中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

BÁO CÁO CÔNG TÁC CHÍNH QUYỀN TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN KHÓA 13 THÀNH PHỐ NAM NINH
2006-11-22
 
BÁO CÁO CÔNG TÁC CHÍNH QUYỀN TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN KHÓA 13 THÀNH PHỐ NAM NINH
2013-11-22
 
Thời gian: 25-02-2013, nguồn:
TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN KHÓA 13
THÀNH PHỐ NAM NINH NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2013
THỊ TRƯỞNG  CHÂU HỒNG BA
Kính thưa các vị đại biểu:
Dưới đây, tôi xin đại diện cho chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh đọc báo cáo công tác tại Đại hội, mong quý vị nghiên cứu, đồng thời xin các vị ủy viên Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân và các đồng chí có mặt tại hội nghị đưa ra ý kiến đóng góp.
I. Nhìn lại công việc năm 2012
Một năm vừa qua, đối diện với môi trường trong và ngoài nước phức tạp, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng uy Khu tự trị, chính quyền và thành ủy, chính quyền các cấp toàn thành và nhân dân các dân tộc đã kiên trì lấy lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng”3 đại diện”, nhận thức phát triển khoa học làm chỉ đạo, kiên trì lấy chủ đề phát triển khoa học, lấy đẩy nhanh thay đổi phương thức phát triển kinh tế làm đường đi chính, dẫn đầu bằng việc triển khai hoạt động “ Năm thực hiện theo kịp và vượt lên trong phát triển khoa học”, dốc sức thúc đẩy “Xây dựng 4 công trình lớn”, làm tốt xuất sắc “6 hạng mục công tác”, đoàn kết phấn đấu, khai thác tiến thủ, phát triển kinh tế xã hội duy trì trạng thái vừa tốt vừa nhanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ mục tiêu được xác định trong Hội nghị lần thứ 2 Đại hội đại biểu nhân dân khóa 13 thành phố Nam Ninh.
——Tổng giá trị sản xuất của khu vực đạt 250,36 tỷ NDT, tăng trưởng 12.3%, tổng lượng đứng đầu trong 5 thành phố thủ phủ của các Khu tự trị.
——Giá trị gia tăng công nghiệp có quy mô lớn đạt 63,367 tỷ NDT, tăng trưởng 22%, tốc độ tăng trưởng đứng thứ 2 trong 27 thành phố thủ phủ của các tỉnh; tỷ lệ cống hiến của công nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế đạt 42.6%, cao hơn 6.6 điểm phân trăm so với cùng kỳ năm ngoái.
—— Đầu tư TSCĐ toàn xã hội đạt 258,518 tỷ NDT, tăng trưởng 28.1%. Trong đó, đầu tư công nghiệp 71,229 tỷ NDT, tăng trưởng 36.33%.
——Thu nhập ngân sách đạt 42,2 tỷ NDT, tăng trưởng 16.09%. Tốc độ tăng thu nhập dự toán ngân sách công cộng đứng thứ 6 trong 27 thành phố thủ phủ của các tỉnh;
——Tổng giá trị bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội đạt 125,559 tỷ NDT, tăng trưởng 17%, đứng thứ 6 trong 27 thành phố thủ phủ của các tỉnh;
——Tồng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4,147 tỷ USD, tăng trưởng 65.17%. Trong đó, xuất khẩu 2,517 tỷ USD, tăng trưởng 51.46%.
——Tồng giá trị sản lượng ngành nông lâm ngư nghiệp và chăn nuôi đạt 53,641 tỷ NDT, tăng trưởng 5.5%. Tổng sản lượng lương thực 2.151.000 tấn, tăng trưởng 3.9%, tốc độ tăng trưởng lại lập mức cao mới trong lịch sủ. Sản lượng sản phẩm đặc sắc như hoa nhài, chuối, sắn, ngô ngọt đều đứng đầu trên toàn quốc.
——Thu nhập có thể chi phối bình quân của người dân thành thị 22.561 NDT, tăng trưởng 12.78%; thu nhập thuần bình quân của người dân nông thôn 6.777NDT, tăng trưởng 15.9%, tốc độ tăng trưởng liên tục 4 năm cao hơn thu nhập có thể chi phối bình quân của người dân thành thị
——Tổng chỉ số giá cả tiêu dùng trung bình tăng 2.9%, thấp hơn dự tính 1.1 điểm phần trăm.
——Hoàn thành toàn diện 10 công trình do Khu tự trị giao nhiệm vụ và 20 công trình thực sự vì dân của thành phố;
——Được vinh danh là “Thành phố tiên tiến sáng nghiệp toàn quốc”, “Thành phố tiên phong trong giao nhận quốc tế của Trung Quốc năm 2012”, “Cơ sở thí điểm dịch vụ (Nam Ninh) chuyển hóa thành tựu KHKT nhà nước”, “Thành phố thương mại tốt nhất Trung Quốc đại lục trên tạp chí Forbes năm 2012”, “Thủ đô của nghỉ ngơi dưỡng sinh năm 2012”, có vinh dự được nhận “Giải thưởng xây dựng thương hiệu thành phố toàn quốc”, “Giải cống hiến đặc biệt cho nông nghiệp sinh thái xanh Trung Quốc”, thực hiện được 5 lần liên tiếp nhận danh hiệu “Thành phố gương mẫu song ủng (ủng hộ chính quyền yêu nhân dân, ủng hộ quân đội yêu gia quyến) toàn quốc”.
Một năm trở lại đây, chúng tôi chủ yếu làm những công tác như sau:
(I) Coi phát triển sản nghiệp hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm, bước phát triển chuyển đổi cơ cấu kinh tế tăng nhanh.
Kiên trì làm lớn làm mạnh công nghiệp hiện đại. Biên soạn “Quy hoạch chiến lược phát triển không gian khu sản nghiệp hiện đại Nam Ninh”, đưa ra “Nhiều ý kiến chính sách về đẩy nhanh phát triển công nghiệp hiện đại”, ủng hộ phát triển các sản nghiệp hiện đại như gia công sâu nhôm, điện tử viễn thông, thực phẩm công nghiệp nhẹ, chế tạo trang thiết bị hiện đại..., toàn bộ tổng giá trị sản lượng công nghiệp đạt 228,79 tỷ NDT, tăng trưởng 21.22%; tổng giá trị sản lượng công nghiệp có quy mô lớn 210,037 tỷ NDT, tăng trưởng 22.83%, tốc độ tăng trưởng đứng thứ 3 trong số 27 thành phố thủ phủ. Thực thi công trình “Giữ vững doanh nghiệp lớn, làm lớn doanh nghiệp vừa, giúp đỡ doanh nghiệp nhỏ”, tăng thêm 90 doanh nghiệp có giá trị trên trăm triệu tệ, nâng con số doanh nghiệp trăm triệu tệ lên 493 (trong đó tăng thêm 1 doanh nghiệp 5 tỷ NDT); doanh nghiệp có quy mô đạt 941, tăng thêm 27 doanh nghiệp. Nâng cao tốc độ phát triển công nghiệp tập trung, toàn bộ giá trị tổng sản lượng công nghiệp của 18 khu công nghiệp trên toàn thành chiếm tỷ trọng 70% của cả thành phố. Giá trị tổng sản lượng công nghiệp có quy mô của Khu công nghệ cao mới, Khu phát triển kinh tế, Khu phát triển kinh tế Nam Ninh – ASEAN chiếm tỷ trọng 45.4% của toàn thành phố. Thực hiện chiến lược chất lượng làm giàu thành phố, thúc đẩy sự hòa hợp giữa công nghiệp hóa với công nghệ thông tin, xúc tiến sáng tạo sản phẩm và thương hiệu, đầu tư cải cách kỹ thuật công nghiệp 57,312 tỷ NDT, tăng trưởng 36.5%; lợi nhuận doanh nghiệp công nghiệp có quy mô tăng trưởng 46.1%, cao hơn 40.8 điểm phần trăm so với toàn quốc. Kiên định phát triển ngành dịch vụ hiện đại. Phối hợp đẩy nhanh xây dựng “Thành phố thí điểm về kho vận hiện đại lĩnh vực lưu thông” quốc gia, phát triển định dạng kho vận hiện đại như giao nhận bên thứ 3, giao nhận bảo thuế và giao nhận trong thành phố..., một loạt những dự án lớn về giao nhận như Kho vận thương mại (ASEAN) Bia Thanh Đảo – Haier đã được đặt tại Nam Ninh một cách thuận lợi. Dốc sức thực thi chiến lược “Đưa doanh nghiệp tài chính vào Nam Ninh”, tăng thêm 2 tổ chức tài chính tiền tệ của ngành ngân hàng, 1 công ty cho vay tài chính, 22 công ty cho vay vốn nhỏ. Số dư tiền gửi nội ngoại tệ của các tổ chức tiền tệ đạt 568,5 tỷ NDT, tăng 91,4 tỷ NDT; số dư vay vốn nội ngoại tệ 583,2 tỷ NDT, tăng 79,4 tỷ NDT. Tích cực phát triển những ngành dịch vụ mới nổi như thương mại điện tử, chuyển thầu dịch vụ..., trụ sở của “mạng MOP” thuộc Tập đoàn tương tác Thiên Tượng đã chuyển từ Bắc Kinh về Nam Ninh, thu hút 4 doanh nghiệp phần mềm và thầu dịch vụ công nghệ thông tin, khu công nghệ cao mới trở thành “Căn cứ thí điểm thương mại điện tử quốc gia” trong đợt đầu trên toàn quốc và là duy nhất ở Quảng Tây. Tích cực phát triển ngành hội chợ triển lãm, tổ chức thành công 88 hội chợ triển lãm các chuyên ngành như Triển lãm hàng hiệu Đài Loan (Nam Ninh) Quảng Tây năm 2012, Hội chợ triển lãm thành quả phát minh sáng tạo Quảng Tây lần thứ nhất.
(II) Coi xây dựng khai thác Khu Ngũ Tượng mới là sức kéo quan trọng, xây dựng hiện đại hóa thành phố đạt được tiến triển mới
Theo yêu cầu “Hiện đại, sinh thái, tiện lợi, đặc sắc”, dốc hết sức của toàn thành phố thúc đẩy xây dựng khu Ngũ Tượng mới. Tích cực phối hợp với Khu tự trị làm tốt quy hoạch mảng chủ đạo, kịp thời tu sửa 14 quy hoạch lớn như “Quy hoạch tổng thể mang tính khái niệm của Khu Ngũ Tượng mới”...đưa ra một loạt những văn bản chính sách như “Một số ý kiến về hoàn thiện và đẩy nhanh xây dựng quy hoạch Khu Ngũ Tượng mới”. Tích cực tìm tòi mô hình vận hành thị trường hóa tái định cư xây mới rồi trả lại cho nông dân như “Xây 3 trả 1”, hoàn thành thu hồi 20.500 mẫu đất, ký kết giải phóng mặt bằng nhà cửa 386.100 m2, được duyệt 1.592,8 ha đất dùng xây dựng đô thị trung tâm Khu Ngũ Tượng mới. hoàn thành đầu tư 13,215 tỷ NDT cho hơn trăm dự án cơ sở hạ tẩng trọng điểm, hơn trăm dự án sản nghiệp trọng điểm, tăng trưởng 90.03%, đẩy nhanh xúc tiến xây dựng mảng như Trung tâm sản nghiệp văn hóa Quảng Tây, Trung tâm sản nghiệp TDTT Quảng Tây, “7 nhà 4 phố”, căn cứ trụ sở tài chính tiền tệ, căn cứ kho vận quốc tế Trung Quốc – ASEAN, cốc Long Tượng, cầu Anh Hoa, đoạn kéo dài đại lộ Ngọc Động, hồ Ngũ Tượng, mạng lưới đường sá gồm 13 tuyến đường của căn cứ trụ sở đã được xây dựng hoàn tất, một số dự án sản nghiệp lớn được bắt đầu xây dựng như Trung tâm giao nhận kho bãi siêu thị Tây Nam, “3 thành phố 2 trung tâm”, “Thành phố đường của Trung Quốc”. Về cơ bản đã đạt được mục tiêu Khu Ngũ Tượng mới “Mỗi năm 1 bộ mặt mới”.Biên soạn “Kế hoạch bảo vệ và tận dụng khu phố văn hóa lịch sử thành phố Nam Ninh (Nam Ninh ngày xưa 3 phố 2 ngõ)”, khởi công xây dựng dự án cải tạo khu vực phố Thủy. Dẫn đầu toàn Khu tự trị trong việc đưa quyền kiểm tra, xử lý xây dựng trái phép, dùng đất trái phép vào phạm vi chấp pháp hành chính tổng hợp quản lý thành phố, trách nhiệm quản lý thành phố càng rõ ràng hơn, hiện tượng xây dựng trái phép, dùng đất trái phép đã được hạn chế một cách hữu hiệu, tổng cộng đã tháo dỡ 3.895.700 m2. Thúc đẩy thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng một cách hài hòa, hoàn thành thu hồi 59.000 mẫu đất, giải phóng 2.142.500 m2, lượng đơn từ giảm 44.44%. theo yêu cầu “mỗi điểm tắc đường 1 phương án, mỗi đoạn đường 1 phương pháp, mỗi nút giao thông 1 đội hướng dẫn giao thông”, ưu hóa hơn nữa tổ chức giao thông, dốc toàn sức đảm bảo an toàn, có trật tự, thông suốt cho các tuyến giao thông chủ yếu của thành phố. Theo yêu cầu “Toàn ngày, toàn diện, toàn vùng”, thâm nhập thực thi “Công trình làm sạch thành thị và nông thôn”, nâng cao mức độ chỉnh đốn “3 quân”, giữ được hình tượng thành phố “sạch, đều, đẹp”.
 (III) Coi tăng đầu tư, kích tiêu dùng là chỗ dựa quan trọng, động lực nội sinh của kinh tế được tăng cường hơn nữa.
Coi ưu hóa kết cấu đầu tư, mở rộng quy mô đầu tư là phương pháp trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất để đảm bảo kinh tế phát triển nhanh và ổn định. Số tiền xây dựng thành phố mang tính ngân sách thu được của cả năm là 12,688 tỷ NDT; đầu tư ở khối tư nhân thu hút được 156,892. tỷ NDT, tăng trưởng 46.28%, đầu tư từ khối tư nhân đã trở thành lực lượng trọng tâm của tăng trưởng đầu tư. Thực thi 11.622 dự án, khởi công mới 10.198 dự án, khánh thành đưa vào sử dụng 9.581 dự án, đầu tư tăng trưởng 56,756 tỷ NDT, các dự án bao gồm nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, công ích xã hội, xây dựng thành phố, giao thông, năng lượng... Về phương diện sản nghiệp, thực thi 210 dự án, hoàn thành đầu tư 17,701 tỷ NDT. 24 dự án trên trăm triệu đã đi vào sản xuất như Khu KHKT Foxconn – Nam Ninh, gia công nhôm của Alnan, tổ máy phát số 2 của giai đoạn 1 nhà máy điện Nam Ninh đã hòa vào lưới điện và phát điện, giai đoạn 1 của Trung tâm Hoa Nam về cơ bản đã xây xong. Về mặt hạ tầng cơ sở quan trọng, thực thi 172 dự án, hoàn thành đầu tư 25,63 tỷ NDT. Đẩy nhanh xúc tiến Ga tàu hỏa phía đông của Nam Ninh, tuyến đường sắt cao tốc Nam Ninh – Quảng Châu; cơ bản hoàn thành đường cao tốc Lục Cảnh đến cảng Khâm Châu; khởi công công trình chủ thể nhà ga hàng không mới tại Sân bay quốc tế Ngô Khư – Nam Ninh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường nước vàng sông Tây Giang – Nam Ninh, tăng thêm khả năng nhận hàng tại cảng 13,66 triệu tấn, khởi công trên toàn tuyến đường sắt nội thành số 1; hoàn thành xây dựng và thông xe cho đại lộ thành phố Nam Ninh – Vũ Minh, mở rộng đường Ung Vũ.Về phương diện công ích xã hội trọng đại, thực thi 245 dự án, hoàn thành đầu tư 2 tỷ NDT. Khánh thánh giai đoạn 2 Trung tâm TDTT Quảng Tây, và khởi công xây dựng giai đoạn 3, công viên thiếu nhi Phượng Lĩnh đưa vào sử dụng, căn cứ nghệ thuật dân tộc thành phố Nam Ninh và chủ thể Viện bảo tàng Nam Ninh đã cất nóc, khởi công Khu vui chơi giải trí sáng tạo Trung Quốc – ASEAN (Cẩm Viên). Về phương diện bảo vệ sinh thái, thực thi 113 dự án, hoàn thành đầu tư 5,06 tỷ NDT. Đẩy nhanh thực hiện công trình kiểm soát tổng hợp đồi trọc tại huyện Vũ Minh, Thượng Lâm, Mã Sơn, dự án năng lượng kiểu phân bố tại Trung tâm Hoa Nam của điện lực Trung Quốc tại Quảng Tây, khu sản nghiệp tĩnh mạch thành phố và nhà máy tái sử dụng và xử lý vô hại hóa chất thải ăn uống.
Hoàn thiện và thực hiện xúc tiến giải pháp chính sách tiêu dùng, nâng cao trình độ phát triển các khu thương mại tập trung như khu thương mại Chiều Dương, khu thương mại Lãng Đông – Phượng Lĩnh, hoàn tất xây dựng và khai trương 1 loại dự án thương mại lớn như Trung tâm thương mại Vientine, Cửa hàng Newworld của Bách hóa Nam Ninh..., khởi công xây dựng những khu tổng hợp thành thị như Quảng trường Vạn Đạt – Thanh Tú, Trung tâm quốc tế Sánh Vọng Thiên Tỷ. Tổ chức triển khai những hoạt động hội chợ khuyến mại như mùa tiêu dùng vui thú, Triển lãm ô tô quốc tế (Nam Ninh) Trung Quốc – ASEAN, không ngừng mở rộng tiêu dùng thành phố. Thực thi một đợt mới các hoạt động như “Ô tô về làng”, “Đồ điện gia dụng về làng”, “Công trình ưu đãi sản phẩm tiết kiệm năng lượng”, “Công trình chợ của ngàn thôn vạn xã”, giải phóng sức mua của nông thôn một cách có hiệu quả. Doanh thu hàng hóa ngành bán buôn, doanh thu ngành bán lẻ, doanh thu ngành khách sạn, doanh thu ngành ăn uống có hạn mức trên toàn thành phố lần lượt tăng 22.45%, 21.90%, 13.89%, 33.69%. Tích cực tổ chức các hoạt động như “Lễ hội du lịch hàng tháng ở Nam Ninh”, tổng thu nhập du lịch vượt quá 40 tỷ NDT, tăng trưởng 29.2%.
(IV) Coi công tác “Tam nông (nông thôn, nông nghiệp, nông dân)” là nội dung chủ yếu, thực hiện phát triển nhanh kinh tế quận huyện.
Thực hiện toàn diện các chính sách giúp đỡ nông nghiệp, ưu đãi nông nghiệp, phát trợ cấp tổng hợp tư liệu sản xuất nông nghiệp 439 triệu NDT, trợ cấp trực tiếp cho nông dân trồng lương thực 27,6 triệu NDT. Chi tiêu cho công tác nông lâm thủy sản cả năm được chuẩn bị là 3,257 tỷ NDT, tăng trưởng 20.16%. Đẩy nhanh phát triển các sản nghiệp ưu thế đặc sắc trong nông nghiệp như lúa tốt, mía đường, dâu tằm, rau quả, gia súc, gia cầm..., tạo ra một loạt các nông phẩm không độc hại, thực phẩm xanh sạch, nông phẩm hữu cơ và nông phẩm đặc sản khu vực. Dốc sức quảng bá “Mô hình Chiều Nam”, “Mô hình Kim Tuệ”, đẩy nhanh bước kinh doanh sản nghiệp hóa nông nghiệp, Tập đoàn thủy sản Bách Dương – doanh nghiệp đứng đầu trong sản nghiệp hóa nông nghiệp đã thành công lên sàn giao dịch chứng khoán. Tăng cường sáng tạo KHKT trong nông nghiệp, kỹ thuật giữ ấm và điều tiết thời gian ra quả cho chuối đã đạt đến trình độ đi đầu trên thế giới, máy thu hoạch sắn Model 4UM-160 đã đạt đến trình độ tiên tiến quốc tế. Loại bỏ nguy cơ, gia cố cho 168 hồ chứa nước, tu bổ 6 sông vừa và nhỏ, thực thi 500 công trình nước uống cho nông thôn, giải quyết vấn đề an toàn nước uống cho 408 nghìn người. Xây dựng được tấm gương lớn trong công tác xóa đói giảm nghèo “3 trong 1”, khởi động toàn diện quy hoạch khai thác thúc đẩy cả thôn xóa đói giảm nghèo cho 224 thôn nghèo, xây dựng 391 con đường cho thôn nghèo với tổng độ dài 436,59 km, hỗ trợ thôn nghèo trồng 96.900 mẫu thuốc bắc, chanh leo, vườn dâu, xây dựng nên 5 “Cơ sở thí điểm xóa đói giảm nghèo sản nghiệp hóa” có diện tích 1000 mẫu trở lên. Đưa ra những văn bản như “Ý kiến về đẩy nhanh hơn nữa phát triển kinh tế huyện”, “Ý kiến thực thi về đẩy nhanh hơn nữa phát triển kinh tế quận”, đẩy nhanh phát triển kinh tế quận huyện. Phối hợp cải cách đồng bộ tổng hợp thành thị và nông thôn, công tác thí điểm của 2 quận và 6 thị trấn được xúc tiến ổn định, đẩy nhanh thực hiện 5 hạng mục cải cách là đất đai nông thôn, hộ khẩu, tài chính tiền tệ, dịch vụ công cộng, quản lý thành thị và nông thôn. Công cuộc cải cách nới quyền, làm mạnh huyện được hoàn thành toàn diện, cấp quyền hạn quản lý cấp thành phố cho 470 hạng mục. Tổng giá trị công nghiệp có quy mô của 6 huyện đạt 56,9 tỷ NDT, tăng trưởng bình quân 30.45%, cao hơn tốc độ tăng trưởng toàn thành 7.62 điểm phần trăm; thu nhập ngân sách 6 quận đạt 16,016 tỷ, chiếm 37.95% tỷ trọng toàn thành phố.
(V) Lấy việc xây dựng văn minh sinh thái làm sáng kiến có hiệu lực, mức độ thích hợp sống với sinh thái hiện đại tăng ổn định.
Đẩy nhanh công tác sáng tạo “Thành phố kiểu mẫu bảo vệ môi trường cấp quốc gia”, “Khu thí điểm văn minh sinh thái, có 4 làng được vinh danh là làng sinh thái cấp quốc gia, 14 thôn được vinh danh là thôn sinh thái cấp Khu tự trị. Hợp tác với UN Habitat tổ chức thành công Diễn đàn tại Nam Ninh về Thành phố thích hợp để sống với sinh thái tốt Trung Quốc – ASEAN, đạt được “Thống nhất tại Nam Ninh về xây dựng Thành phố thích hợp để sống với sinh thái tốt”. Thông qua được cuộc sát hạch tại hiện trường về “Thành phố tiết kiệm nước cấp quốc gia”. Đầu tư 3,163 tỷ NDT, thực hiện 52 hạng mục về “Thành phố nước của Trung Quốc”, thúc đẩy toàn diện xây dựng công trình nút giao thông đường thủy Lão Khẩu, đơn kiến nghị hạng mục nút thủy lợi Ung Ninh đã được phê duyệt, công trình nâng cấp cảnh quan Nam Hồ - Sông Trúc Bài – Hồ Dân Ca và “Cuộc hành trình màu đỏ” đã hoàn tất và mở cửa đón khách tham quan. Biên soạn thực hiện “Quy hoạch chi phối khai thác và tận dụng tu bổ tổng hợp sông Ung Giang” , những công tác như đưa ngư dân lên bờ, đóng cửa các cơ sở đào tạo lái xe dọc bờ sông, xử lý hết thuyền bè ăn uống... về cơ bản đã hoàn thành, khởi công xây dựng đoạn sông thí điểm tinh tế; hoàn thành công trình trồng cây “Xanh tràn sông Ung Giang” 263.600m2, tu sửa 2 bờ sông Ung Giang đã có được những thành quả ban đầu. Đầu tư 1,45 tỷ NDT, thực thi công trình trồng cây gây rừng “Xanh tràn Nam Ninh”, trồng cây trên đồi trọc tăng thêm 114.000 mẫu, diện tích đất màu xanh trong thành phố đạt 6.200 mẫu. Tỷ lệ rừng phủ xanh, tỷ lệ màu xanh trong xây dựng thành phố, tỷ lệ phủ xanh lần lượt đạt 47.3%, 36.20%, 41.35%, diện tích cây xanh trong công viên tính theo bình quân đầu người đạt 13.22m2. Làm tốt xuất sắc công tác tiết kiệm năng lượng giảm lượng thải, sử dụng cơ chế ép ngược của môi trường hỗ trợ những ngành như thuộc gia quy mô nhỏ, xeo giấy quy mô nhỏ, tinh bột quy mô nhỏ, cồn…tiến hành đóng cửa, sát nhập và chuyển đổi nâng cấp, thúc đẩy các ngành đường, nhôm, nhiệt điện, vật liệu xây dựng thực hiện kinh tế tuần hoàn, mọi chỉ tiêu giảm lượng thải đều hoàn thành nhiệm vụ Khu tự trị giao cho. Tỷ lệ xử lý tập trung nước thải sinh hoạt và tỷ lệ xử lý vô hại hóa rác thải sinh hoạt cấp thành phố lần lượt đạt 90.8%, 100%, tỷ lệ chất lượng không khí tốt đạt 96.17%, chất lượng nước của 5 mạch nước ngầm sông Ung Giang 100% đạt tiêu chuẩn. 
(IV) Lấy cải cách mở cửa làm động lực lớn, trinh độ kinh tế mở cửa được nâng cao hơn nữa
Đi sâu cải cách những lĩnh vực trọng điểm và những khâu quan trọng. Điều chỉnh hoàn thiện thiết kế cơ cấu khu Ngũ Tượng mới, hoàn thiện hơn nữa thể chế quản lý khu khai thác, thúc đẩy “sáng nghiệp lần 2” của khu khai thác, khu công nghệ cao mới được nâng cấp thành khu khai thác kỹ thuật cao mới cấp phó Ty đầu tiên của Quảng Tây. Hoàn thành cải cách chế độ công ty cho Công ty Hoa Viên Kiến An và công tác tái định cư phân lưu cho công nhân viên chức 5 doanh nghiệp như Nhà máy xi măng thành phố…, cải cách doanh nghiệp nhà nước được đẩy nhanh một cách chắc chắn. Thể chế vệ sinh y tế “3 năm cải cách 5 hạng mục trọng điểm” và nhiệm vụ cải cách bệnh viện công lập huyện Vũ Minh đã hoàn thành toàn diện. Về cơ bản hoàn thành công tác quy phạm kiểm kê đơn vị sự nghiệp, cải cách phân loại đơn vị sự nghiệp xúc tiến ổn định. Đi sâu cải cách thể chế đầu tư, kinh doanh tài chính, toàn thành có 6 công ty do chính quyền đầu tư đã “bỏ mũ”. Xây dựng “Thành phố thí điểm tiến bộ KHKT cấp quốc gia” và “Thành phố thí điểm sáng tạo cấp quốc gia”, thực thi kế hoạch sáng tạo lần thứ 5 và kế hoạch tăng nhanh phát minh bản quyền, tổng số lượng Trung tâm kỹ thuật doanh nghiệp cấp Khu tự trị, số lượng đăng ký bản quyền, số lượng cấp bản quyền trên toàn thành phố đứng đầu cả Khu tự trị.
Mở rộng hợp tác thương mại đối ngoại. Phát huy hết mức tác dụng “Con đường Nam Ninh”, tích cực tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế Vịnh Bắc bộ mở rộng và Diễn đàn hợp tác kinh tế sông Mê kông, phục vụ tốt những hoạt động quốc tế quan trọng như Hội chợ triển lãm EXPO Trung Quốc – ASEAN lần thứ 9 và Hội nghị cấp cao về đầu tư và thương mại, Diễn đàn tham gia n hợp tác kinh tế Vịnh Bắc bộ mở rộng lần thứ 7…, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu với các nước ASEAN đạt 783 triệu USD, tăng trưởng 25.21%. Tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại lớn như “Ngày hữu nghị Trung Quốc – Thụy Sĩ”, “Ngày lãnh sự quán”…, thúc đẩy hợp tác giao lưu với các thành phố hữu nghị quốc tế, phục vụ tốt Đại hội giao lưu thành phố hữu nghị quốc tế Quảng Tây 2012. Nghiêm túc làm tốt công tác thành phố thí điểm sắp xếp quan hệ kinh tế càng mật thiết hơn giữa nội địa và Hong Kong, Macau (CEPA). Xoay quanh việc kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp trọng điểm, các ngành trọng điểm, thu hút thành công 4 doanh nghiệp trong top 500 trên toàn thế giới như Công ty Amazon – Mỹ, thực hiện được mức đầu tư thực tế 69,621 tỷ NDT từ trong nước và ngoài Khu tự trị, tăng trưởng 17.28%; đầu tư trực tiếp nước ngoài (trên toàn Quảng Tây) đạt 503 triệu USD, tăng trưởng 17.24%; thực hiện gia công mậu dịch xuất khẩu 1,229 tỷ USD. Khuyến khích “đi ra ngoài”, có 6 doanh nghiệp đăng ký đầu tư ở nước ngoài, tổng số tiền đầu tư đạt 270 triệu USD.
(VII) Coi tăng ổn định ngân sách là phương pháp hữu hiệu, đảm bảo toàn bộ các mục chi tiêu trọng điểm
Đẩy mạnh tăng thu ngân sách, nguồn thu từ nhiều cách được 3,224 tỷ NDT hỗ trợ xây dựng dự án công nghiệp lớn, bố trí 1,38 tỷ NDT hỗ trợ đẩy mạnh phát triển công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; bố trí 190 triệu NDT hỗ trợ phát triển ngành dịch vụ hiện đại như tài chính tiền tệ, kinh tế trụ sở, hội chợ, du lịch…, tăng cường nguồn lực tài chính cơ bản. Đẩy mạnh quản lý thu thuế, hoàn thành thu nhập từ thuế đạt 35,03 tỷ NDT, tăng trưởng 12.73%, kéo thu nhập ngân sách tăng 10.89 điểm phần trăm. Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp nhà nước, thu nhập kinh doanh vốn quốc hữu và thu nhập sử dụng có trả phí nguồn tài nguyên quốc hữu hoàn thành con số 3,519 tỷ NDT, tăng trưởng 45.36%. Dốc sức đảm bảo chi tiêu trọng điểm, chi tiêu dân sinh như giáo dục, vệ sinh dịch tễ, việc làm, đảm bảo xã hội, nông nghiệp, KHKT, đảm bảo nhà ở… đạt 25,916 tỷ NDT, tăng trưởng 21.24%, chiếm 69.47% chi tiêu dự toán ngân sách công cộng toàn thành.
(VIII) Lấy xây dựng văn hóa làm nguồn động lực, thực lực mềm về văn hóa thành phố được nâng cao rõ rệt
Đẩy mạnh và vững chắc xây dựng hệ thống giá trị trọng tâm XHCN, dốc sức truyền bá “Tinh thần Lôi Phong”, “Tinh thần Quảng Tây”, “Tinh thần Nam Ninh”, xuất hiện nhiều nhân vật gương mẫu như “Người đoạt kỷ niệm chương Bethune – Đỗ Lệ Quần”, “Người thầy thuốc nông thôn đẹp nhất – Lý Tiền Phong”, “Người tốt của Trung Quốc – Vĩ Viết Kiên”…Hoàn thành toàn diện cải tạo chế độ đoàn thể các nhà hát quốc hữu ở 2 cấp thành phố và huyện. Dẫn đầu toàn Khu tự trị hoàn thành toàn diện xây dựng công trình phát thanh truyền hình về thôn xã cho những “thôn mù thông tin” với những thôn dưới 20 hộ, thực hiện tần suất đồng bộ phát thanh cho 6 huyện và 6 quận. Đợt biểu diễn văn nghệ lớn tại thôn xã lần thứ 3 đã thành công xuất sắc. Đưa ra các văn bản như “Ý kiến về thực thi đẩy nhanh hơn nữa phát triển sản nghiệp văn hóa”…, gây dựng thành công 1 cơ sở thí điểm sản nghiệp văn hóa cấp quốc gia, 5 cơ sở thí điểm sản nghiệp văn hóa cấp Khu tự trị. Tập trung tổ chức cuộc thi dân ca 2012 với chủ đề “Một tiếng yêu trái đất rộng lớn, lời ca bay cao”, thương hiệu Lễ hội nghệ thuật dân ca quốc tế Nam Ninh được nâng cao hơn nữa. Tích cực gây dựng những sản phẩm tinh tế về văn hóa, một loạt tác phẩm văn hóa nghệ thuật được đạt các giải cấp Khu tự trị, cấp quốc gia, “Mẹ Lặc tìm mặt trời” là vở kịch hay được “đi ra ngoài” tuần diễn thành công tại Mỹ.
(IX) Coi cải thiện dân sinh, duy trì ổn định là sự đảm bảo quan trọng, xã hội hòa hợp phát triển toàn diện.
Cải thiện hệ thống việc làm và đảm bảo xã hội. Thực hiện tăng thêm 82.000 vị trí làm việc tại thành thị, tạo công ăn việc làm cho 21.000 người thất nghiệp ở thành thị, tỷ lệ đăng ký thất nghiệp tại thành thị khống chế ở mức 3.1%, tăng thêm 102.000 việc làm chuyển dịch sức lao động từ nông thôn. Thực hiện phổ biến toàn diện chế độ bảo hiểm dưỡng lão xã hội cho cư dân thành thị và nông thôn, cấp phát 288,7 triệu NDT trợ cấp cho người nghèo ở thành thị và nông thôn, giúp đỡ cho 2.567.700 lượt người. Bố trí 35 triệu NDT kinh phí giúp đỡ nhân dân ở các khu dân cư, giải quyết được một loại vấn đề dân sinh mà cư dân các khu dân cư quan tâm nhất. Thúc đẩy vững chắc công trình đảm bảo an cư. Đưa ra những giải pháp chính sách như “Thông tư về quy phạm quản lý quyền hạn và tiêu thụ nhà chung cư giá rẻ phổ thông”, khởi công xây mới 28.143 căn nhà cho người thu nhập thấp, tỷ lệ khởi công đạt 106.20%; hoàn công 6.689 căn nhà, tỷ lệ hoàn công đạt 111.48%.Ưu tiên phát triển sự nghiệp giáo dục. Chi tiêu cho giáo dục chếm 13.3% tỷ lệ chi ngân sách công cộng, hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu do Khu tự trị đặt ra; kế hoạch đầu tư trong dự toán năm cho xây dựng cơ bản giáo dục đã hoàn thành toàn diện. Đi sâu đẩy nhanh kế hoạch hành động 3 năm cho giáo dục trước tiểu học, 137 trường mẫu giáo hoàn thành nhiệm vụ cải tạo, mở rộng đồng thời mở cửa chiêu sinh, tăng thêm 12.300 xuất đi học trước tiểu học, tỷ lệ các bé đi học mẫu giáo đạt 85.11%. 12 trường tiểu học, trung học trong thành phố đã được xây xong và đưa vào sử dụng, củng cố giáo dục nghĩa vụ đạt 94%. . Thành quả giáo dục phổ thông trung học củng cố, tỷ lệ nhập học 91%. Tiếp tục thực thi kế hoạch cải thiện dinh dưỡng học sinh giáo dục nghĩa vụ ở nông thôn, giúp đỡ 130.500 học sinh. Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng quy hoạch 3 năm công trình an toàn trường học, xây mới, cải tạo, mở rộng 10.669.000m2 trường học. Công tác chỉnh đốn an toàn xe đưa đón học sinh đang xúc tiến ổn định. Tích cực thúc đẩy xây dựng khu thí nghiệm cải cách tổng hợp giáo dục dạy nghề của các trường cao đẳng kỹ thuật. Đại học Ung Giang nâng cấp thành trường đại học chính quy đồng thời đổi tên thành “Học viện Nam Ninh”. Đẩy nhanh phát triển sự nghiệp vệ sinh. Tỷ lệ tham gia y tế hợp tác nông thôn kiểu mới đạt 97.94%. Toàn thành phố có 123 trung tâm y tế, 55 điểm dịch vụ y tế khu dân cư do chính quyền hoặc các bệnh viện công lập tổ chức, tiếp tục thực thi bán thuốc “không chênh giá” theo chế độ thuốc cơ bản quốc gia. Kiện toàn cơ cấu dịch vụ y tế cho 90 khu dân cư, phục vụ được cho 91% dân số các khu dân cư. Hoàn thành xây dựng quy phạm hóa trạm y tế cho 1384 thôn hành chính. Thực thi toàn diện dịch vụ y tế công cộng cơ bản, tiêu chuẩn kinh phí bình quân đầu người nâng từ 15 NDT lên 25 NDT. Dốc toàn lực thực hiện công trình phòng chống AIDS, công trình vì sức khỏe bà mẹ và trẻ em “1 miễn 2 bù” và kế hoạch phòng chống thiếu máu Địa Trung Hải. Dốc sức phát triển sự nghiệp TDTT. Tổ chức thực hiện “Kế hoạch thực thi sức khỏe toàn dân thành phố Nam Ninh (Năm 2011-2015)”, tổ chức thành công 4 cuộc thi TDTT quốc tế như Cuộc thi bán marathon quốc tế tại Nam Ninh năm 2012…, công tác chuẩn bị Cup vô địch thể thao thế giới lần thứ 45 đang được thực hiện ổn định. Tăng cường và sáng tạo trong quản lý xã hội. Dẫn đầu Khu tự trị trong việc khởi động xây dựng hệ thống xử lý loại trừ nguy cơ tiềm ẩn về an toàn, tỷ lệ tử vong do sự cố an toàn sản xuất ở khu vực có tổng giá trị sản xuất đạt trăm triệu đã giảm 13%. Đi sâu triển khai hoạt động chỉnh đốn theo chủ đề, không ngừng làm mạnh công tác giám sát thực phẩm và dược phẩm. Thúc đẩy xây dựng “Nam Ninh bình an”, lắp đặt 50.000 camera giám sát, hoàn thiện hệ thống chỉ huy liên động đối phó với những trường hợp khẩn cấp, khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm chỉ huy khẩn cấp; đi sâu triển khai những hoạt động như “hòa hợp ở cơ sở” và “điều tra lớn, phòng chống lớn, hòa giải lớn, giải quyết lớn” những mâu thuẫn xã hội, mức độ hài lòng của nhân dân trong thành phố về an ninh xã hội ngày càng cao. Tăng cường công tác KHHGĐ, tỷ lệ tăng trưởng dân số tự nhiên khống chế ở mức 8.72‰. Công tác thành phố thí điểm xây dựng hệ thống dịch vụ dân số lưu động cho dân tộc ít người trên toàn quốc và hoạt động tạo dựng tiến bộ đoàn kết dân tộc đang được tiến hành ổn định.
(X) Coi việc sửa tác phong nâng hiệu quả là trọng điểm, không ngừng tăng cường xây dựng chính quyền
Xúc tiến hành chính theo pháp luật, nghiêm túc biên soạn, phê duyệt, ban hành công văn theo đúng trình tự, đệ trình Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố nghiên cứu 4 bản thao về pháp quy mang tính địa phương, đưa ra 4 quy tắc của chính quyền. Thay đổi chức năng của chính quyền một cách thiết thực, đẩy nhanh phê duyệt hành chính “3 tập trung”, nâng cao 52.7% tốc độ phê duyệt hành chính. Xây dựng cơ chế kiện toàn bảo vệ quyền lợi của quần chúng và chế độ tiếp dân, đi thăm cơ sở của cán bộ lãnh đạo…, triển khai hoạt động “Kết 1 liên 5” (cán bộ lãnh đạo cùng với 1 Ủy ban nhân dân thôn lần lượt giúp đỡ 1 hộ nghèo nông thôn, 1 hộ nghèo thành thị, 1 hộ điển hình đã làm giàu, 1 hộ Đảng viên phổ thông, 1 hộ cán bộ). Thành lập Cục giám sát chấp pháp hành chính, tăng cường giám sát chấp pháp hành chính.
 Tăng cường giám sát hành chính và đôn đốc kiểm toán, thành lập Trung tâm khiếu nại về hiệu quả hành chính, dùng xây dựng công nghệ thông tin và khảo sát đánh giá hiệu suất để thúc đẩy nâng cao hiệu quả hành chính và thay đổi tác phong chính quyền. Kiên quyết trừng trị những hiện tượng tham nhũng, cơ quan giám sát kiểm tra kỷ luật đã đăng ký 351 vụ án, hoàn thành 321 vụ án, 319 người bị xử lý kỷ luật Đảng và chính quyền, 73 người bị chuyển sang cơ quan tư pháp xử lý. Nghiêm túc thực hiện những nghị quyết, quyết định của Đại hội đại biểu nhân dân thành phố và Ủy ban thường vụ, tự giác tiếp nhận sự giám sát pháp luật và giám sát công việc của Đại hội đại biểu nhân dân thành phố và Ủy ban thường vụ, giám sát dân chủ của Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân và sự giám sát của ngôn luận xã hội, đã xử lý 241 dự thảo nghị quyết và kiến nghị của 2 cấp đại biểu nhân dân thành phố và Khu tự trị, 313 đề án của ủy viên Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân của 2 cấp thành phố và Khu tự trị, tỷ lệ hoàn thành là 100%.
Một năm vừa qua, những cơ quan và đơn vị trực thuộc thành phố như kiều hối, tôn giáo, vấn đề Đài Loan, thống kế, dân phòng, bảo mật, nông nghiệp, cung tiêu, di dân xây hồ chứa nước, địa chấn, hồ sơ, ghi chép địa phương, người già, cửa khẩu, KHXH, quản lý cơ quan, công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Hiệp hội KHKT, Hội liên hiệp người tàn tật…đã làm rất nhiều công việc, đạt được những thành tích rõ rệt. Những đơn vị thuộc Trung Ương, Khu tự trị đặt tại Nam Ninh như an toàn quốc gia, tài chính tiền tệ, thuế, thông tin, bưu chính, điện lực, chuyên doanh thuốc lá, công thương, giám sát kỹ thuật chất lượng, khí tượng, thủy văn và nguồn nước, đường sắt, hàng không dân dụng, hải quan, hàng hải, biên phòng, kiểm nghiệm kiểm dịch, điều tra quốc gia…, giải phóng quân nhân dân và bộ độ vũ trang, đã đóng góp tích cực cho đảm bảo an toàn cho phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Nam Ninh
Kính thưa các vị đại biểu, một năm vừa qua, chúng tôi đã vượt qua được sự khảo nghiệm nghiêm khắc và phức tạp của môi trường kinh tế bên ngoài, bám sát mục tiêu phát triển được đặt ra hồi đầu năm, tập trung hết sức, giải quyết khó khăn, đạt được tiến triển mới trong thúc đẩy xây dựng hiện đại hóa, đạt được thành tựu mới trong cải thiện dân sinh, đạt được đột phá mới trong công cuộc theo kịp và vượt lên, đặt nền móng vững chắc cho phát triển trong giai đoạn “kế hoạch 5 năm lần thứ 12” . Đây là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn và quyết sách khoa học của thành ủy, là kết quả của sự giám sát hữu hiệu, ủng hộ hết mình của Đại hội đại biểu nhân dân thành phố vàHội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thành phố, là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực của các đảng phái dân chủ, Hội liên hiệp công thương, đoàn thể nhân dân và các giới trong xã hội, là kết quả của sự quan tâm, ủng hộ của bạn bè trong và ngoài nước. Nhân đây, tôi xin đại diện cho chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất và sự kính trọng cao nhất! Chúng tôi biết chắc rằng, trên bước đường phát triển còn có rất nhiều khó khăn và thức thách, trong công việc vẫn còn không ít vấn đề và thiếu sót. Chỗ dựa cho những dự án sản nghiệp lớn của thành phố Nam Ninh còn chưa đủ, kết cấu sản nghiệp phải ưu hóa hơn nữa; thu hút vốn cho xây dựng dự án còn khó khăn, bước đi trong cải cách cơ chế đầu tư, kinh doanh tài chính còn phải tăng nhanh hơn nữa; năng lực hỗ trợ KHKT chưa mạnh, nhân tài sáng tạo còn thiếu thốn. những nút thắt ảnh hưởng đến cơ chế thể chế phát triển khoa học còn rất nhiều, nhiệm vụ giải phóng và cải cách tư tưởng còn rất nặng nề và khó khăn; sự mất cân bằng trong phát triển giữa thành thị và nông thôn vẫn còn nổi bật, nhiệm vụ thúc đẩy phát triển nhất thể hóa thành thị và nông thôn còn rất gian truân, tác phong của cán bộ còn phải cải thiện hơn nữa, hiệu quả phê duyệt còn phải nâng cao hơn nữa.
Chúng tôi phải đối diện với những khó khăn và vấn đề trong công tác, đối diện với những thiếu sót của bản thân, đối diện với sự quan tâm của quần chúng nhân dân, phải biết ứng phó, dám làm dám chịu, dùng những giải pháp có hiệu lực hơn nữa, giải quyết thiết thực những vấn đề và thiếu sót đang tồn tại, quyết không phụ sự kỳ vọng của nhân dân.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.