中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Dự án trọng điểm hạ tầng cơ sở giao thông
2006-10-08
 
Dự án trọng điểm hạ tầng cơ sở giao thông
2011-10-28
 
Xây dựng trung tâm đầu nút giao thông quốc tế mang tính khu vực;
Xây dựng đường giao thông đối ngoại
Đường sắt: Phối hợp thúc đẩy xây dựng mạng lưới đường sắt tuyến Nam Ninh – Quảng Tây, chuyên tuyến xe chở khách Liễu Châu – Nam Ninh, tuyến Vân Nam – Quảng Tây, tuyến Kim Thành Giang – Nam Ninh, tuyến Hồ Nam – Quảng Tây, tuyến Nam Ninh – Khâm Châu..., trọng điểm làm tốt công tác xây dựng một loạt dự án đường sắt như Nhà ga phía đông Nam Ninh, điểm nhận container Nam Ninh, mở rộng Nhà ga Ngô Khư và dự án phục vụ đường sắt khu cảng Lục Cảnh cảng Nam Ninh, dự án chuyên tuyến Nhà máy điện Nam Ninh đến ga Hoành Châu...
Đường bộ: phối hợp với Khu tự trị đẩy nhanh thi công các đoạn đường cao tốc như Ngô Châu – Long Bang (đoạn đi qua Nam Ninh), Lục Cảnh – Khâm Châu (đoạn đi qua Nam Ninh), Vũ Tuyên – Bình Quả (đoạn đi qua Nam Ninh), cải tạo đường cao tốc Nam Ninh – Bắc Hải (đoạn đi qua Nam Ninh), tuyến 2 đường cao tốc Nam Ninh – Liễu Châu (đoạn đi qua Nam Ninh), Ngô Khư – Phổ Bắc (đoạn đi qua Nam Ninh), Quý Cảng – Thạc Long (đoạn đi qua Nam Ninh), đường cao tốc vành đai Nam Ninh..., cũng như xây dựng mạng lưới đường quốc lộ, tỉnh lộ gồm đường cấp 1 từ Ngũ Đường – Nam Ninh đến Tần Đường – Quý Cảng, Đô An – Vũ Minh, Nam Ninh – Phù Tuy, Thiên Giang – Cổ Lăng, đường cấp 2 Bao Đầu – Nam Ninh (đoạn đi qua Mã Sơn), đường cấp 2 du lịch quanh núi Đại Minh...
Sân bay: công trình mở rộng sân bay quốc tế Ngô Khư – Nam Ninh, cơ sở hàng không thông dụng Tam Đường – Nam Ninh, công trình hạ tầng cơ sở Khu kinh tế cảng hàng không Nam Ninh.
ận tải thủy: Công trình đầu mối vận chuyển hàng tải Lão Khẩu - Ức Giang – Quảng Tây, công trình cải tạo đập và tuyến sông như công trình nạo vét đường sông cấp 2 từ Nam Ninh đến Quý Cảng, các công trình cảng như giai đoạn 1, 2 cảng Ngưu Loan cụm cảng Nam Ninh, giai đoạn 1, 2 cảng Lục Cảnh cụm cảng Nam Ninh, cảng huyện Hoành cụm cảng Nam Ninh, Khu làm việc Na Đồng và Bảo Tháp cảng Long An cụm cảng Nam Ninh, cảng Mã Sơn...
Xây dựng mạng lưới giao thông địa phận thành phố
Tuyến đường chính trong địa phận thành phố: xây dựng các công trình đường quốc lộ cấp 1 như Na Mã – Ngô Khư, Ngũ Thôn Lĩnh (đi qua lâm trường Cao Phong) – Vũ Minh, cuối đường Đại Học về phía tây – Kim Lăng, Tra Lộ - Tô Khư, Nam Ninh – bãi Đại Vương, đường Quốc Phòng Khu phát triển kinh tế Nam Ninh ASEAN – Kim Lăng, Vũ Minh – Thượng Lâm, Ngũ Đường – Côn Luân, Tân Tân – Lê Đường, ngã ba Na Đồng cao tốc Nam Ninh – Bách Sắc, Lục Cảnh – Hoành Châu, bãi Bách Long – Mã Sơn – núi Đại Minh – Vũ Minh, Mã Sơn – Tô Bác, Liên Hoa huyện Thượng Lâm – cầu Cổ Giang, Côn Luân quan – đường cao tốc vành đai Thượng Lâm và thị trấn của 6 huyện; xây dựng đường cấp 2 từ nội thành đến các thị trấn, các danh thắng chủ yếu như Vũ Minh – Mã Sơn, Vũ Minh – Bình Quả, La Khư – Long An, Tân Tân – Cảng Hiền, Đại Hóa – Linh Mã (đoạn đi qua Mã Sơn), Linh Lợi – Nam Dương, Tứ Đường – Ngũ Hợp, Côn Luân quan – Tân Kiều...
Những tuyến đường chính trong thành phố: đường cao tốc từ đông sang tây của thành phố, đường cao tốc từ nam sang bắc của thành phố, đại lộ trong thành phố từ An Cát đến Vũ Minh, đoạn kéo dài về phía Giang Nam của đai lộ Tân Thôn và La Văn, đường Hoành Dương phía đông, đoạn kéo dài của đường Ung Vũ, đoạn kéo dài của đại lô Côn Luân, đoạn kéo dài của đường Hữu Nghị, dự án mở rộng quốc lộ 324...
Đường sá khu đô thị mới: đường Đê Viên khu đô thị mới Ngũ Tượng, nhiều tuyến đường chính trong cơ sở kho vận, nhiều tuyến đường chính tại khu Long Cương, giai đoạn 3 đại lộ Long Cương, đại lộ Ngọc Động, nhiều tuyến đường chính của khu mở rộng về phía đông ngoài vành đai thành phố...
Cầu đường và cầu vượt: xây dựng những cây cầu qua sông như Lô Văn, Tân Thôn, Ngũ Hợp, Thanh Sơn, Liễu Sa, Linh Lợi, Hoành Châu...; xây cầu vượt trong thành phố gồm đoạn Dân Chủ - Viên Hồ, Trung Hoa – Viên Hồ, ngã rẽ chính trên đường cao tốc vành đai thành phố...
Tiện nghi các bến xe: xây dựng bến xe đầu mối vận tải khách tổng hợp Phượng Lĩnh, Bến xe khách đường bộ Ngũ Tượng, Bến xe khách đường bộ Tây Hương Đường, bến xe đầu mối vận tải khách và hàng hóa đường bộ Sa Tỉnh, Trung tâm liên vận đường bộ đường sắt Nam Ninh, các điểm đổi tuyến xe buýt trong nội thành...
Giao thông vận tại: xây dựng giai đoạn 1 của tuyến số 1 và tuyến số 2 công trình đường sắt nội thành Nam Ninh, công trình nhiều tuyến xe buýt (BRT) cao tốc...
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.