中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

MỤC TIÊU PHẤN ĐẦU VÀ CÔNG TÁC CHỦ YẾU NĂM 2013
2006-11-22
 
MỤC TIÊU PHẤN ĐẦU VÀ CÔNG TÁC CHỦ YẾU NĂM 2013
2013-11-22
 
Năm nay là năm mở đầu cho quán triệt toàn diện thực hiện tinh thần Đại hội lần thứ 18, là năm quan trọng trong thực thi “kế hoạch 5 năm lần thứ 12”, làm tốt các công tác của năm nay có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Mục tiêu dự tính chủ yếu cho phát triển kinh tế xã hội toàn thành phố là: tăng trưởng tổng giá trị sản xuất khu vực đạt 11%, tăng trưởng thu nhập ngân sách đạt 12%, tăng trưởng đầu tư TSCĐ toàn xã hội đạt 20% (tăng trưởng đầu tư cải tạo kỹ thuật đạt 28%), tăng trưởng giá trị gia tăng của công nghiệp quy mô lớn đạt 20%, tăng trưởng tổng doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội đạt 16%, tăng trưởng kim ngạch XNK đạt 16% (tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu đạt 15%), năng lượng tiêu hao dùng vào tổng giá trị sản xuất các ngành sản xuất lớn, lượng khí thải và oxy cần cho hóa chất, lượng khí thải SO¬2, lượng khí thải ammoniac, lượng thải các oxit nitơ đều đạt mục tiêu Khu tự trị đặt ra, tăng trưởng thu nhập có thể chi phối bình quân đầu người thành thị đạt 12%, tăng trưởng thu nhập thuần bình quân đầu người của nông thôn đạt 13%, biên độ tăng giá cả hàng tiêu dùng dân cư không vượt quá 4%, số người có việc làm mới ở thành thị đạt 72.000 người trở lên, tỷ lệ thất nghiệp đăng ký tại thành thị không vượt quá 4.5%, tỷ lệ tăng trưởng tự nhiên dân số không vượt quá 9.1‰.
Thực hiện nhiệm vụ mục tiêu của năm nay, chúng ta cần tập trung làm tốt những công tác dưới đây:
(I) Dốc sức thúc đẩy điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp, đẩy nhanh phương thức phát triển kinh tế chuyển dịch cơ cấu
Nâng cao trình độ phát triển công nghiệp hiện đại. Một là thực hiện toàn diện “Những ý kiến chính sách về đẩy nhanh phát triển công nghiệp hiện đại thành phố Nam Ninh”, làm lớn làm tốt làm mạnh những sản nghiệp như gia công sâu nhôm, điện tử viễn thông, thực phẩm công nghiệp nhẹ, chế tạo trang thiết bị hiện đại…, trong năm thực hiện được hơn 13 tỷ NDT giá trị sản phẩm công nghiệp gia công sâu nhôm, sản nghiệp điện tử viễn thông vượt con số 23 tỷ NDT, thực phẩm công nghiệp nhẹ vượt 80 tỷ NDT, chế tạo trang thiết bị hiện đại đạt trên 40 tỷ NDT; Hai là dốc sức thực thi chiến lược phát triển thúc đẩy sáng tạo công nghiệp. Đầu tư 1 tỷ NDT, hoàn thành 300 dự án sáng tạo kỹ thuật và dung hòa công nghiệp hóa với công nghệ thông tin, xác định 110 sản phẩm mới; Ba là thúc đẩy xây đựng dự án lớn. Chuẩn bị nguồn vốn phát triển sản nghiệp lớn được hơn 3 tỷ NDT bằng nhiều phương thức, đẩy mạnh xây dựng những dự án trọng điểm như gia công nhôm Alnan, bia Bách Uy, sản xuất dược phẩm Trung Hằng, thực phẩm Sư phụ Khang, Song Hội…, hoàn thành xây dựng giai đoạn 2 dự án Foxconn (Sa Tỉnh), gây dựng Foxconn thành doanh nghiệp đầu tiên của Nam Ninh có giá trị chục tỷ NDT; Bốn là tiếp tục thực thi công trình “Giữ vững doanh nghiệp lớn, làm lớn doanh nghiệp vừa, giúp đỡ doanh nghiệp nhỏ”. Trong năm tăng thêm 4 doanh nghiệp trị giá 1 tỷ NDT, 50 doanh nghiệp trị giá 100 triệu NDT, 30 doanh nghiệp công nghiệp có quy mô lớn; Năm là theo sát bước phát triển khu công nghiệp. Tập trung theo sát xây dựng quy hoạch khu sản nghiệp mới, khu công nghiệp hiện đại, đẩy nhanh xây dựng quy hoạch “3 thành phố 2 trung tâm”, “Thành phố đường của Trung Quốc”. Tiếp tục bố trí 700 triệu NDT dùng cho đất đai khu công nghiệp và 300 triệu NDT vốn lưu động xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu công nghiệp. Thực thi toàn diện thực hành quản lý khép kín đặc khu đối với các khu khai thác do thành phố quản lý, các cơ quan trực thuộc thành phố với tiền đề phù hợp với quy định của pháp luật có thể ủy quyền hoặc ủy thác một cách đầy đủ nhất, đảm bảo công tác phê duyệt được hoàn thành ngay trong khu khai thác. Thúc đẩy ứng dụng hình thức ủy quyền quản lý, đại lý quản lý, cùng xây dựng…đối với khu công nghệ cao mới, khu khai thác kinh tế, đẩy nhanh phát triển “1 khu nhiều cụm”. Dốc sức hỗ trợ khu công nghệ cao mới đăng ký “Khu thí điểm bản quyền sở hữu quốc gia”, cố gắng để khu khai thác kinh tế Nam Ninh – ASEAN được cấp phép thành khu khai thác kinh tế quốc gia, cố gắng để cho 18 khu công nghiệp hoàn thành giá trị tổng sản lượng công nghiệp đạt 180 tỷ NDT trở lên; Sáu là làm tốt dịch vụ tiền tệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bố trí vốn đồng bộ chuyên dụng cho “2 nền tảng 1 hội nghị” (nền tảng cho vay vốn, nền tảng bảo lãnh và hội nghị giới thiệu tín dụng), cố gắng giúp cho doanh nghiệp thực hiện được 2.5 tỷ NDT vốn vay.
Tăng tốc nâng cao chuyển dịch ngành dịch vụ. Một là dốc sức phát triển ngành thương mại.Cho ra đời những giải pháp chính sách đẩy nhanh phát triển ngành dịch vụ hiện đại, biên soạn những quy hoạch chuyên biệt, hoàn thiện bố cục khu trung tâm thương mại, cụm tập trung dịch vụ thương mại. Kết hợp cải tạo khu phố Thủy, khu phố cổ Nam Ninh 3 phố 2 ngõ với xây dựng giao thông đường sắt nội thành, tiếp tục cải tạo nâng cấp khu vực thương mại Chiều Dương, phát triển khu vực thương mại Lãng Đông – Phượng Lĩnh, bồi dưỡng khu thương mại hồ Tương Tư, khu thương mại đường 1/5 , khu thương mại An Cát, đường thương mại sông Ung Giang, đường thương mại dọc đường vành đai thành phố, gây dựng nên những phố thương mại đặc sắc, đẩy nhanh xây dựng một loại dự án như quảng trường Vạn Đạt, chợ bán buôn Đại Hòa Bình…, phát triển chợ chuyên doanh, cố gắng đưa Nam Ninh trở thành thành phố trung tâm tiêu dùng trong khu vực Tây Nam thậm chí còn có ảnh hưởng lớn đến ASEAN; Hai là phát triển nổi bật ngành kho vận hiện đại. Thực hiện toàn diện “ Một số quy định về đẩy nhanh hơn nữa phát triển ngành kho vận hiện đại”, và những giải pháp đồng bộ liên quan, tiếp tục nâng cao xây dựng 4 khu kho vận lớn là khu kho vận quốc tế Trung Quốc – ASEAN, khu kho vận tổng hợp An Cát, khu kho vận tổng hợp Giang Nam, khu kho vận tổng hợp Kim Kiều, xúc tiến những dự án như khu sản nghiệp kho vận cảng hàng không Nam Ninh, Trung tâm giao dịch thương phẩm Trung Quốc – ASEAN, đẩy nhanh xây dựng các dự án như giai đoạn 2 Trung tâm Hoa Nam, dự án kho vận thương mại Bia Thanh Đảo – Haier (ASEAN), Trung tâm giao nhận siêu thị Tây Nam, cố gắng khởi công Trung tâm giao nhận gia công gang thép và Trung tâm giao nhận kho bãi đường trắng và dầu ăn trong năm nay. Dốc toàn sức đẩy nhanh xây dựng “Thành phố thí điểm về kho vận hiện đại lĩnh vực lưu thông”, tiếp tục phát triển kho vận bên thứ 3, thứ 4, ưu tiên phát triển giao nhận thống nhất trong thành phố, kho vận thương mại điện tử, kho vận chuỗi hàng đông lạnh, kho vận cảng, kho vận quốc tế và kho vận bảo thuế, cố tắng thực hiện Trung tâm kho vận bảo thuế Nam Ninh quá độ chuyển dịch thành Khu bảo thuế tổng hợp; Ba là tích cực bồi dưỡng những ngành dịch vụ hiện đại như hội chợ triển lãm, công nghệ thông tin, thanh toán tiền tệ, bảo hiểm, tư vấn trung gian…Giúp đỡ định dạng dịch vụ hiện đại như chuyển thầu dịch vụ, thương mại điện tử…, thúc đẩy xây dựng “Thành phố thí điểm thương mại điện tử”, đẩy mạnh nâng cao tập trung ngành dịch vụ mang tính sản xuất, phát triển nhanh ngành dịch vụ mang tính sinh hoạt, từng bước tạo dựng Nam Ninh thành một trung tâm ngành dịch vụ hiện đại mang tính khu vực có sức ảnh hưởng và sức vươn rộng tương đối mạnh.
Bồi dưỡng phát triển sản nghiệp mới nổi mang tính chiến lược. Tiếp tục xúc tiến xây dựng căn cứ sản nghiệp sinh vật học kỹ thuật cao cấp quốc gia tại Nam Ninh, xây dựng “3 thành phố 2 trung tâm”, đẩy nhanh bồi dưỡng và phát triển các ngành mới nổi mang tính chiến lược như y dược sinh học, năng lượng sạch, thiết kế công nghiệp, bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng, sản nghiệp sáng tạo, tích cực kiến tạo “Thành phố thí điểm năng lượng mới”, cố gắng thực hiện giá trị sản lượng công nghiệp y dược sinh học vượt 10 tỷ NDT, giá trị sản lượng năng lượng sạch vượt 2 tỷ NDT.
(II) Dốc sức làm tốt 5 công tác về “xanh, nước, mới, cũ, thông”, thúc đẩy xây dựng thành phố văn minh sinh thái hiện đại, nỗ lực xây dựng Nam Ninh xinh đẹp.
Tập trung làm tốt quy hoạch thành phố. Biên soạn hoặc sửa đổi 19 quy hoạch chuyên đề. Trọng điểm hoàn thiện sửa đổi quy hoạch cụ thể mang tính kiểm soát của khu trung tâm thành phố, khu Ngũ Tượng mới, Khu hồ Tương Tư mới và thiết kế đô thị cho khu vực dọc 2 bờ sông Ung Giang, khu vực xung quanh ga Nam Ninh phía đông thành phố, biên soạn quy hoạch cụ thể mang tính kiểm soát của đại lộ thành phố Vũ Minh, đại lộ Côn Luân và đoạn kéo dài, phát triển dùng đất tại dọc 2 bên đường đại lộ Kim Lăng, biên soạn những quy hoạch chuyên đề như khu kinh tế cảng hàng không, giao thông công cộng đô thị, hệ thống giao thông xe đạp công cộng và hệ thống đường màu xanh (đi chậm) của thành phố, hoàn thành quy hoạch chuyên đề cải tạo “3 cũ” (thành thị cũ, nhà xưởng cũ, làng xóm cũ) và quy hoạch chi tiết mang tính tu sửa khu phố lịch sử văn hóa thị trấn Phổ Miếu – quận Ung Ninh.
Nâng cao nội hàm “Thành phố màu xanh của Trung Quốc”. Xây dựng “Thành phố vườn rừng sinh thái quốc gia”, nâng tầm “Thành phố màu xanh của Trung Quốc”. Tổ chức tốt Triển lãm nghệ thuật vườn rừng Quảng Tây lần thứ 3. Tiếp tục thực hiện công trình trồng cây gây rừng “Xanh tràn Nam Ninh”, trồng được 240.000 mẫu rừng, làm xanh 128 thôn xóm. Đẩy nhanh thực hiện công trình “Xanh tràn Ung Giang”, hoàn thành 3 dự án cây xanh tinh tế, trồng cây gây rừng làm đẹp cho 1.600 mẫu. Khởi động kế hoạch hành động 3 năm cho công trình nâng cấp làm xanh, làm đẹp, làm rực rỡ vườn rừng thành phố, kế hoạch năm 2013 đầu tư 2,86 tỷ NDT, thực hiện 64 dự án, trọng điểm thực thi những công trình nâng cấp làm xanh, làm đẹp, làm rực rỡ những đoạn đường như dốc bên đường Hội Chợ, đường đi chính vào Trung tâm hội chợ triển lãm và đại lộ Dân Tộc, đại lộ Trúc Khê, đại lộ Bạch Sa, đoạn kéo dài đại lộ Ngũ Tượng và dốc 2 bên đường ra sân bay, xây dựng một loạt những tác phẩm vườn rừng tinh tế tại thành phố và hành lang cảnh quan bờ sông. Cố gắng làm cho tỷ lệ phủ xanh của rừng, tỷ lệ đất phủ xanh trong khu vực xây dựng, tỷ lệ phủ xanh, diện tích cây xanh công viên bình quân đầu người tăng cao ổn định so với năm trước.
 Đẩy nhanh xây dựng “Thành phố nước của Trung Quốc”. Thực hiện 69 dự án, kế hoạch đầu tư 5,175 tỷ NDT, làm tốt xây dựng “1 sông, 2 hồ chứa nước, 2 hồ tự nhiên và 5 công trình”. “1 sông” là tu sửa tổng hợp và khai thác tận dụng sông Ung Giang, 6 tháng đầu năm hoàn thành 3,44 km sông thí điểm rất tinh tế (từ bến Dân Sinh đến cầu Lăng Thiết), thực hiện đoạn sông 34 km quản lý chặt (từ bến phà Thạch Phụ - Tam Tân đến cầu Tam Ngạn). “2 hồ chứa nước” là tiếp tục xây dựng công trình nút vận tải sông Lão Khẩu, khởi công xây dựng công trình chủ thể nút thủy lợi Ung Ninh. “3 hồ” là đẩy nhanh xây dựng hệ thống nước xung quanh khu vực với 3 trung tâm là hồ Ngũ Tượng, hồ Nam Hồ, hồ Tương Tư, hoàn thành giai đoạn 3 công trình tu bổ tổng hợp hồ Lương Khánh, đảm bảo tháng 8 có thể hoàn thành công trình hồ Ngũ Tượng đưa vào sử dụng; xúc tiến công trình giai đoạn 2 tu bổ tổng hợp môi trường nước Nam Hồ - sông Trúc Bài, đẩy nhanh xây dựng hồ phía đông và phía tây cầu Mao; xây dựng xong và mở cửa đón khách cho phố phong cảnh Tương Tư – Hồng Đậu, thị trấn phong cách châu Âu, hoàn thành công trình chủ thể công viên hồ Tương Tư (đường Đại Học – Đại lộ Giang Bắc), khởi công xây dựng công trình cầu Tương Tư – Phong Vũ. “5 công trình” là “chặn chất thải, bổ sung nước, nạo vét, tu bổ lòng sông, phòng lũ”, tập trung thúc đẩy công trình chặn chất thải xuống hồ Tương Tư – hồ Khả Lợi – hồ Minh Nguyệt và công trình dẫn nước vào kênh khô ở Giang Bắc, hoàn thành nạo vét và cải tạo ở nhiều đoạn sông, nhiều khúc ngoặt như của sông Phượng Hoàng, đồng thời tu bổ lòng sông trọng điểm của kênh Chiều Dương, kênh Nhị Khanh..., cải thiện nâng cao chất lượng nước và cảnh quan sông; đẩy nhanh xây dựng đê chống lũ ở quận Ung Ninh, hoàn thành đê chống lũ ở Thạch Phụ trong năm nay. Tăng cường chấp pháp tổng hợp hành chính thủy lợi, xây dựng cơ chế quản lý hiệu quả lâu dài.
 Đẩy nhanh xây dựng “Thành phố nước của Trung Quốc”. Thực hiện 69 dự án, kế hoạch đầu tư 5,175 tỷ NDT, làm tốt xây dựng “1 sông, 2 hồ chứa nước, 2 hồ tự nhiên và 5 công trình”. “1 sông” là tu sửa tổng hợp và khai thác tận dụng sông Ung Giang, 6 tháng đầu năm hoàn thành 3,44 km sông thí điểm rất tinh tế (từ bến Dân Sinh đến cầu Lăng Thiết), thực hiện đoạn sông 34 km quản lý chặt (từ bến phà Thạch Phụ - Tam Tân đến cầu Tam Ngạn). “2 hồ chứa nước” là tiếp tục xây dựng công trình nút vận tải sông Lão Khẩu, khởi công xây dựng công trình chủ thể nút thủy lợi Ung Ninh. “3 hồ” là đẩy nhanh xây dựng hệ thống nước xung quanh khu vực với 3 trung tâm là hồ Ngũ Tượng, hồ Nam Hồ, hồ Tương Tư, hoàn thành giai đoạn 3 công trình tu bổ tổng hợp hồ Lương Khánh, đảm bảo tháng 8 có thể hoàn thành công trình hồ Ngũ Tượng đưa vào sử dụng; xúc tiến công trình giai đoạn 2 tu bổ tổng hợp môi trường nước Nam Hồ - sông Trúc Bài, đẩy nhanh xây dựng hồ phía đông và phía tây cầu Mao; xây dựng xong và mở cửa đón khách cho phố phong cảnh Tương Tư – Hồng Đậu, thị trấn phong cách châu Âu, hoàn thành công trình chủ thể công viên hồ Tương Tư (đường Đại Học – Đại lộ Giang Bắc), khởi công xây dựng công trình cầu Tương Tư – Phong Vũ. “5 công trình” là “chặn chất thải, bổ sung nước, nạo vét, tu bổ lòng sông, phòng lũ”, tập trung thúc đẩy công trình chặn chất thải xuống hồ Tương Tư – hồ Khả Lợi – hồ Minh Nguyệt và công trình dẫn nước vào kênh khô ở Giang Bắc, hoàn thành nạo vét và cải tạo ở nhiều đoạn sông, nhiều khúc ngoặt như của sông Phượng Hoàng, đồng thời tu bổ lòng sông trọng điểm của kênh Chiều Dương, kênh Nhị Khanh..., cải thiện nâng cao chất lượng nước và cảnh quan sông; đẩy nhanh xây dựng đê chống lũ ở quận Ung Ninh, hoàn thành đê chống lũ ở Thạch Phụ trong năm nay. Tăng cường chấp pháp tổng hợp hành chính thủy lợi, xây dựng cơ chế quản lý hiệu quả lâu dài.
Thực hiện cải tạo “3 cũ”. Lấy trọng tâm là khu phố văn hóa lịch sử, 2 bờ sông Ung Giang, 2 dọc con đường chính của thành phố, các thôn trong thành phố và Ban tổng hợp thành thị và nông thôn..., xây dựng cải tạo một loạt phố nhà cổ, phố thương mại đặc sắc, phố ẩm thực, cải thiện môi trường sống của cư dân. Làm nổi bật những nguyên tố như “cổ, văn, thương”, bảo vệ và tu sửa khu phố văn hóa lịch sử, đẩy nhanh dự án cải tạo khu phố Thủy cũ, cố gắng hoàn thành đầu tư 3 tỷ trở lên trong năm nay, tháo dỡ 300.000 m2 nhà trở lên.
Xây dựng nút giao thông tổng hợp mang tính khu vực. Thực hiện 124 dự án, kế hoạch đầu tư 20,5 tỷ NDT, dốc sức thúc đẩy xây dựng hệ thống giao thông lập thể “5 trong 1” gồm đường sắt, đường cao tốc, hàng không, đường thủy, đường sắt nội thành. Về đường sắt, tập trung đẩy nhanh những dự án như ga tàu hòa phía đông của Nam Ninh, tuyến đường sắt mới Nam Ninh đến Côn Minh..., dốc toàn sức đảm bảo khai thông chuyên tuyến vận tải khách Liễu Châu – Nam Ninh, đường sắt cao tốc Nam Ninh – Quảng Châu trong năm nay, vận hành đoạn đường sắt cao tốc Nam Ninh – Khâm Châu. Về đường cao tốc, đẩy nhanh những dự án như mở rộng đường cao tốc Liễu Châu – Nam Ninh, đường cao tốc Lai Tân – Mã Sơn, đường cao tốc Mã Sơn – Bình Quả..., thực hiện thông xe trên toàn tuyến đường cao tốc vành đai thành phố Nam Ninh. Về dự án hàng không dân dụng, tập trung thúc đẩy xây dựng tiện nghi đồng bộ cho nhà ga hàng không mới sân bay quốc tế Ngô Khư – Nam Ninh và tuyến kết nối đường cao tốc vào nhà ga...Về cảng, đẩy nhanh xây dựng công trình giai đoạn 1 cảng Nam Ninh, khẩn trương khởi công xây dựng khu tác nghiệp thôn Tần Trại cảng Lục Cảnh, công trình giai đoạn 1 khu tác nghiệp Hạc Duẩn.
Về giao thông đường sắt nội thành, đẩy nhanh xây dựng tuyến đường sắt số 1, cố gắng khởi công tuyến đường sắt số 2 trong năm nay, khẩn trương thúc đẩy công tác chuẩn bị tuyến số 3, số 5, số 7 và chuyên tuyến sân bay. Về mạng lưới đường sá và bến bãi, tích cực phối hợp với Khu tự trị mở rộng cải tạo những tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ quan trọng, đẩy nhanh xây dựng dự an đường bộ cao cấp như đường cấp 1 từ Tân Giang – Nam Ninh đến Phù Tuy – Sùng Tả, đoạn đường kéo dài đại lộ Côn Luân (đoạn từ Tam Đường đến Tân Dương), đường cấp 1 ở bãi Đại Vương...Khẩn trương xây dựng một loại cầu bắc qua sông như cầu La Văn, cầu Nhân Nghĩa, cầu Ngũ Hợp...Khởi động xây dựng đường vành đai cao tốc từ đông sang tây, từ nam sang bắc. Hoàn thành cầu vượt ngã tư Bạch Sa – Tinh Quang, Bạch Sa – Hữu Nghị, Bạch Sa – Choang Cẩm và công trình ngầm dưới quảng trường Kim Hồ, xúc tiến xây dựng cầu vượt ở ngã tư Nam Trạm – Sa Tỉnh, Trung Hoa – Viên Hồ...Khởi công xây dựng 10 cầu vượt cho người đi bộ. Đẩy nhanh công trình giai đoạn 2 đường Trường Cương, mạng lưới đường sá phía bắc khu Phượng Lĩnh. Làm thông một loạt đường cụt, cố gắng hoàn thành công trình “Trắng thành đen” của những đường chính và đường phụ cũng như của các phố nhỏ, ngõ nhỏ. Khẩn trương xây dựng Bến xe vận tải khách Phượng Lĩnh, Bến xe chở hàng phía nam Nam Ninh..., cố gắng hoàn thành di chuyển trạm thu phí Tam Ngạn ra phía ngoài trong năm nay.
Tăng cường bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên, tận dụng tài nguyên. Gây dựng “Thành phố kiểu mẫu về bảo vệ môi trường cấp quốc gia”, “Thành phố tiên tiến chiếu sáng xanh cấp quốc gia”. Theo yêu cầu đánh giá tiêu chuẩn mới về chất lượng không khí của môi trường, hoàn thiện quy hoạch phòng chống ô nhiễm không khí, xây dựng hệ thông báo động chất lượng không khí, tăng thêm sức mạnh trong liên động phòng chống ô nhiễm không khí, đảm bảo tỷ lệ chất lượng không khí môi trường tốt theo AQI đạt 75% trở lên. Tăng cường bảo vệ nguồn nước uống và xây dựng nguồn nước uống dự phòng, tiếp tục thúc đẩy thực hiện các dự án khu sản nghiệp tĩnh mạch của thành phố, nhà máy tái sử dụng và xử lý vô hại hóa chất thải ăn uống. Tăng cường xây dựng nhà máy xử lý nước thải và các trang thiết bị đồng bộ cho mạng lưới đường ống nước thải, cố gắng hoàn thành ngăn chặn chất thải và cải tạo mạng lưới đường ống nước thải trong vòng 3 năm. Thực hiện dự án thí điểm chỉnh đốn liên đới môi trường nông thôn, tăng cường các công tác xử lý tổng hợp môi trường như xử lý tập trung rác thải và nước thải nông thôn, xử lý ô nhiễm đất đai..., xây dựng thôn xóm sạch đẹp. Đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng giảm thải, đẩy nhanh xây dựng cây xăng (khí), tích cực khuyến khích sủ dụng xe năng lượng sạch. Dốc sức phát triển kinh tế tuần hoàn, tập trung thúc đẩy xây dựng kinh tế toàn hoàn ngành nhiệt điện trong khu công nghiệp Lục Cảnh, hỗ trợ gây dựng khu khai thác kinh tế Nam Ninh – ASEAN, khu công nghiệp Lục Cảnh thành khu thí điểm công nghiệp sinh thái cấp quốc gia. Bảo vệ chặt chẽ đất canh tác và đất dùng cho nông nghiệp, nghiêm túc tiết kiệm trong sử dụng đất đai.
Tăng cường quản lý tinh tế hóa thành phố. Ưu tiên phát triển giao thông công cộng, thúc đẩy xây dựng tuyến đường chuyên dụng cho giao thông công cộng, hoàn thiện thiết kế và bố cục các bến giao thông công cộng. Ứng dụng những giải pháp như xây dựng hệ thống thông tin giao thông, hoàn thiện mạng lưới đường sá, ưu hóa hệ thống đỗ xe, ưu hóa quản lý giao thông..., khởi động những phương pháp thí điểm xây dựng khu cho thuê xe đạp công cộng ở quận Thanh Tú, quận Hưng Ninh..., giảm bớt sự đông đúc của giao thông thành phố. Thúc đẩy “3 đồng bộ” cho mạng lưới quản lý thị chính và xây dựng hành lang quản lý tổng hợp, giải quyết vấn đề “khóa kéo” đường bộ. Đẩy mạnh mức độ chấp pháp tổng hợp của thành phố, xây dựng cơ chế quản lý có hiệu quả lâu dài chỉnh đốn dùng đất trái phép và xây dựng trái phép một cách kiện toàn, kiên quyết ngăn chặn hiện tượng “trồng nhà”. Đẩy nhanh xây dựng Trung tâm triển lãm giao lưu công nghệ thông tin, triển khai thí điểm và quy hoạch xây dựng công nghệ thông tin ở các cụm dân cư, thúc đẩy ứng dụng và phát triển kỹ thuật mới công nghệ thông tin trên các lĩnh vực của thành phố, khẩn trương xây dựng công trình thẻ cư dân, cố gắng có thể phát hành thẻ trong năm nay. Đi sâu thực hiện “Công trình làm sạch thành thị và nông thôn”, thúc đẩy “Công trình đất xanh”, đẩy mạnh hơn nữa quản lý công trường thi công và vận chuyển khép kín rác xây dựng, tăng cường công tác chỉnh đốn ô nhiễm tiếng ồn xây dựng, khói bụi đường phố, khói xe cơ giới..., nâng cao chất lượng thành phố thích hợp cư trú sinh thái hiện đại.
(III) Tập trung thực hiện kế hoạch tăng nhanh thu nhập nông dân, đẩy nhanh phát triển nông nghiệp hiện đại, nâng cao đời sống sinh hoạt sản xuất của nông dân.
Đẩy nhanh phát triển nông nghiệp hiện đại, nâng cao thu nhập kinh doanh giai đình của nông dân. Quán triệt thực hiện tinh thần công văn số 1 của Trung Ương, đẩy nhanh phát triển nông nghiệp hiện đại giúp cho việc tăng thu nhập. Tăng cường xây dựng căn cứ nông nghiệp, khởi công khu sản nghiệp nông nghiệp hiện đại Trung Quốc – ASEAN trong năm nay. Không nới lỏng trong sản xuất lương thực, trồng được 6,61 triệu mẫu lương thực trở lên, tổng sản lượng đạt 2,14 triệu tấn trở lên. Theo yêu cầu “Mỗi huyện một sản phẩm”, ưu tiên phát triển những ngành nuôi trồng đặc sắc và có ưu thế như lương thực chất lượng cao, mía đường, dâu tằm, rau quả, hoa và gia cầm, cá rô phi, trâu sữa..., đẩy nhanh phát triển gia công sâu và tinh nông sản, gây dựng lên thương hiệu nông sản chất lượng cao. Xây dựng 2 nơi thí điểm kinh tế dưới rừng cấp Khu tự trị và 12 nơi thí điểm cấp thành phố, phát triển kinh tế rừng với 70.000 mẫu rừng trồng thuốc, rừng trồng nấm, rừng nuôi gia súc, rừng nuôi gia cầm...Bồi dưỡng một loại doanh nghiệp nhất thể hóa “nuôi trồng, nhân giống, quảng bá”, thu hút, nghiên cứu và thí điểm quảng bá hơn 100 giống mới, kỹ thuật mới và sản phẩm mới, xây dựng và nâng cấp 100 cơ sở sáng tạo KHKT và dịch vụ. Nâng cao trình độ cơ giới hóa trong nông nghiệp giúp tăng thu nhập, cố gắng đạt 44% tỷ lệ cơ giới hóa tổng hợp trong canh tác, trồng trọt và thu hoạch. Thúc đẩy cơ giới hóa trong nông nghiệp giúp tăng thu nhập, khuyến khích các doanh nghiệp hàng đầu áp dụng hình thức góp cổ phần, hợp tác..., làm lớn mạnh các doanh nghiệp hàng đầu. Dốc sức phát triển nông nghiệp sinh thái đặc sắc, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp thư giãn, bồi dưỡng những điểm tăng trưởng thu nhập mới cho nông dân. Thúc đẩy sản nghiệp xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phát triển 100 nghìn mẫu nông sản đặc sắc như trồng thuốc đông y nguyên liệu, ứng dụng hình thức liên đới thí điểm khai thác toàn vùng gồm “công ty + căn cứ + HTX chuyên môn + hộ nông dân” và hình thức liên đới thí điểm người giỏi trong “Trăm thôn ngàn hộ”, phát động hộ đói nghèo tham gia vào sản nghiệp xóa đói giảm nghèo
Dốc sức xúc tiến sáng nghiệp, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập như lương của nông dân. Khuyến khích và giúp đỡ nông dân đi làm thời vụ về quê sáng nghiệp. Đi sâu triển khai “Công trình ánh nắng”, “Kế hoạch hạt mưa”, công trình giáo dục đào tạo di dân để xây hồ chứa nước và công trình nhập học di dân giáo dục khu núi Đại Thạch, tăng cường dịch vụ tìm việc làm tại nơi sở tại hoặc gần nhất, thu hút nông dân vào thành phố làm việc. Cố gắng thực hiện được mỗi hộ có thu nhập thấp nhưng có sức lao động có ít nhất 1 người có việc làm ổn định. Chuyển dịch việc làm cho sức lao động của nông thôn mới tăng thêm trong năm đạt 75.000 lượt người trở lên.
Tăng cường chính sách hỗ trợ, bảo vệ, tăng thêm thu nhập mang tính chuyển dịch của nông dân. Nghiêm túc thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp của Trung Ương và Khu tự trị. Nâng cao mức độ đảm bảo xã hội cho nông thôn, đảm bảo tiêu chuẩn đảm bảo cuộc sống thấp nhất của cư dân nông thôn thành phố Nam Ninh cao hơn mức bình quân của Khu tự trị, tiêu chuẩn thanh toán y tế hợp tác nông thôn kiểu mới tăng từ bình quân 290 NDT/người lên 340 NDT/người. Hoàn thiện phương pháp góp vốn góp công “Mỗi việc bàn 1 lần” ở nông thôn.
Hoàn thiện chế độ quyền sở hữu, nâng cao thu nhập mang tính tài sản của nông dân. Tận dụng thời gian 5 năm, triển khai công tác đăng ký cấp giấy phép sở hữu đất nông thôn. Kiên trì nguyên tắc trả phí tự nguyện theo quy định của pháp luật, có thể luân chuyển quyền kinh doanh đất đã nhận thầu bằng cách chuyển thầu, trao đổi, chuyển nhượng, hợp tác cổ phần, phát triển nhiều thức kinh doanh với quy mô thích hợp, mang đến càng nhiều thu nhập mang tính tài sản cho nông dân.
Đi sâu cải cách nông thôn, kiện toàn hệ thống dịch vụ xã hội hóa nông nghiệp. Kiên trì nguyên tắc tự nguyện, làm thủ tục hộ tịch cư dân thành phố đối với nông dân mất ruộng và vào thành phố làm việc, sáng nghiệp, nông dân làm thời vụ, hưởng thụ những đãi ngộ phúc lợi và đảm bảo xã hội của cư dân thành phố. Tiếp tục quảng bá “mô hình Chiều Nam”, “Mô hình Kim Tuệ”, trong năm tăng thêm 100 tổ chức nông dân hợp tác chuyên môn. Không ngừng nâng cao khả năng quảng bá kỹ thuật nông nghiệp thôn xã, dịch vụ phòng chống dịch bệnh cho động vật và thực vật. Đẩy nhanh xúc tiến dịch vụ thông tin khí tượng nông thôn và xây dựng năng lực và hệ thống tác động đến thời tiết, nâng cao khả năng phòng chống, giảm ảnh hưởng thiên tai đến nông nghiệp.
Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, làm chắc cơ sở để tăng thu nhập cho nông dân. Tăng cường chỉ đạo xây dựng nhà nông thôn và quy hoạch thôn trang, xây dựng ngôi nhà sạch đẹp cho nông dân. Gia cố tu sửa 160 hồ chứa nước có nguy cơ tiềm ẩn, tiếp tục đẩy nhanh gia cố loại bỏ nguy cơ của những đập nước vừa và lớn, tu bổ lòng sông vừa và nhỏ, cải tạo tiết kiệm nước và thiết bị đồng bộ cho những khu tưới tiêu lớn và vừa, giải quyết được vấn đề an toàn về nước uống nông thôn cho 350.000 người. Thúc đẩy cải cách tổng thể thể chế bảo dưỡng đường bộ nông thôn, đẩy nhanh xây dựng mạng lưới đường thôn xã và đường bê tông giữa các thôn, cố gắng thực hiện được 100% đường bê tông giữa các thôn hành chính trong vòng 3 năm. Hoàn thiện cục diện xóa đói giảm nghèo “3 trong 1”, gia tăng đầu tư để phát triển xóa đói giảm nghèo, thực hiện toàn diện quy hoạch xóa đói giảm nghèo và phát triển toàn vùng cho khu vực khó khăn. Tăng cường xóa đói giảm nghèo bằng cách xây dựng hạ tầng cơ sở, xây thêm 189 km đường cứng giữa các thôn nghèo.
(IV) Dốc sức thực hiện kế hoạch tăng nhanh thu nhập cho cư dân thành phố, xúc tiến việc làm và đảm bảo xã hội, cải thiện điều kiện sinh hoạt của cư dân thành phố.
Thúc đẩy để cư dân thành thị có được cơ hội việc làm với chất lượng cao hơn. Dốc sức phát triển ngành dịch vụ và những ngành nghề cần dùng nhiều lao động, tạo ra càng nhiều cơ hội việc làm. Khuyến khích tự lập nghiệp, tự tìm việc. Xây dựng cơ chế việc làm được kéo theo bởi đầu tư chính quyền và những dự án lớn, phát triển những cơ hội việc làm về dịch vụ cụm dân cư, dịch vụ công cộng. Tích cực triển khai những hoạt động như buổi tuyển dụng, “giới thiệu cơ hội việc làm từ A đến Z”, “đưa cơ hội việc làm về nông thôn”..., xây dựng kiện toàn cơ chế dài hạn giúp đỡ tạo việc làm, tập trung làm tốt hỗ trợ việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, sức lao động chuyển dịch của nông thôn, người khó khăn trong thành phố, quân nhân xuất ngũ..., đảm bảo những gia đình thất nghiệp có ít nhất 1 người có việc làm ổn định.
Khuyến khích tăng lương cho nhân viên của doanh nghiệp. Kiện toàn những cơ chế phân phối lương của doanh nghiệp như hợp tác giải quyết lao động và lương, coi trọng cả bên thuê lao động và người lao động, điều chỉnh lương cao lên và đảm bảo mức lương tối thiểu, cùng làm cùng hưởng, công bằng công chính. Đẩy nhanh hoàn thiện cơ chế tăng trưởng thông thường của lương doanh nghiệp. Tăng cường kết nối hữu cơ giữa lương của người lao động và hiệu ích kinh tế của doanh nghiệp.
Hoàn thiện cơ chế tăng trưởng thu nhập cho đơn vị sự nghiệp. Tích cực thúc đẩy cải cách chế độ phân phối thu nhập của đơn vị sự nghiệp, đẩy nhanh tiến trình đơn vị sự nghiệp áp dụng mức lương hiệu quả, hoàn thiện hơn nữa chế độ lương hiệu quả của đơn vị sự nghiệp về mảng giáo dục, vệ sinh công cộng và vệ sinh dịch tễ cơ sở.
Nâng cao mức độ bảo đảm xã hội thành thị. Xây dựng cơ chế tăng trưởng thông thường đãi ngộ bảo hiểm xã hội, đảm bảo tiêu chuẩn đảm bảo mức sống thấp nhất của cư dân thành phố Nam Ninh cao hơn mức trung bình của Khu tự trị, tiêu chuẩn trợ cấp chính quyền cho bảo hiểm y tế cư dân thành phố tăng từ 240 NDT lên đến 280 NDT. Nâng cao đãi ngộ bảo hiểm dưỡng lão cơ bản cho nhân viên doanh nghiệp thành phố. Tăng cường đào tạo để tìm lại việc làm cho những đối tượng thu nhập thấp ở thành phố và công nhân viên chức khó khăn, tạo điều kiện giúp đỡ và hướng dẫn cho những đối tượng thu nhập thấp có ý tưởng lập nghiệp. Tiếp tục thực hiện chính sách trợ cấp trực tiếp cho quần thể người thu nhập thấp ở thành thị, mở rộng phạm vi trợ cấp, tăng thêm mức độ trợ cấp. Dốc sức phát triển doanh nghiệp cực nhỏ. Thực hiện những chính sách như hỗ trợ ngân sách, hỗ trợ thuế, đảm bảo để vay vốn, miễn giảm thu phí hành chính..., cố gắng tăng thêm 3500 công ty cực nhỏ.
(V) Dốc sức tập trung phát triển thành thị và nông thôn, đẩy nhanh tiến trình nhất thể hóa thành thị và nông thôn, thực hiện phát triển đồng bộ thành thị hóa, hiện đại hóa nông nghiệp.
Từng bước xấy dựng hệ thống thể chế và khung chính sách phát triển tập trung thành thị và nông thôn. Thúc đẩy cải cách chế độ hộ tịch hộ khẩu, nới lỏng toàn diện điều kiện nhập tịch của thị trấn và huyện lỵ, hướng cư dân nông thôn chuyển hộ khẩu vào thành phố, thúc đẩy có trật tự dân số nông nghiệp chuyển dịch vào thành thị. Tiếp tục thúc đẩy tập trung thí điểm cải cách đồng bộ tổng hợp thành thị và nông thôn, đẩy mạnh hơn nữa cải cách chế độ đất đai, chế độ bảo đảm xã hội, chế độ quản lý hành chính và xây dựng thành thị, thể chế đầu tư vay vốn...nhằm đạt được bước đột phá mới, thực hiện mục tiêu công tác cho nông dân lên thành phố là “vào được, ở được, có việc làm, tăng thu nhập”.
Làm nổi bật sự phát triển huyện lỵ và thị trấn trung tâm. Thúc đẩy phát triển sản nghiệp ở huyện, mở rộng quy mô huyện lỵ, ưu hóa chức năng của huyện lỵ, tăng dân số huyện lỵ, hoàn thiện hạ tầng dịch vụ công cộng, tăng cường cơ sở phát triển thành thị hóa, phát triển huyện lỵ huyện Vũ Minh, huyện Hoành, huyện Tân Dương thành thành phố cận trung tâm, phát triển huyện lỵ huyện Thượng Lâm, huyện Mã Sơn, huyện Long An thành thành phố nhỏ. Đẩy nhanh phát triển một loạt thị trấn trọng điểm, khời công xây dựng những dự án sản nghiệp như hành lang trồng hoa dài 10 dặm tại thị trấn Tam Đường quận Hưng Ninh, đẩy nhanh xây dựng các làng thôn nổi tiếng mang đậm đặc sắc Quảng Tây như thị trấn cổ Dương Mỹ quận Giang Nam và khai thác tổng hợp về du lịch..., tăng cường chức năng sản nghiệp thị trấn trung tâm của quận (huyện), lấy sản nghiệp để thu hút tài nguyên và dân số.
Làm lớn, làm mạnh kinh tế khu vực quận (huyện). Đẩy nhanh thực hiện công trình thông suốt giữa huyện và quận trung tâm, nâng cấp cải tạo liên tuyến đường cao tốc với các huyện và khu công nghiệp, tạo dựng nên vành đai kinh tế nửa tiếng đồng hồ, vành đai kinh tế 1 giờ đồng hồ. Thực hiện toàn diện “Ý kiến về đẩy nhanh hơn nữa phát triển kinh tế huyện”, “Ý kiến về đẩy nhanh hơn nữa thực thi phát triển kinh tế quận”, theo yêu cầu “Hợp nông nghiệp thì phát triển nông nghiệp, hợp công nghiệp thì phát triển công, hợp thương mại thì thương mại, hợp du lịch thi du lịch, xác định định vị chức năng chủ thể kinh tế quận (huyện), hoàn thiện hệ thống phân loại thành tích vàsát hạch tương ứng với định vị chức năng của chủ thể. Làm nổi bật “1 quận (huyện) 1 sản nghiệp”, hỗ trợ cơ chế thể chế sáng tạo tại các khu công nghiệp quận (huyện), hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kích thích sức sống khu công nghiệp quận (huyện), đẩy nhanh phát triển kinh tế quận (huyện).
(VI) Dốc sức kích thích nhu cầu tiêu dùng và đầu tư, tập trung để kích cầu tăng trưởng kinh tế chủ đạo, làm chắc cơ sở phát triển lành mạnh và liên tục cho kinh tế.
Để mở rộng đầu tư có hiệu quả thúc đẩy kinh tế chuyển dịch nâng cấp. Trong quá trình vay vốn dự án, phát huy tác dụng dẫn hướng nguồn vốn ngân sách, khuyến khích khối tư nhân đầu tư vào những lĩnh vực như thị chính, giao thông, năng lượng, tài chính tiền tệ, vệ sinh dịch tễ, giáo dục, y tế, nhà ở xã hội; cố gắng “bỏ mũ” cho tất cả các công ty do chính quyền đầu tư, hỗ trợ cho các công ty có nền tảng là chính quyền đầu tư như tập đoàn xây dựng thành phố, công ty Uy Ninh, công ty nước máy Kiến Ninh...được phát hành trái phiếu doanh nghiệp; thúc đẩy những công ty như Bách hóa Nam Thành, bảo vệ môi trường Bossco, công ty nước máy Lục Thành lên sàn giao dịch chứng khoán. Về trọng điểm đầu tư, làm nổi bật sự chủ đạo của kinh tế thực thể, đẩy nhanh đầu tư cho cơ sở hạ tầng của loại hình sản nghiệp chuyển dịch nâng cấp, đẩu tư xã hội cho cải thiện dân sinh, đầu tư cho năng lượng và giao thông.... Về khung đầu tư, đưa đầu tư vào các sản nghiệp hướng về các khu công nghiệp, nỗ lực đưa xây dựng khu công nghiệp thành một khung quan trọng trong đầu tư sản nghiệp, tích cực tổ chức đăng ký càng nhiều dự án lớn hơn nữa để được đưa vào tập trung thúc đẩy trên Khu tự trị. Đảm bảo hoàn thành đầu tư 310 tỷ NDT trong cả năm.
Tăng cường tác dụng cơ bản của tiêu dùng đối với tăng trưởng kinh tế. Thực hiện “10 giải pháp” trong “Phương án công tác tổng hợp nâng cao hiệu quả lưu thông, giảm bớt chi phí lưu thông” của Ty văn phòng Quốc vụ viện, ưu hóa môi trường tiêu dùng. Tiếp tục triển khai những hoạt động khuyến mại tổng hợp, khuyến mại trong dịp lễ và khuyến mại chuyên ngành...như các Lễ hội mua sắm tiêu dùng, mở rộng tiêu dùng truyền thống như thương mại, ăn uống, khai thách thị trường tiêu dùng cấp cao như hội chợ triển lãm, văn hóa TDTT, bảo vệ sức khỏe..., giúp đỡ những doanh nghiệp thương mại điện tử như “Mạng Mop”, “Mua sắm online của Bách hóa Nam Ninh” phát triển nhanh chóng, bổi dưỡng một loại doanh nghiệp lưu thông thương mại có ảnh hưởng, có quy mô. Cân bằng tỷ lệ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại trên toàn thành, hướng việc khai thác bất động sản kéo dài về các huyện lỵ và thị trấn trọng điểm. Lấy những khu danh thắng lớn như núi Thanh Tú, núi Đại Minh và khu du lịch quốc tế cốc Long Tượng làm điểm thu hút phát triển ngành du lịch, khởi động dự án Trung tâm du lịch quốc tế Nam Ninh, thúc đẩy tạo dựng khu du lịch cấp 5A quốc gia ở núi Thanh Tú và tạo dựng khu du lịch cấp 4A quốc gia ở khu vực hồ Dân Ca, hồ Tương Tư. Tiếp tục triển khai hoạt động “Lễ hội du lịch hàng tháng ở Nam Ninh”, khai thác hơn nữa tài nguyên du lịch thư giãn dưỡng sinh ở núi Đại Minh, nâng cao thương hiệu “Quê hương trường thọ của Trung Quốc” cho huyện Thượng Lâm. Cố gắng để doanh thu tiêu dùng xã hội vượt qua ngưỡng 150 tỷ NDT.
(VII) Dốc sức thúc đẩy cải cách lĩnh vực trọng điểm, giải phóng lợi tức cải cách, xây dựng cơ chế thể chế thúc đẩy để thành phố Nam Ninh đạt mục tiêu xã hội nhỏ lành mạnh toàn diện đầu tiên trong toàn Khu tự trị.
Đi sâu phát triển cải cách doanh nghiệp nhà nước. Làm sống lại tài sản có giá của doanh nghiệp nhà nước, làm tốt làm mạnh các doanh nghiệp nhà nước. Kiên trì mở cửa tái cơ cấu và sát nhập nội bộ, hoàn thiện cơ cấu kiểm soát doanh nghiệp pháp nhân, thúc đẩy nâng cấp sản nghiệp và điều chỉnh cơ cấu kinh tế quốc hữu, nâng cao chất lượng phát triển.
Tiếp tục làm mạnh quản lý giám sát tài sản nhà nước, thực hiện hơn nữa chế độ quyết sách “3 quan trọng 1 lớn” (quyết sách vấn đề quan trọng, bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ quan trọng, quý sách đâu tư dự án quan trọng, sử dụng nguồn vốn lớn) của doanh nghiệp.
Đi sâu cải cách thể chế vệ sinh y tế. Tập trung thúc đẩy cải cách tổng hợp bệnh viện công lập cấp huyện. Củng cố hoàn thiện chế độ thuốc cơ bản và cơ chế vận hành mới của các tổ chức y tế cơ sở, kiện toàn mạng lưới dịch vụ vệ sinh y tế 3 cấp nông thôn và hệ thống dịch vụ vệ sinh y tế cụm dân cư ở thành phố.
Thúc đẩy cải cách phân loại đơn vị sự nghiệp. Trên cơ sở làm rõ theo quy phạm, dựa vào chức năng xã hội để phân loại đơn vị sự nghiệp hiện có, hợp lý hóa hơn nữa quan hệ giữa chính quyền và đơn vị sự nghiệp, đi sâu chuyển dịch chức năng chính quyền.
Đẩy nhanh cải cách thể chế ngân sách. Tiếp tục thực hiện chiến lược “Đưa vốn vào Nam Ninh”, khuyến khích và ủng hộ các tổ chức tiền tệ vào Nam Ninh. Dốc sức thu hút các đơn vị đầu tư vốn cổ phần trong và ngoài nước, các quỹ đầu tư vốn cổ phần. hướng dẫn các tổ chức tiền tệ hỗ trợ vốn cho các khu vực trọng điểm, sản nghiệp quan trọng và dự án lớn. Phát triển làm lớn mạnh chủ thể tài chính tiền tệ nhỏ, phát triển các công ty bảo lãnh vay vốn và các công ty cho vay vốn nhỏ một cách quy phạm. Củng cố mở rộng thí điểm cải cách tài chính nông thôn.
Khuyến khích ủng hộ phát triển kinh tế khối tư nhân. Thực hiện toàn diện những giải pháp chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân của Khu tự trị và của nhà nước, tăng cường hỗ trợ trên phương diện vốn và đất đai, đảm bảo các nền kinh tế thuộc mọi chế dộ sở hữu được sử dụng yếu tố sản xuất bình đẳng, được tham gia thị trường cạnh tranh một cách công bằng. Thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân tự sáng tạo và nâng cấp chuyển dịch. Tăng cường xây dựng hệ thống tín dụng cho doanh nghiệp tư nhân. Khuyến khích hướng dẫn nguồn vốn tư nhân liên kết tái cơ cấu và tham gia vào cải cách doanh nghiệp nhà nước.
Tăng cường sáng tạo trong lĩnh vực KHKT. Thúc đẩy xây dựng “Thành phố thí điểm sáng tạo cấp quốc gia”, “Thành phố thí điểm bản quyền trí tuệ cấp quốc gia”, cố gắng được vinh danh “Thành phố tiên tiến tiến bộ KHKT toàn quốc năm 2011 – 2012”. Tổ chức thực hiện 10 hạng mục riêng về KHKT quan trọng cấp thành phố, 200 hạng mục của kế hoạch nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật, 300 hạng mục kế hoạch sáng tạo các cấp, tăng thêm 10 tỷ NDT giá trị sản phẩm. Ủng hộ các khu công nghiệp có điều kiện xây dựng khu “lồng ấp” cho doanh nghiệp KHKT.
Tăng cường thu hút và bồi dưỡng nhân tài ưu tú các chuyên môn mà kinh tế xã hội đang cần. Bố trí quỹ chuyên dụng để khai thác nhân tài cao cấp lên đến 70 triệu NDT, hỗ trợ thu hút, đào tạo và dịch vụ nhân tài cao cấp. Nhờ sự giúp đỡ của “Trung tâm nhân tài Vịnh bắc bộ”, đi sâu thực hiện “Kế hoạch nhân tài Vịnh bắc bộ”, đào tạo một đội ngũ nhân tài, công khai tuyển dụng một đợt chuyên gia đặc biệt trong và ngoài nước cho thành phố Nam Ninh, chọn ra 150 người dẫn đầu về kỹ thuật học thuật thế kỷ mới của Nam Ninh để đào tạo. Đẩy nhanh xây dựng khu tập thể nhân tài ở khu vực Phượng Lĩnh, thực hiện những chính sách như thưởng thuế cho nhân tài, chia cổ phần để khích lệ nhân tài, tăng tốc trong việc thu hút nhân tài cao cấp. Tăng cường hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhà trường, chọn ra và đào tạo một loạt nhân tài ưu tú cần cho sản nghiệp hiện đại.
(VIII) Dốc sức mở rộng mở cửa, bồi dưỡng ưu thế mới về phát triển kinh tế mở cửa, đẩy nhanh xây dựng cao điểm chiến lược kinh tế mở cửa trong nội địa.
Đẩy mạnh lực hút đầu tư. Xoay quanh các doanh nghiệp lớn như Công ty Foxconn Nam Ninh, Công ty nhôm Alnan..., đi sâu khai thác kêu gọi đầu tư cho 5 chuỗi sản nghiệp lớn gồm gia công sâu nhôm, công nghệ thông tin, thực phẩm công nghiệp nhẹ, chế tạo trang thiết bị hiện đại, sản xuất thuốc sinh học..., cố gắng thu hút vào 1 doanh nghiệp có thể kéo theo một loạt doanh nghiệp, hình thành cụm chuỗi sản nghiệp đồng bộ lẫn nhau, bổ sung cho nhau. Lấy những khu vực Hong Kong – Ma Cau – Đài Loan, tam giác sông Chu Giang, tam giác sông Trường Giang... làm trọng tâm, nhắm chuẩn những doanh nghiệp như Top 500 thế giới, Top 500 trong nước, doanh nghiệp tư nhân Top 100, doanh nghiệp Trung Ương và doanh nghiệp đứng đầu ngành có ý tưởng đầu tư ra bên ngoài để kêu gọi đầu tư. Tăng cường công tác dịch vụ theo sát sau khi thu hút được dự án vào, cung cấp dịch vụ “bảo mẫu” cho các dự án xây dựng lớn, cố gắng tăng trưởng đầu tư hoàn thành trong nước và ngoài khu tự trị tăng trưởng 10%, đầu tư trực tiếp nước ngoài (trên toàn Quảng Tây) tăng trưởng 15%.
Xúc tiến phát triển kinh tế đối ngoại. Xây dựng nền tảng thông tin đối ngoại, thực hiện chính sách hỗ trợ, phục vụ tốt nhứng doanh nghiệp gia công thương mại trọng điểm như Công ty công nghiệp chính xác Hảo Phú Quế - Nam Ninh, công ty motor Foster..., mở rộng gia công thương mại xuất khẩu. Hoàn thiện những thiết bị ở cửa khẩu, thúc đẩy đơn giản hóa thông quan cửa khẩu. Xây dựng nền tảng kinh tế cảng Nam Ninh, thiết lập “Trung tâm dịch vụ chủ đầu tư Hong Kong – Ma Cau”, thúc đẩy quan hệ thương mại càng mật thiết hơn giữa nội địa và Hong Kong – Ma Cau, bố trí xây dựng thành phố thí điểm (CEPA), đi sâu hơn nữa hợp tác thương mại.
Tăng cường hợp tác giao lưu đối ngoại. Tiếp tục phát huy tác dụng của “Con đường Nam Ninh”. Tận dụng những nền tảng quan trọng như Hội chợ triển lãm EXPO Trung Quốc – ASEAN lần thứ 10 và Hội nghị thượng đỉnh về đầu tư..., tăng cường giao lưu và hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, TDTT, KHKT... với các khu vực như Âu Mỹ, ASEAN, khu kinh tế Vịnh bắc bộ mở rộng...Đi sâu hợp tác kinh tế với các khu vực như Hong Kong – Ma Cau – Đài Loan, tam giác sông Chu Giang, tam giác sông Trường Giang, khu vực xung quanh Bác Hải..., tích cực tiếp nhận chuyển dịch ngành nghề. Tăng cường hợp tác về phương diện giao thông, du lịch... với các thành phố như Bắc Hải, Khâm Châu, cảng Phòng Thành, Ngọc Lâm, Sùng Tả, Bách Sắc..., thúc đẩy xây dựng nhất thể hóa kinh tế khu vực. Áp dụng tốt và đẩy đủ chính sách trong “Những ý kiến về cao điểm chiến lược kinh tế mở cửa nội địa Nam Ninh của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây”, đẩy nhanh xây dựng cao điểm chiến lược kinh tế mở cửa nội địa.
(IX) Dốc sức đảm bảo và cải thiện dân sinh, sáng tạo trong quản lý xã hội, không ngừng nâng cao chỉ số hạnh phúc trong cuộc sống cư dân.
Nỗ lực làm tốt giáo dục để dân hài lòng. Quán triệt thực hiện “Điều lệ giám sát giáo dục”, đẩy nhanh thực thi 5 nhiệm vụ cải cách thể chế giáo dục và 10 công trình lớn về phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, xúc tiến công bằng trong giáo dục. Hoàn thành kế hoạch hành động 3 năm cho giáo dục trước tiểu học, trong năm nay cải tạo mở rộng cho 272 trường mẫu giáo, tạo dựng 2 trường mẫu giáo thí điểm cấp Khu tự trị trở lên, 24 trường mẫu giáo thí điểm cấp thành phố trở lên; thúc đẩy phát triển cân bằng phổ cập giáo dục giữa thành thị và nông thôn; đẩy nhanh cải cách chương trình sách giáo khoa PTTH một cách ổn định, cố gắng tăng thêm 2 trường PTTH thí điểm của Khu tự trị, đảm bảo tỷ lệ các bé đi học mẫu giáo đạt 86%, tỷ lệ củng cố phổ cập giáo dục đạt 94%, tỷ lệ nhập học của PTTH đạt 91% trở lên. Tích cực thực hiện kế hoạch 5 năm tiến công vào giáo dục dạy nghề, đi sâu cải cách giáo dục dạy nghề. Quan tâm hơn đến vấn đề giáo dục con em ở lại quê nhà của nông dân đi làm xa, con em nông dân cùng cha mẹ vào thành phố làm việc. Tích cực thúc đẩy giáo dục đặc thù. Thực hiện kế hoạch cải thiện dinh dưỡng cho bậc phổ cập giáo dục ở nông thôn mang lại lợi ích cho 400.000 học sinh một cách toàn diện. Dốc sức cải thiện hạ tầng cơ sở giáo dục, tập trung thúc đẩy xây dựng 18 trường tiểu học và trung học trong thành phố như giai đoạn 2 phân hiệu Phượng Lĩnh của Trường trung học số 2 Nam Ninh, trường quốc tế trung học số 3 Nam Ninh, chuyển địa điểm Trường PTTH Ung Ninh, trường giáo dục đặc thủ Dương Quang – Nam Ninh..., cố gắng hoàn thành xây dựng 10 trường học trong năm nay.
Nâng cao sức khỏe nhân dân. Tăng cường tập trung xây dựng đội ngũ bác sỹ ở trạm y tế thôn xã, hoàn thiện hệ thống dịch vụ vệ sinh dịch tễ cơ sở. Tiếp tục làm tốt 10 dự án dịch vụ vệ sinh công cộng cơ bản cấp quốc gia, dốc sức nâng cao chất lượng dịch vụ, tỷ lệ nắm bắt tình hình của cư dân và mức độ hài lòng của cư dân. Đi sâu thực thi công trình phòng chống AIDS và kế hoạch phòng chống thiếu máu Địa Trung Hải, đẩy nhanh phát triển thuốc đông y và thuốc dân tộc Choang, dân tộc Dao. Làm tốt công tác KHHGĐ, ổn định mức độ sinh sản thấp, nâng cao tố chất trẻ em mới sinh, xúc tiến cân bằng tỷ lệ giới tính. Làm tốt công tác thi đấu TDTT và luyện tập toàn dân, lắp đặt thêm 1 loạt thiết bị luyện tập công cộng vừa thực tế vừa tiện lợi. Tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị cho Cuộc thi vô dịch thể thao thế giới lần thứ 45.
Để xây dựng văn hóa phục vụ tốt hơn cho phát triển thành phố. Kết hợp phổ biến phát triển văn hóa với thúc đẩy xây dựng văn minh tinh thần, tiếp tục thúc đẩy xây dựng văn minh tinh thần với sự dẫn dắt của hệ thống giá trị trung tâm chủ nghĩa xã hội, học tập tuyên truyền những tấm gương đạo đức, thúc đẩy giáo dục chỉnh đốn chuyên đề về những vấn đề nổi bật về mặt đạo đức, đi sâu triển khai hoạt động xây dựng văn minh tinh thần như “Xây dựng thành phố thí điểm tiên phong”, thành phố văn minh và phục vụ tình nguyện viên, thị trấn văn minh, đơn vị văn minh..., bồi dưỡng tác phong xã hội tốt, dốc sức nâng cao mức độ văn minh thành phố và tố chất tổng hợp của cư dân thành phố. Cố gắng phát triển sự nghiệp văn hóa mang tính công ích, tập trung làm tốt xây dựng hạ tầng cơ sở văn hóa như Trung tâm dịch vụ công cộng cấp thôn, thư viện liện hợp nhất thể hóa thành thị và nông thôn..., gây dựng một loạt thương hiệu hoạt động văn hóa phong phú đa dạng. Thúc đẩy những dự án văn hóa lớn, đẩy nhanh xây dựng Trung tâm truyền thông truyền thanh truyền hình Nam Ninh, thư viện thành phố Nam Ninh, cố gắng hoàn thành đưa vào sử dụng Căn cứ nghệ thuật dân tộc thành phố Nam Ninh, Viện bảo tàng Nam Ninh. Thực hiện chiến lược tác phẩm văn hóa tinh tế, làm tốt Lễ hội nghệ thuật dân ca quốc tế Nam Ninh lần thứ 15 và Cuộc thi dân ca năm 2013, tập trung dàn dựng vở nhạc kịch dân tộc Choang quy mô lớn “Bách điểu y”, Đêm liên hoan trực tuyến xuyên quốc gia “Nhịp điệu mùa xuân”, phim truyền hình nhiều tập “Binh biến ở Nam Ninh”...Làm lớn sản nghiệp văn hóa, hỗ trợ phát triển 8 sản nghiệp văn hóa quan trọng gồm hội chợ kỷ niệm, vui chơi văn nghệ, du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ, trò chơi hoạt hình, quảng cáo truyền hình, in ấn xuất bản, rèn luyện sức khỏe, dàn dựng tỉ mỉ chương trình “Biều diễn hàng ngày”, thúc đẩy xây dựng quận (huyện), thị trấn, thị xã thí điểm sản nghiệp văn hóa đặc sắc. Tăng cường bảo vệ di tích văn hóa và di sản văn hóa phi vật thể, tích cực gây dựng “Thành phố nổi tiếng về văn hóa lịch sử cấp quốc gia”.
Tập trung đẩy nhanh xây dựng hệ thống đảm bảo xã hội thành thị và nông thôn. Nghiên cứu giải quyết đảm bảo sinh hoạt cơ bản cho nông dân bị thu hồi đất, đảm bảo xã hội cho Hoa kiều về nước, liên kết bảo hiểm dưỡng lão xã hội của cư dân thành thị và nông thôn, tiếp nhận chuyển bảo hiểm..., mở rộng phạm vi của bảo hiểm xã hội. Tiêu chuẩn trợ cấp ngũ bảo nông thôn (ăn, mặc,ở, chữa bệnh, chôn cất) tắng lên đến 300 NDT/người/tháng. Thúc đẩy xây dựng Trung tâm dự phòng tai nạn thành phố Nam Ninh. Phát triển sự nghiệp từ thiện. Đẩy nhanh xây dựng những tổ chức phúc lợi xã hội và dịch vụ dưỡng lão như Viện phúc lợi số 2 Nam Ninh, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ dưỡng lão tại nhà. Hoàn thiện hệ thống dịch vụ và đảm bảo xã hội cho người tàn tật, khởi công Trung tâm phục hồi cho người tàn tật ở huyện Hoành, huyện Mã Sơn; giúp đỡ 2300 hộ gia đình khó khăn có người tàn tật, trợ cấp ngân sách mỗi hộ 1.000NDT. Tăng cường công tác cứu trợ người lang thang. Nâng cao tiêu chuẩn nuôi dưỡng trẻ mổ côi, tiêu chuẩn nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở viện phúc lợi công lập từ 1000NDT/trẻ/tháng lên đến 1200NDT/trẻ/tháng, tiêu chuẩn nuôi dưỡng trẻ mồ côi phân tán trong xã hội từ 600NDT/trẻ/tháng lên đến 800NDT/trẻ/tháng. Triển khai toàn diện công tác quảng bá sử dụng biểu tượng “Cụm dân cư Trung Quốc”, cố gắng phổ biến rộng khắp trong năm nay. Làm tốt chắc chắn công tác đền bù, tái định cư. Xây dựng 19.420 căn nhà ở xã hội.
Tăng cường và sáng tạo trong quàn lý xã hội. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở với trọng tâm là xây dựng cụm dâm cư, tích cực bồi dưỡng và phát triển tổ chức xã hội, tiếp nhận dự án dịch vụ cộng đồng, dùng phương pháp chính phủ mua dịch vụ để nâng cao trình độ quản lý xã hội. Tiếp tục thúc đẩy xây dựng “Nam Ninh bình yên”, “Nam Ninh pháp trị”. Đi sâu triển khai chỉnh đốn tổng hợp quản lý xã hội, cải cách và hoàn thiện chế độ đơn từ, xây dựng Trung tâm tiếp dân của thành phố. Kiện toàn hệ thống công tác liên động hòa giải nhân dân, hòa giải hành chính và hòa giải tư pháp, chủ động dự phòng và giải quyết mâu thuẫn xã hội. Xây dựng công trình giai đoạn 2 của Hệ thống báo động giám sát liên mạng trong quản lý xã hội, đề phòng và truy quét những hoạt động phạm pháp. Tăng cường xây dựng “1 phương án dự phòng khẩn cấp 3 cơ chế ứng phó khẩn cấp” quản lý ứng phó với những trường hợp khẩn cấp, hoàn thiện hơn nữa nền tảng chỉ huy liên động ứng phó với trường hợp khẩn cấp, nâng cao năng lực cứu hộ tổng hợp trong những trường hợp khẩn cấp. Tăng cường giám sát những lĩnh vực và ngành nghề trọng điểm, đẩy mạnh kiểm tra loại trừ nguy cơ tiềm ẩn về an toàn, kiên quyết khống chế phát sinh những sự cố an toàn sản xuất lớn. Hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn thực phẩm và dược phẩm, đảm bảo an toàn trong dùng thuốc và trong ăn uống cho quần chúng nhân dân. Sáng tạo trọng quản lý dịch vụ dân số lưu động, tăng cường công tác giáo dục và tái định cư cho nhóm người đặc biệt trong xã hội. Tích cực xây dựng “Thành phố quy phạm tiến bộ đoàn kết dân tộc toàn quốc”.
Duy trì ổn định cơ bản về vật giá. Hoàn thiện hệ thống dịch vụ thông tin giám sát thị trường, chế độ dự trữ thương phẩm quan trọng, cơ chế điều tiết khẩn cấp thương phẩm quan trọng và hàng thiết yếu cho sinh hoạt, phát huy tối đa tác dụng của quỹ điều tiết giá cả, cân bằng sản xuất cung cấp và nhu cầu tiêu dùng, ổn định vận hành thị trường. Tiếp tục thực hiện chính sách “Con đường màu xanh”, tập trung hỗ trợ xây dựng loạt công trình “Rổ rau xanh” mới, tăng cường quản lý khâu lưu thông, thúc đẩy sự kết nối của nông dân với siêu thị, nông dân với trường học, nông dân với doanh nghiệp...,giúp đỡ một loạt cửa hàng nông phẩm giá rẻ hoặc điểm tiêu thụ trực tiếp của nông dân.
Tiếp tục thực thi công trình thực sự vì dân của thành phố. Lấy việc thực hiện công trình thực sự vì dân với 10 hạng mục của Khu tự trị và 20 hạng mục của thành phố làm nội dung chính, làm tốt những những việc tốt việc thiết thực mà quần chúng mong muốn, cải thiện hơn nữa cuộc sống nhân dân.
Triển khai hoạt động song ủng (ủng hộ chính quyền yêu nhân dân, ủng hộ quân đội yêu gia quyến) cùng xây dựng, hỗ trợ xây dựng quốc phòng và quân đội. Phát huy tối đa tác dụng của các tổ chức đoàn thể như công đoàn, Đoàn thành niên cộng sản, Hội liên hiệp phụ nữ...Tiếp tục làm tốt công tác khoa học xã hội, tôn giáo, thống kê, địa chấn, ghi chép về địa phương, hồ sơ...
(X) Dốc sức thay đổi tác phong làm việc, nâng cao uy tín và khả năng thực hiện, nỗ lực xây dựng một chính quyền phục vụ làm hài lòng dân.
Thúc đẩy hành chính theo pháp luật. Tăng cường công tác lập pháp của chính quyền. Kiên trì quyết sách khoa học, dân chủ, hoàn thiện cơ chế đánh giá rủi ro dự án lớn, tăng cường theo dõi phản hồi và truy cứu trách nhiệm, nâng cao chất lượng quyết sách và khả năng chấp chính. Tích hợp tài nguyên chấp pháp, đầy nhanh xây dựng cơ chế chấp pháp hành chính trách nhiệm rõ ràng, quy phạm hành vi, đảm bảo có hiệu lực. Tăng cường giám sát thực thi pháp luật hành chính, quy phạm sử dụng quyền hành chính theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực thi pháp luật hành chính một cách quy phạm, công bằng, văn minh. Tự giác tiếp nhận sự giám sát pháp luật, giám sát công tác của Đại hội đại biểu nhân dân và Ủy ban thường vụ của Đại hội, cũng như sự giám sát dân chủ của Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, lắng nghe những ý kiến của các đảng phái dân chủ, Hội liên hiệp công thương, nhân sỹ vô đảng và những đoàn thể nhân dân, đảm bảo quyền được biết, quyền tham dự và quyền giám sát của nhân dân thành phố. Kiện toàn chế độ ban bố thông tin của chính quyền, tăng cường độ minh bạch trong công tác của chính quyền, nâng cao trình độ khoa học hóa trong thực thi pháp luật hành chính theo quy định của pháp luật.
Nâng cao hiệu quả làm việc hành chính. Nghiêm túc thực hiện 8 quy định về cải tiến tác phong làm việc, liên hệ mật thiết với quần chúng của Trung Ương, và quy định có liên quan của Khu tự trị, phản đối chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, cải tiến điều tra nghiên cứu và tác phong của các cuộc họp cũng như văn phong văn bản, dốc sức giải quyết vấn đề nổi bật do quần chúng phản ánh. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, gây dựng một đội ngũ tuân thủ kỷ luật, chịu làm việc, biết làm việc, làm những việc quần chúng hài lòng. Đi sâu hơn nữa cải cách chế độ phê duyệt hành chính, đơn giản hóa cơ quan hành chính và cấp quyền quản lý kinh doanh cho doanh nghiệp, giản tiện tối đa những quy trình phê duyệt quy hoạch, đất đai, xây dựng…, nâng cao uy tín và khả năng thực hiện của chính quyền.
Tăng cường xây dựng sự liêm chính. Kiên trì phương trâm “giải quyết đến tận gốc rễ vấn đề, xử lý toàn diện, cùng lúc thực hiện các biện pháp trừng phạt và phòng ngừa, chú trọng vào công tác phòng chống”, tiếp tục thúc đẩy toàn diện công cuộc xây dựng hệ thống trừng trị và phòng ngừa tham nhũng, nghiêm túc giải quyết những vấn đề nổi bật trong phong trào chống tham ô, tham nhũng. Khống chế chặt chi tiêu của kinh phí hành chính và kinh phí “3 công” (công tác phí của quan chức chính quyền khi xuất ngoại, tiền mua xe và chạy xe công, tiền chiêu đãi công vụ), kiên quyết chống lại hành vi lãng phí.
Duy trì trạng thái khẩn trương trong phòng chống tham nhũng, nghiêm túc điều tra những vụ án tham nhũng ở các khâu quan trọng và trong các lĩnh vực trọng điểm như xây dựng công trình, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao dịch về quyền sử dụng tài sản quốc hữu…Kiên quyết khắc phục những tác phong xấu và những vẫn đề nổi bật làm tổn hại đến lợi ích quần chúng trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, nông nghiệp, thu hồi đất đai, tháo dỡ, những vấn đề liên quan đến pháp luật và khiếu nại…Xây dựng chế độ chất vấn, truy cứu trách nhiệm, kiểm toán trách nhiệm kinh tế…, thực sự thực hiện được cán bộ liêm chính, chính quyền thanh liêm, chính trị minh bạch.
Kính thưa các vị đại biểu, trong năm tới, chúng ta gánh vác trên vai nhiệm vụ khó khăn, nặng nề nhưng vinh quang. Chúng ta tin chắc rằng, không có khó khăn nào có thể cản trở được bước phát triển khoa học của chúng ta! Chúng ta hãy cùng đoàn kết gắn bó quanh Đảng Trung Ương với người dẫn đầu là Tổng bí thư Tập Cận Bình, giương cao lá cờ XHCN mang đặc sắc Trung Quốc, với động lực mạnh mẽ là tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ 18, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ủy Khu tự trị, chính quyền và thành ủy, giải phóng tư tưởng, tập trung sức mạnh, dốc sức đấu tranh, sáng tạo khai thác, nỗ lực phấn đấu để tăng nhanh xây dựng thành phố quốc tế mang tính khu vực và “Khu hoàn thiện đầu tiên” của Quảng Tây, dẫn đầu Khu tự trị trong công cuộc xây dựng xã hội nhỏ lành mạnh toàn diện!
 
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.