中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

NỖ LỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN PHÁP CHẾ, CHÍNH QUYỀN PHỤC VỤ
2015-06-16
 
 Kiên trì hành chính theo pháp luật. Kiên trì quyết sách khoa học, quyết sách dân chủ, quyết sách theo pháp luật, đẩy mạnh phản hồi theo dõi và truy cứu trách nhiệm đối với các quyết sách quan trọng, nâng cao chất lượng quyết sách và năng lực thực hiện. Tăng cường công tác lập pháp của chính quyền, nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu và tiêu chuẩn sát hạch xây dựng pháp chế khoa học. Tăng cường công khai chính vụ, thúc đẩy phân tách cơ quan chính trị và tổ chức xã hội, đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp, vận hành rõ ràng quyền lực hành chính. Chịu sự giám sát của ĐHĐBND thành phố và Ủy ban thường vụ ĐHĐBND, tự giác chịu sự giám sát dân chủ của Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, nghiêm túc lắng nghe ý liến của các Đảng phái dân chủ, Hội liên hiệp công thương, nhân sỹ vô đảng phái, đoàn thể nhân dân và nhân sỹ các giới trong xã hội. Phát huy cao độ tác dụng giám sát chuyên môn của thẩm tra và kiểm toán, coi trọng giám sát của quần chúng nhân dân và của tin tức dư luận.

  Tăng cường quản trị xã hội. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế đánh giá rủi ro ổn định xã hội, cơ chế xử lý khẩn cấp các sự kiện đột xuất. Khởi động chiến dịch mới nhân dân chống lại ma túy. Nghiêm túc triển khai công tác điều tra xử lý mâu thuẫn, làm thông suốt kênh thư tín của quần chúng, thực hiện chế độ thụ lý thư tín online, kiện toàn cơ chế giải quyết tại chỗ những nhu cầu hợp lý của quần chúng. Đi sâu triển khai kiểm tra hàng loạt, xử lý hàng loạt những tiềm tàng về an toàn sản xuất, kiên quyết ngăn chặn phát sinh những sự cố nghiêm trọng. Triển khai công tác bầu cử UBND thôn (phường). Hoàn thành cải cách cơ cấu giám sát và quản lý các cấp đối với thực phẩm, dược phẩm, đi sâu triển khai hành động xử lý chuyên mục, dốc sức đảm bảo an toàn thực phẩm, dược phẩm cho quần chúng nhân dân. Thực hiện các quy định về điều chỉnh hoàn thiện KHHGĐ, nâng cao mức độ phát triển cân bằng dài hạn của dân số toàn thành và tố chất dân số mới sinh. Tăng cường độ trung thực của chính quyền, độ trung thực trong thương mại, độ trung thực trong xã hội và xây dựng niềm tin trong ngành tư pháp, tạo nên một môi trường kinh tế xã hội trung thực, giữ chữ tín.

  Tăng cường bảo vệ môi trường. Hoàn thiện hệ thống chi tiêu sát hạch bảo vệ môi trường và cơ chế đền bù sinh thái, cải cách cơ chế sát hạch đối với khu vực hạn chế khai thác và những huyện trọng điểm trong công tác xóa đói giảm nghèo quốc gia nhưng hệ sinh thái lại rất yếu. Hoàn thành biên soạn quy hoạch phòng chống ô nhiễm không khí, tăng cường xây dựng hệ thống chấp pháp giám sát bảo vệ môi trường dưới cơ sở, triển khai hoạt động chuyên mục về xử lý khói bụi, tiếng ồn, sương mù…, làm tốt công tác phòng chống liên động ô nhiễm khói bụi thành phố, ô nhiễm khí thải xe cộ, ô nhiễm không khí do công nghiệp, tỷ lệ chất lượng không khí môi trường đạt loại khá tốt (chỉ số AQI) duy trì ở mức 75% trở lên. Triển khai xử lý tổng hợp nguồn nước, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn chất lượng nước nguồn nước uống tập trung tại lớp bề mặt sông Ung Giang đạt 100%.

  Xúc tiến thay đổi tác phong. Khống chế chặt chẽ việc tăng trưởng kinh phí hành chính, giảm chi kinh phí “tam công”; gây dựng quan niệm mới về thành tích chính trị, hoàn thiện cơ chế đánh giá thưởng phạt và quy định khích lệ; tăng cường xây dựng tác phong hành chính, uốn nắn tác phong sai trái tổn hại đến lợi ích của quần chúng; đi sâu thúc đẩy xây dựng thể chế trừng trị và phòng chống tham nhũng, nghiêm túc điều tra các vụ án vi phạm pháp luật, thực hiện cán bộ liêm chính, chính quyền liêm chính, chính trị rõ ràng.

  Thúc đẩy toàn diện xây dựng thành phố thí điểm về tiến bộ đoàn kết dân tộc trên toàn quốc, củng cố và phát triển quan hệ dân tộc XHCN hòa hợp giúp đỡ lẫn nhau đoàn kết bình đẳng. Tăng cường huy động quốc phòng và lực lượng xây dựng dự bị, hỗ trợ xây dựng quốc phòng và quân đội, triển khai rộng rãi hoạt động cùng xây dựng ủng hộ quân đội và chính quyền, thúc đẩy phát triển sâu sắc quan hệ hòa hợp quân dân. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ vị thành niên và người tàn tật theo quy định của pháp luật. Phát huy tối đa tác dụng của các tổ chức đoàn thể quần chúng như công đoàn, Đoàn thanh niên CS, Hội liên hiệp phụ nữ… Tiếp tục làm tốt các công tác về hàng hải, kiều hối, tôn giáo, thống kê, phòng không, khí tượng, địa chấn, thủy văn, cung tiêu, tư vấn, hồ sơ…


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.