中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Hội người khuyết tật thành phố Nam Ninh
2006-10-08
 
Hội người khuyết tật thành phố Nam Ninh
2012-09-09
 
Hội người khuyết tật thành phố Nam Ninh thành lập vào năm 1990, là tổ chức sự nghiệp người khuyết tật “vừa là dân vừa là quan” tập trung tổ chức đại biểu tự phát của người khuyết tật, đoàn thể phúc lợi xã hội, đơn vị quản lý sự nghiệp vào làm một, có chức năng “đại diện, phục vụ, quản lý”: đại diện cho lợi ích chung của người khuyết tật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người khuyết tật; triển khai các nghiệp vụ và hoạt động, trực tiếp phục vụ cho người khuyết tật; đảm nhiệm các chức năng hành chính do Chính quyền ủy thác, phát triển và quản lý sự nghiệp người khuyết tật. Triển khai các công việc dưới sự chỉ đạo của thành ủy, chính quyền thành phố. Về nghiệp vụ, tiếp nhận chỉ đạo của liên hiệp người khuyết tật khu tự trị. Đồng thời, phụ trách chỉ đạo triển khai công việc của các hội người khuyết tật các quận huyện trên toàn thành phố.
Cơ cấu của Hội người khuyết tật thành phố Nam Ninh gồm: văn phòng, Phòng công tác phục hồi sức khỏe, Phòng trợ cấp tìm việc, Phòng tổ chức và liên lạc, Phòng tuyên truyền giáo dục văn thể; có 2 cơ quan trực thuộc là Trung tâm chỉ đạo dịch vụ việc làm cho lao động khuyết tật, Trung tâm chỉ đạo massage người khiếm thị. Chia ra 5 dạng khuyết tật như: hội người khiếm thị thành phố Nam Ninh, hội người khiếm thính thành phố Nam Ninh, hội người khuyết chi thành phố Nam Ninh, hội người yêu mến người khuyết tật thiểu năng trí tuệ, hội người yêu mến những người khuyết tật về thần kinh thành phố Nam Ninh. Các dạng hội khuyết tật này đều có cơ quan chấp hành thường trú tại Hội người khuyết tật thành phố Nam Ninh để triển khai công việc dưới sự lãnh đạo thống nhất của Ban điều hành.
Hội người khuyết tật khu Thanh Tú, Nam Ninh
Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Thanh Tú, số 68 đường Đông Các
Sảnh phục vụ Hội người khuyết tật thành phố Nam Ninh
Địa chỉ: Plaza Bến Vàng số 66 đường Trung Sơn
Hội người khuyết tật khu Tây Hương Đường, Nam Ninh
Địa chỉ: số 11 đường Hoành Dương Tây
Điện thoại:  (0771)3107271
Hội người khuyết tật khu Giang Nam, Nam Ninh
Địa chỉ: số 4 ngõ phía Nam, đường 1.5, Nam Ninh.
Điện thoại: (0771)4837150
 Hội người khuyết tật khu Ung Giang Nam Ninh 
Địa chỉ: Khu Thanh Tú, Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây
Điện thoại: (0771)4791710
 Hội liên hiệp người khuyết tật Lương Khánh, Nam Ninh
 Địa chỉ: (Tầng 2 tòa nhà Tam Minh Trị) số 55 đường Đại Sa Điền Đức Chính
Điện thoại: (0771)4505355
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.