Văn Đông, Trương Tiểu Hùng, Thạch Văn Hoài, Hồ Minh Lãng, Ngụy Phượng Quân, Hoàng Ninh, Quách Mẫn, Ngũ Quyên…và toàn thể công nhân viên Văn phòng chính quyền thành phố đến khu vực tự phụ trách trồng cây khu Ngũ Tượng mới, triển khai hoạt động trồng cây.

 Ngày 24, thị trưởng Châu Hồng Ba chủ trì triệu tập hội nghị chuyên đề về công tác chuẩn bị cho Hội nghị thường niên Công ty xanh Trung Quốc, yêu cầu các ban ngành các cấp trên toàn thành phố phải dốc hết sức làm tốt mọi công tác đảm bảo phục vụ cho hội nghị. Đồng thời nắm lấy cơ hội này, thể hiện hình tượng thành phố của Nam Ninh, giới thiệu môi trường đầu tư của Nam Ninh, xúc tiến giao lưu hợp tác giữa Nam Ninh và các doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng trong nước, thúc đẩy phát triển sản nghiệp liên quan của Nam Ninh. Phó thị trưởng Thạch Văn Hoài cũng có mặt trong hội nghị.

 Ngày 25, thành phố Nam Ninh tổ chức buổi xúc tiến xây dựng nhà xưởng tiêu chuẩn, tổng kết công tác của giai đoạn trước đó, làm rõ nhiệm vụ xây dựng của giai đoạn sau. Bí thư thành ủy Dư Viễn Huy, thị trưởng Châu Hồng Ba có mặt trong hội nghị và phát biểu ý kiến. Lãnh đạo thành phố như Lôi Vĩnh Đạt, Dương Duy siêu, Thạch Văn Hoài cùng tham gia buổi họp này.

 Cùng ngày, buổi giảng thứ 92 trong loạt bài giảng về “Kiến thức đi trước thời đại” cho cán bộ lãnh đạo Quảng Tây được tổ chức tại Nam Ninh, phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu lịch sử Đảng của TW ĐCS Trung Quốc Lý Trung Kiệt nhận lời mời đến giảng bài với chuyên đề “Tiến trình lịch sử và gợi ý quan trọng của cải cách mở cửa”. Dư Viễn Huy, Châu Hồng Ba, Lý Trạch, Lôi Vĩnh Đạt, Dương Duy Siêu, Dung Khang Xã, Điền Văn Đông, Trương Tiểu Hùng…lắng nghe bài giảng tại hội trường Nam Ninh.

 Cùng ngày, thị trưởng Châu Hồng Ba chủ trì buổi tọa đàm trưng cầu ý kiến về hoạt động giáo dục thực tiễn quần chúng đường lối của Đảng của tổ chức Đảng chính quyền nhân dân thành phố, văn phòng tổ chức Đảng, trưng cầu ý kiến và kiến nghị của đại biểu ĐHĐBND, ủy viên Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, đại diện Hội liên hiệp công thương về các phương diện như xây dựng tác phong trong tổ chức Đảng chính quyền nhân dân thành phố, văn phòng tổ chức Đảng, quán triệt thực hiện tinh thần quy định 8 mục của Trung Ương và triển khai hoạt động giáo dục thực tiễn quần chúng đường lối của Đảng. Phó thị trưởng Ngũ Quyên tham gia buổi tọa đàm.

 Cùng ngày, Ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư ủy ban chính pháp Chu Dục Triệu đến quận Hưng Ninh, quận Thanh Tú, điều tra nghiên cứu công tác thí điểm sáng tạo quản lý dịch vụ khu dân cư “4 trong 1”. Phó thị trưởng Hoàng Ninh cùng tham gia điều tra nghiên cứu.

 Cùng ngày, thành phố Nam Ninh triệu tập hội nghị động viên hệ thống văn hóa tuyên truyền toàn thành và tổ tuyên truyền phục vụ giải vô địch quốc tế, tổ nâng cao trình tự văn minh. Lãnh đạo thành phố Lữ Khiết, Dung Khang Xã có mặt trong hội nghị và có bài phát biểu.

 Ngày 26, bí thư thành ủy Dư Viễn Huy đến 5 cơ quan gồm Ủy ban phát triển và cải cách, Ủy ban công nghiệp và tin tức hóa, Sở tài nguyên quốc thổ, Sở quy hoạch, Sở xúc tiến đầu tư…, tìm hiểu toàn diện động thái phát triển kinh tế xã hội, hướng làm việc của các ban ngành. Lãnh đạo thành phố Ngô Vi, Dương Duy Siêu, Thạch Văn Hoài, Huy Quốc Hoa, Ngụy Phượng Quân tham gia điều tra nghiên cứu.

 Cùng ngày, thị trưởng Châu Hồng Ba triệu tập buổi tòa đàm về công tác phê duyệt hành chính khu Ngũ Tượng mới, yêu cầu hợp lý hóa hơn nữa quan hệ, xác định phạm vi ủy quyền phê duyệt, nâng cao hiệu quả phê duyệt một cách thiết thực, đẩy nhanh tốc độ xây dựng khu Ngũ Tượng mới, nhanh chóng tạo nên một cao trào mới về xây dựng trong khu Ngũ Tượng mới. Ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ nhiệm thường vụ Ban quản lý khu Ngũ Tượng mới Vi Lực Bình, phó thị trưởng Thạch Văn Hoài có mặt trong hội nghị.

 Cùng ngày, thị trưởng Châu Hồng Ba kiểm tra nghiên cứu công tác đảm bảo giao thông, an ninh phục vụ Giải vô địch TDTT thế giới. Phó thị trưởng, giám đốc Sở công an thành phố Hồ Minh Lãng tham gia hoạt động này.

Cùng ngày, thị trưởng Châu Hồng Ba hội kiến đoàn của CTHĐQT, tổng giám đốc Công ty TNHH bia Chu Giang – Quảng Châu Phương Quý Quyền tại chính quyền thành phố.  Phó thị trưởng Thạch Văn Hoài có mặt trong buổi hội kiến.

Cùng ngày, thị trưởng Châu Hồng Ba hội kiến đoàn của CTHĐQT Công ty TNHH (tập đoàn) bách hóa Vương Phủ Tỉnh – Bắc Kinh Lưu Băng tại chính quyền thành phố.  Phó thị trưởng Thạch Văn Hoài có mặt trong buổi hội kiến.

 

 Cùng ngày, phó thị trưởng, giám đốc Sở công an thành phố Hồ Minh Lãng đến điểm liên lạc của hoạt động giáo dục thực tiễn quần chúng đường lối của Đảng đồn công an Phượng Lĩnh, triển khai hoạt động “Trải nghiệm hoán đổi vị trí——1 ngày làm công an nhân dân dưới cơ sở” , tự mình cảm nhận những công việc thường ngày dưới cơ sở như tiếp đón nhân dân, đi tuần tra, đi vào các khu dân cư… của các đồng chí công an trong đồn.

 Ngày 27, hội nghị công tác du lịch thành phố Nam Ninh năm 2014 và đại hội động viên Giải vô địch TDTT thế giới lần thứ 45 được tổ chức. Phó thị trưởng Quách Mẫn, phó chủ nhiệm Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thành phố Thôi Kiến Quốc tham gia hội nghị.

 Ngày 28, bí thư thành ủy Dư Viễn Huy đến điểm liên lạc dự án lớn, doanh nghiệp trọng điểm triển khai hoạt động điều tra phục vụ, tìm hiểu tình hình tiến triển xây dựng dự án, và tình hình sản xuất của doanh nghiệp, nghiên cứu giải quyết những khó khăn và vấn đề còn tồn tại trong quá trình xây dựng dự án và kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp. Lãnh đạo thành phố Dương Duy Siêu, Nguyễn Triệu Phong, Thạch Văn Hoài… tham gia hoạt động nghiên cứu này.

 Cùng ngày, thị trưởng Châu Hồng Ba đến Trung tâm Hoa Nhuận Nam Ninh triển khai hoạt động phục vụ doanh nghiệp và trưng cầu ý kiến về hoạt động giáo dục thực tiễn quần chúng đường lối của Đảng, giải quyết khó khăn và vấn đề còn tồn tại trong quá trình kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp

 Cùng ngày, thị trưởng, bí thư tổ chức Đảng chính quyền nhân dân thành phố Châu Hồng Ba triểu tập buổi học chuyên đề về hoạt động giáo dục thực tiễn quần chúng đường lối của Đảng cho tổ chức Đảng chính quyền nhân dân thành phố, văn phòng tổ chức Đảng. Lãnh đạo thành phố Ngô Vĩ, Trương Tiểu Hùng, Thạch Văn Hoài, Ngụy Phượng Quân, Quách Mẫn, Ngũ Quyên, trưởng ban thư ký chính quyền thành phố Lưu Trí Liệt… tham gia buổi học.

 Cùng ngày, hội nghị về KHKT thành phố Nam Ninh năm 2014 và hội nghị về công tác bản quyền trí tuệ được triệu tập. Phó thị trưởng Huy Quốc Hoa tham gia hội nghị.

 Cùng ngày, phó thị trưởng Hoàng Ninh có mặt trong hiện trường buổi diễn tập phương án dự phòng ứng phó khẩn cấp với sự cố máy móc nông nghiệp được tổ chức lần đầu ở thành phố Nam Ninh .

 Ngày 29, thị trưởng Châu Hồng Ba chủ trì buổi phân tích vận hành kinh tế quý 1 năm 2014, yêu cầu các cấp các ngành toàn thành ph phải gi vng lòng tin, dốc sức làm việc, đảm bảo công tác kinh tế của nửa đầu năm đạt được “quá nửa kép”. Lãnh đạo thành phố Ngô Vĩ, Lữ Khiết, Trương Tiểu Hùng, Thạch Văn Hoài, Huy Quốc Hoa, Ngụy Phượng Quân, Hoàng Ninh, Ngũ Quyên… tham gia hội nghị.

 Ngày 30, chương trình  “Lời hứa với nhân dân —— Dân hỏi chính quyền trả lời trên truyền hình” do thành ủy Nam Ninh, chính quyền thành phố thực hiện được truyền hình trực tiếp lần thứ 2, tập trung vào các vấn đề còn tồn tại về xây dựng cơ sở hạ tầng thị chính, ùn tác giao thông trong thành phố và nạn khó bắt xe taxi…mà nhân dân quan tâm, hiện trường có người phụ trách của 5 cơ quan chính quyền như ủy ban xây dựng thành thị và nông thôn, sở quy hoạch, cục quản lý thị trường, sở giao thông, chi đội cảnh sát giao thông…Lãnh đạo các cấp như bí thư thành ủy Dư Viễn Huy, thị trưởng Châu Hồng Ba, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ ĐHĐBND thành phố Tạ Thọ Đường, chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Sầm Khả Thành xem truyền hình trực tiếp tại hiện trường trường quay Đài truyền hình Nam Ninh

 Cùng ngày, phòng trưng bày quy hoạch thành phố Nam Ninh chính thức mở cửa. Lãnh đạo thành phố Ngụy Phượng Quân tham gia lễ mở cửa.

 Ngày 31, thành phố Nam Ninh triệu tập hội nghị truyền hình điện thoại về công tác xúc tiến đầu tư toàn thành. Bí thư thành ủy Dư Viễn Huy nhấn mạnh, phải thông qua đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, làm chỗ dựa vững chắc để nâng cao vị thế của thủ phủ trên toàn Khu tự trị trong phát triển kinh tế xã hội. Lãnh đạo thành phố Châu Hồng Ba, Tạ Thọ Đường, Sầm Khả Thành, Lý Trạch, Ngô Vĩ, Vi Lực Bình, Lữ Khiết, Lôi Vĩnh Đạt, Dương Duy Siêu, Dung Khang Xã, Điền Văn Đông, Trương Tiểu Hùng…có mặt trong hội nghị.

 Cùng ngày, thị trưởng Châu Hồng Ba đến Cục kiểm toán thành phố, Cục giám sát triển khai trưng cầu ý kiến về hoạt động giáo dục thực tiễn quần chúng đường lối của Đảng, đồng thời tìm hiểu tình hình triển khai hoạt động giáo dục thực tiễn quần chúng đường lối của Đảng ở Cục kiểm toán thành phố, Cục giám sát

 Cùng ngày, thành phố Nam Ninh triệu tập đại hội khen thưởng KHKT năm 2014, long trọng biểu dương những cá nhân có cống hiến xuất sắc cho phát triển sự nghiệp KHTK và xây dựng hiện đại hóa Nam Ninh, bố trí công tác thúc đẩy sáng tạo KHKT của thành phố Nam Ninh. Lãnh đạo thành phố bí thư thành ủy Dư Viễn Huy, thị trưởng Châu Hồng Ba, và Lý Trạch, Dương Duy Siêu, Huy Quốc Hoa… tham gia hội nghị.

 Cùng ngày, thành phố Nam Ninh tổ chức hội nghị về công tác xúc tiến đầu tư toàn thành ph năm 2014. Lãnh đạo thành phố Dung Khang Xã, Lại Quý Thọ, Huy Quốc Hoa, Lương Phong Lâm…có mặt trong hội nghị.

 Cùng ngày, phó thị trưởng Hồ Minh Lãng đến huyện Long An triển khai hoạt động giáo dục thực tiễn quần chúng đường lối của Đảng, giúp đỡ doanh nghiệp giải quyết những khó khăn thực sự, lắng nghe ý kiến và kiến nghị của doanh nghiệp về khu quản lý Hoa kiều thị trấn Na Đồng huyện Long An và về cả môi trường tổng thể của Nam Ninh.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.