中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Cục vật giá Nam Ninh
2006-10-08
 
Cục vật giá Nam Ninh
2012-09-09
 
Địa chỉ đơn vị: Tầng 11 tòa nhà số 1 chính quyền thành phố, số 1 đường Gia Tân, Nam Ninh, Quảng Tây.
Điện thoại liên hệ: 0771-5530123   
Mã số bưu điện: 530028  Fax: 0771—5539922
Email:wujiainfo@nanning.gov.cn
Website:http://www.nnpn.gov.cn/
Cục vật giá Nam Ninh là đơn vị chức năng chịu trách nhiệm chính về việc điều hành giá cả. chủ yếu gồm các chức năng: quán triệt các chính sách cũng như luật pháp, quy định, quy chế của Nhà nước và Khu tự trị; đưa ra các kiến nghị cho về giá cả và mức thu phí của thành phố Nam Ninh, đưa ra các dự thảo về quy định thu phí và giá cả của địa phương, lập dự thảo về chính sách giá cả và mức thu phí của thành phố Nam Ninh, đưa ra danh sách phân công quản lý việc định giá cũng như chỉ đạo của thành phố và các hạng mục quản lý thu phí; phụ trách giám sát và dự báo xu thế biến động về tình hình giá cả của toàn thành phố; quản lý vĩ mô và cân đối tổng hợp về giá cả của toàn thành phố, đưa ra mục tiêu điều chỉnh mức độ biến động của giá cả cũng như biện pháp cải cách giá cả; tổ chức thực hiện chính sách về giá và thu phí của toàn thành phố, đưa ra và điều chỉnh các tiêu chuẩn về giá và mức thu phí đối với các loại hàng hóa và dịch vụ;
tổ chức thực hiện các biện pháp can thiệp về giá tạm thời, quy phạm trình tự giá cả thị trường, triển khai dịch vụ giá cả công cộng; giám sát và duy trì trật tự việc chấp hành chính sách giá theo quy định của pháp luật; kiểm tra, xử lý tình trạng vi phạm chính sách giá; xem xét và giải quyết các hành vi vi phạm giá cả trong quyền hạn quy định.; tổ chức thực hiện điều tra giám sát thẩm duyệt giá thành; tổ chức thực hiện chứng nhận giá cả và xác minh giá trị tài sản liên quan đến vụ án, trực thuộc Cục có các Phòng vật giá của 6 quận 6 huyện 4 khu kinh tế mới. Các phòng ban của Cục gồm có phòng tổng hợp giá cả, phòng quản lý gia cả hàng hóa, phòng quản lý thu phí, phòng quản lý giá thuốc. Tại thành phố Nam Ninh có 4 đơn vị trực thuộc là Chi cục kiểm tra giám sát giá cả, Trung tâm kiểm định giá cả, Chi cục điều tra thẩm định giá thành và Trung tâm chứng nhận giá cả.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.