中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Dự án trọng điểm “Thành phố nước của Trung Quốc”
2006-10-08
 
Dự án trọng điểm “Thành phố nước của Trung Quốc”
2011-10-28
 
Các công trình xây dựng hệ thống nước và công viên như: công trình xử lý tổng hợp môi trường sinh thái ven bờ sông Ung Giang trong nội thành, Hệ thống xả nước Nam Hồ - Trúc Bài, sông Khả Lợi – sông Tâm Khư, công trình xử lý tổng hợp hồ Ngũ Tượng và hệ thống nước thông với hồ (công viên chủ đề hồ Ngũ Tượng, sông Lương Khánh, công trình hệ thống nước liên thông với hệ thống xả nước Lăng Đường...); công trình tổng hợp cảnh quan sinh thái và hệ thống nước sông Khả Lợi, sông Sa Giang ở thượng lưu hệ thống xả nước Trúc Bài, đoạn thượng lưu suối Chiều Dương (từ Nhà máy cơ khí hạng nặng đến Trường trung học số 28), sông Thạch Phụ, sông Tây Minh, sông Phượng Hoàng, sông Bát Xích, sông Thạch Linh, hệ thống xả nước Đình Tử, sông Thủy Đường, công trình xử lý tồng hợp sông Na Bình, công trình xử lý tổng hợp sông Mã Sào (bao gồm sông Phượng Hoàng, công trình hệ thống nước liên thông sông Mã Sào, hồ Phượng Sào và công viên chủ đề...); công trình xử lý tổng hợp suối Nhị Khanh (bao gồm sông Tâm Khư, suối Nhị Khanh, công trình hệ thống nước liên thông với suối Chiều Dương), công trình kênh liên thông sông Thạch Linh – sông Thạch Phụ; công trình xây dựng công viên Giang Nam, công viên hồ Thanh Tú...
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.